Nieuws, Afrika, Politiek, Verkiezingen, EU, Verkiezingscommissie, Tunesië, Tunis, Islamistische partij, Constituante, Grondwetgevende vergadering -

Grote opkomst bij Tunesische verkiezingen

Zondag 23 oktober vonden in Tunesië verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering plaats. Volgens ISIE en internationale waarnemers verliepen de verkiezingen eerlijk en transparant en was de grote opkomst een verrassing. Mede door die grote opkomst zullen de officiële resultaten pas dinsdagmiddag worden bekendgemaakt.

maandag 24 oktober 2011 12:30
Spread the love

Door de grote opkomst en enkele logistieke problemen zullen de defintieve resultaten van de verkiezingen in Tunesië pas dinsdagmiddag worden bekend gemaakt. Toch menen waarnemers, op basis van niet-verifieerbare exit-polls dat de islamistische partij An Nahda van Rached Al Gannouchi als grootste partij uit de bus zal komen.

Toch zijn er uitslagen doorgesijpeld van een kiesbureau in Ariana, nabij de hoofdstad Tunis. Van de 768 uitgebrachte stemmen gaan er 220 naar Al Nahda (28,8 procent), de partij die de meeste stemmen heeft behaald. Gevolgd door 158 stemmen voor  Ettakatol (20,6 procent) en 108 stemmen voor de CPR (14,1 procent). De rest van de partijen moeten het stellen met minder dan 10 procent. Voor meer uitslagen zie de bijlage (attachement).

Opkomst verkiezingen

De opkomst bedroeg volgens de nationale verkiezingscommissie ISIE meer dan 70 procent van de kiesgerechtigden, met in bepaalde kieskringen zelfs 80 procent. Aanvankelijk waren er slechts 55 procent geregistreerde kiezers, maar ISIE gaf vorige week alsnog aan niet-geregistreerde kiezers de mogelijkheid om hun stem uit te brengen in daartoe apart opgerichte stembureaus.

Blijkbaar zijn veel kiezers daar toch nog op ingegaan. Het enthousiasme bij veel kiezers was dan ook groot, voor velen was het de eerste keer in hun leven dat ze vrij hun stem konden uitbrengen, sommigen moesten zelfs een traan wegpinken.

Er zijn enkele meldingen geweest over kandidaten die her en der de sperperiode (verbod op campagnevoeren) van twee dagen tussen het einde van de kiescampagne en de verkiezingsdag niet volledig zouden hebben gerespecteerd, maar de impact hiervan is verwaarloosbaar, aldus ISIE. Allen hebben onmiddellijk een waarschuwing gekregen en dienden hun campagne te staken.

Coalities

An Nahda heeft al laten weten zeker in een regering te willen stappen en roept ‘gelijk welke partij’ op met haar een coalitie aan te gaan. Voor de partij Ettakatol van Mustapha Ben Jaafer staat de deur open voor gesprekken, voor de PDP van Maya Jribi en Nejib Chebbi is dit echter uitgesloten. Zij roepen de progressieve partiijen op om samen een coalitie te vormen.

De Ettajdid-partij van Ahmed Brahim gaat liever niet in coalitie met An Nahda maar “aangezien één partij niet alleen kan regeren  kan er gepraat worden”. Het Congrès pour la République (CPR) van Moncef Marzouki heeft nog geen standpunt ingenomen. Een coalitie van alle progressieve partijen en onafhankelijken samen is mogelijk, maar An Nahda ziet – als mogelijk grootste partij – zo’n coalitie ‘niet zitten’. “Bovendien druist dat in tegen de democratische principes”, aldus Al Gannouchi.

Grondwet opstellen binnen een jaar

De nieuwe assemblée zal, van zodra ze is samengesteld, een nieuwe overgangspresident en regering trachten aan te stellen. Voorts heeft de grondwetgevende vergadering (constituante) als voornaamste taak een nieuwe grondwet op te stellen. Hiervoor is maximaal een jaar uitgetrokken.

Vooral de kwestie van de scheiding der machten staat hierin centraal. Een gedeelde uitvoerende macht tussen de president en de regering, een wetgevende macht (parlement) met verregaande controle op de president en de regering en een onafhankelijke rechterlijke macht. Concentratie van de macht – zoals in het verleden onder de dictatuur – zal worden uitgesloten. 

Michael Gahler, hoofd van de Europese waarnemersmissie in Tunis, merkte “een opvallend grote deelname” van Tunesiërs in het buitenland op. Die zou toe te schrijven zijn aan “de emoties en interesse van Tunesiërs om eindelijk aan vrije, eerlijke verkiezingen deel te nemen”. De andere leden van de Europese waarnemersmissie spreken van “eerlijke en transparante verkiezingen” en waren onder de indruk van de grote opkomst.

De Constitutionele Raad zal op 9 november haar eerste zitting houden.

Bronnen : Le Monde, ISIE, TAP

take down
the paywall
steun ons nu!