Bankroet Kolenkermis
Milieu, Gent, Actie, Kernenergie, Kolencentrales -

Bankroet Kolenkermis

donderdag 20 oktober 2011 11:06
Spread the love

 Andermaal (Gent, 22 okt 11) organiseert Netwerk Vlaanderen samen met andere organisaties een actie tegen kolencentrales. Het zijn niet mijn tegenstrevers maar het is wel een verkeerde planning en daarom nadelig.

Mijn argumentatie gaat in essentie over de Belgische toestand met in het bijzonder een elektriciteitsproductie die voor 65% nucleair is. In deze omstandigheden is het een verkeerde tactiek om zich op dit ogenblik tegelijk te verzetten tegen kern- en kolencentrales.

De energieproductie moet globaal en over een langere periode gepland worden. Om de kernenergie te stoppen moet er enerzijds ernstig bespaard worden (1) en anderzijds voldoende productie zijn uit andere bronnen. De energieproductie van windmolens en zonnepanelen is relatief klein en kan niet gemoduleerd worden. Voor dit laatste zijn thermische centrales noodzakelijk. Hun productie kan, zoals in het verleden steeds gebeurd is, aangepast worden aan de vraag. Het stockeren van elektrische energie is niet mogelijk (Een pompcentrale betekent een enorme verspilling van hoogwaardige elektrische energie (2)).

De brandstof voor zulke thermische centrales is gas of diesel, maar het kan ook kolen zijn, bvb. in geval van gecombineerde productie van elektriciteit en stadsverwarming (3). Het is namelijk ook belangrijk een zekere diversiteit in de gebruikte grondstoffen te behouden.

Het gaat hem bij de actie “Bankroet Kolenkermis” om de CO2 uitstoot.

Tegenover de huidige toestand met iedere woning, appartementsgebouw,  kantoorgebouw, school, openbaar gebouw enz…, zijn eigen installatie op fossiele brandstof en uitstoot via een schouw. Daar tegenover stel ik kleinere thermische centrales, dicht bij de woonkernen, die tegelijk elektriciteit produceren en warmte voor stadsverwarming. Het rechtstreeks omzetten van brandstof in warmte op lage temperatier is namelijk een verspilling, zelfs met een condensatieketel.

Begrijpt u het verschil in CO2 uitstoot in beide gevallen. Ruwweg kan men stellen dat deze in beide gevallen dezelfde is, maar dat met dezelfde hoeveelheid brandstof, men er, met gecombineerde productie, nog minstens 30% elektriciteit bijkrijgt.

Verder is er een zeer grote toename van airco (klimaatregeling). U kunt het overal zien aan de gevels van appartements-gebouwen, kantoren en ook handelszaken en o.a. kappers. Het toestel werkt als een warmtepomp (zoals een ijskast) en onttrekt warmte aan de buitenlucht. Aldus wordt 1 kWh elektriciteit omgezet in 2 kWh voor verwarming. Maar het is gewoon een vorm van elektrische verwarming en dus van energieverspilling.

Samengevat is het volkomen ondoelmatig om op dit ogenblik in België actie te voeren tegen kolencentrales. Zoals hoger aangegeven kan de CO2 uitstoot drastisch verminderd worden door de aanleg van stadsverwarming. Elektriciteitsproductie met hernieuwbare bronnen is zinloos als men tegelijk toelaat dat elektriciteit gebruikt wordt voor ruimteverwarming en bereiding van warm water. Flagrant is tenslotte dat de mogelijke jaarproductie van hernieuwbare energie door een windpark in de Noordzee, tegelijk verspild wordt door pompcentrales (2).

1. “Overproductie leidt tot verspilling”, ir J.Vroman, Rood nr 40, april 2009.

2. “ Een onsamenhangend energiebeleid”, ir J.Vroman, VMT Vlaams Marxistisch Tijdschrift, jaargang 43, nr 4, blz. 32-35.

3. “Geen kolencentrales betekent kernenergie”, blog van ir J.Vroman, Dewereldmorgen.

 

take down
the paywall
steun ons nu!