Occupy-Antwerp – ‘Een beter leven en en nieuw lief…’
Nieuws, Samenleving, België, Lokaal, Antwerpen -

Occupy-Antwerp – ‘Een beter leven en en nieuw lief…’

De Antwerpse 'verontwaardigden' namen vorige zaterdag de Antwerpse Groenplaats in bezit. Occupy Antwerp was een strijdbaar succes met voortdurend vijfhonderd aanwezigen en minstens duizend mensen die tussen 15 en 19 uur hun steun betuigden. Een bont gezelschap vanuit grassroots-groepen, uit de middenklasse en kleinlinks.

zondag 23 oktober 2011 01:00
Spread the love

Volksvergadering herleeft

Met spelende kinderen en geestdriftige honden tussen de actievoerders werden rond het standbeeld van Rubens urenlang vreedzaam getuigenissen uitgesproken tegen het kapitalistische systeem, oorzaak van de wereldwijde sociaal-economische crisis. Dikwijls zeer persoonlijke verhalen van slachtoffers van het beleid.

Occupy-Antwerp: 

Terwijl het huidige economisch systeem wereldwijd instort, negeren de beleidsmakers de noden van het volk. Ze dansen naar de pijpen van de multinationals en banken en discussiëren slechts met elkaar om hun eigen belangen en die van de grote spelers op de vrije markt er door te drukken. Ze laten het volk opdraaien voor hun fouten. Het begrip democratie is een holle gedachte geworden’.


 

De aanzwellende massa verontwaardigden beslissen zelf basisdemocratisch over de te volgen weg. Het begrip volksvergadering herleeft. De actievoerders hebben geen verantwoording af te leggen aan het beleid. Ook niet aan dat van de Stad Antwerpen. Ze nemen de straten in zonder daar toelating voor te vragen.

Zonder toestemming Stad

Daarom weigerde Occupy-Antwerp om een vergunning te verzoeken bij de Stad. Burgemeester Patrick Janssens (SP.A) had geen toestemming gegeven voor de manifestatie, zegt Gazet van Antwerpen. Dat kon ook niet, er werd niet om verzocht. Wegens het geweldloze karakter van eerdere acties van Indignados elders nam de politie zich voor om zaterdag niet in te grijpen zolang er geen grote problemen waren.

De recherche was in grote getale aanwezig, om de hoek stonden bussen flikken in gevechtsuniform stand by. ‘Het is allemaal erg vreedzaam verlopen’, zei de politiewoordvoerster. Het recht op vrije meningsuiting is totaal en wordt ook in Antwerpen via de politiecodex, ‘bijzondere maatregelen’ en Gemeentelijke Administratieve sancties (GAS) beknot. Occupy-Antwerp bewees dat een vastberaden grote groep democraten de vloer kan aanvegen met deze repressieve politiek van het ‘Schoon verdiep’. De ‘gewapende arm’ had geen kans.

Organisatoren opgespoord…

De organisatoren van Occupy-Antwerp vorige zaterdag worden opgespoord. ‘We proberen de initiatiefnemers nog te identificeren, al is dat bij dit soort bewegingen natuurlijk niet evident’, zei politiewoordvoerster De Vries. Dreigend volgt daar op: ‘Wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor de organisatoren, valt moeilijk in te schatten’.


 

De ‘gewapende arm’ stond voor schut en hield het bij het verbieden van het opwarmen van soep op een gasvuurtje door Geneeskunde voor het Volk. Een zielige provocatie, wetende dat armenbewegingen dat reeds tientallen keren deden. Het tekent wel de mentaliteit van het ‘Schoon verdiep’. Alle aanwezigen op Occupy-Antwerp waren ‘illegaal’ in hun verzet tegen de illegale graaicultuur van banken en beleggers. Naast de overgrote meerderheid van individuele, autonome deelnemers zagen we ook vakbondsmilitanten die in eigen naam spraken en betreurden dat de syndicaten niet aanwezig waren. Kleinlinks was er met de PVDA, LSP en de beweging Rood! wel. (‘Wij betalen hun crisis niet!’).

Wie niet verbolgen is, slaapt

Alhoewel de initiatiefnemers vroegen niet met partijslogans deel te nemen, gebeurde dat in beperkte mate wel. Aanvaardbaar, geen recuperatie en beantwoordend aan de vraag aan de politiek om haar verantwoordelijkheid op te nemen. Deze beweging heeft in de toekomst behoefte aan een politieke stem, wil ze niet als een fait divers eindigen.


 

Er werden originele slogans meegedragen, ook door kinderen. ‘Op zoek naar een betere wereld en een nieuw lief…’. ‘Wie niet verbolgen is, slaapt…’. ‘Emancipate yourself…’. Een dame blies symbolisch zeepbellen. Ook Occupy-Antwerp had het positieve anarchistische karakter van deze mondiale beweging. Wanneer ze deze basisdemocratische kenmerken behoudt zal ze moeilijk te recupereren zijn. Noch door linkse formaties, noch door rechts.

Is de Leuvense prof. Paul De Grauwe rechts? Hij was senator voor Open-VLD en wordt op zijn oude dag (65) ‘revolutionair’. In De morgen (22/10/11) zegt hij : ‘Was ik 25, dan stond ik nu op Wall Street mee te betogen…’. Een late bekering voor iemand die steeds de vrije markt en de banken heiligde. De twintigjarigen die nu de touwtjes in handen nemen, zien dergelijke praat als één van de vele recuperatiepogingen.

Mist spuien in de media

Straffer nog is ene Brendan O’Neill, die over twee pagina’s in De Standaard (21/10/11) zijn zegje doet. De Brit maakt de omgekeerde beweging van De Grauwe. Deze ex-Trotskist van de ‘Revolutionaire Communistische Partij’ noemt zichzelf een ‘libertaire horzel’, de extreme versie van het liberale gedachtegoed.

Ook Theodore Dalrymple, de goeroe van Bart De Wever (N-VA), zit in hetzelfde schuitje. ‘Ieder voor zich, de sterksten winnen…’. O’Neil neemt het zowaar op voor de ‘arbeidersklasse’. Wat hij vandaag in Wall Street ziet ‘is geen progressieve beweging, geen beweging die het voor de arbeiders opneemt. Het is een publiek vertoon van burgerlijke vroomheid…’. ‘…hun aan de waanzin grenzende aanvallen op de vermeende decadentie van de champagne slurpende bankiers, tonen dat links elke poging tot ernstige kritiek op de maatschappij en de economie heeft opgegeven. De rijke uitjouwen is gemakkelijker’.


 

De van Trotskist tot ‘libertaire horzel’ ontpopte ‘Brit meent dat de Occupy-beweging ‘een belediging is voor de vele generaties arbeiders die voor een betere, vrijere en rijkere wereld hebben gevochten’. Zijn argumentatie is er een van retorische trucs, waarvoor hij betaald wordt om mist te spuien terwijl 99 procent van de slachtoffers van zijn vrije markt de 1 procent profiteurs bestormen. De Standaard verspreidt gewillig dergelijke onzin.

Om het naakte bestaan

Ook Occupy-Antwerp bereikte zaterdag een breed publiek. Deze acties werden zoals steeds in gang gezet door reeds lang aan de basis werkende activisten. Afkomstig uit de milieu-, vredes- , armoede- en krakersbeweging. Ze heeft een ruimere impact dan mei ’68, die van uit het studentenprotest ontstond. Ze speelt zich af in een periode van sociaaleconomische crisis waarvan het einde niet in zicht is. De ‘golden sixties’ waren een tijd van grote welvaart, van luxe.

Nu gaat het om het naakte bestaan. De Antwerpse Groenplaats heeft een traditie, met Rubens in het midden. In de eerste helft van de jaren zestig liet Panamarenko er zijn ‘vliegmachines’ opstijgen. De blues zanger Ferre Grignard zong er. Wannes Van de Velde was er bij. En Provo in Vlaanderen en Brussel werd er ondermeer door mijzelf ten doop gehouden, samen met de Nederlanders. We werden door de flikken van het plein gesleept.


 

Provo betekende het afscheid van de hypocriete vijftiger jaren, was een aanzet tot de Vietnam-demonstraties, tot het militante antifascisme, tot de groene beweging, anti-autoritair en anarchistisch, droeg bij tot een maatschappij waar kon geademd worden. Overlevenden van die oude tijd waren bij Occupy Antwerp aanwezig. Het gaat de goede kant op.

Update: Het Katholiek Vlaams Studentenverbond Antwerpen (KVHV) ziet in Occupy-Antwerp een ‘communistisch complot’.

Citaat : ‘De Occupy-beweging is de zoveelste vermomming van het revolutionair communisme’… Deze vooral om haar agressie, zuipfeesten en debiele doop rituelen bekende studentjes lijden aan een extreem rechtse bewustzijns vernauwing. Ze zijn de intellectuele Vlaamse toekomst van Bart De Wever (N-VA).

We wezen hier reeds in een artkel op het extreem pro vrije markt standpunt van deze verdedigers van de graaivultuur van de bankiers. De KVHS ‘neemt de handschoen op om de vrije markt en het kapitalisme te verdedigen’. Ze waren zaterdag te laf om op de Groenplaats hun mening te verdedigen.

Meer foto’s: Hier 

Http://groenoord.wordpress.com/2011/10/20/occupy-antwerp-22-okt-15u-groenplaats

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!