Opinie, Nieuws, Wereld, Economie, België, Israël, Dexia, Eva Brems, Dexia Israël, Israël koloniseert - Dexia financiert, Herman Decroo -

Dexia Israël nog niet verkocht, maar wel in ‘bad bank’, dus mét staatsgarantie

Op zondag 9 oktober besliste de raad van bestuur van de Dexia Groep om in te stemmen met de verkoop van Dexia Bank België aan de Belgische overheid en met de verkoop van Dexia Municipal Agency aan de Franse overheid. Terzake stelde zich de vraag: "Waar zit Dexia Israël?"

dinsdag 18 oktober 2011 13:20
Spread the love

Bekijk hier de reportage van Terzake over Dexia Israël

En ook het platform Israël koloniseert – Dexia financiert stelde zich deze vraag. Op basis van de persberichten van Dexia, de berichtgeving in de media, contacten met journalisten én met Moniek Delvou, communicatie-adviseur van voorzitter Jean-Luc Dehaene, konden we volgende elementen achterhalen.

De Dexia Groep, met hoofdkantoor aan het Rogierplein in Brussel, bestaat nog steeds. Als er vandaag gesproken wordt over de ‘bad bank’ of ook wel de ‘restbank’ dan heeft men het over de Dexia Groep. Het is de Dexia Groep die in 2008 een eerste keer gered werd, mede door de verschillende overheden in België die samen 2 miljard euro ophoestten.

De waarde van het aandeel van de Dexia Groep bedraagt op dit moment (13/10/2011 – 11:45 u) 0,76 euro. Er zijn 1.948.948.474 aandelen in omloop, wat de totale groep een waarde geeft van ongeveer 1,48 miljard euro. De samenstelling van het aandeelhouderschap is niet gewijzigd.

De Belgische aandeelhouders zijn de Gemeentelijke Holding (14,14 procent), Groep Arco (13,81 procent), de Belgische federale overheid (5,73 procent), de drie gewesten (5,73 procent), Groep Ethias (5,04 procent), de Dexia-medewerkers (1,07 procent) en … de mensen die op 11 mei 2011 mee naar de algemene vergadering van Dexia zijn geweest om te protesteren tegen de financiering door Dexia Israël van de illegale Joodse kolonies in bezet Palestijns gebied. (1)

Twee grote wijzigingen bij de Dexia Groep

De Belgische overheid heeft de Dexia Bank België van de Dexia Groep gekocht voor 4 miljard euro en dit terwijl de hele groep minder dan 2 miljard euro waard was. De Franse overheid heeft Dexia Municipal Agency van de Dexia Groep gekocht voor 650 à 700 miljoen euro.

Alle andere onderdelen van de Dexia Groep blijven zitten waar ze zitten. Het gaat over banken uit de hele wereld. Het Luxemburgse Dexia Banque International à Luxembourg, het Turkse DenizBank en het Canadese RBC Dexia Investor Services.

Ook het Franse Dexia Crédit Local (DCL) past in dit lijstje. Via DCL controleert de Dexia Groep banken in Slovakije, Frankrijk, Italië, Ierland, de VS, Duitsland, Polen, Spanje en natuurlijk de Kaaimaneilanden. Elke zichzelf respecterende bank moet toch wel een filiaal hebben in één of ander belastingparadijs. Het was ook Dexia Crédit Local die tot zondag Dexia Municipal Agency controleerde, de bank die door de Franse overheid werd gekocht. (2)

Waar zit Dexia Israël?

Voor Dexia Israël is er voorlopig niets veranderd in het hele verhaal. Net als tal van andere banken situeert het zich nog steeds in de Franse poot van de Dexia Groep, Dexia Crédit Local. Dit wil zeggen dat de eindverantwoordelijkheid en de eindbeslissingen voor alles wat Dexia Israël doet nog steeds in Brussel ligt. De verschillende aandeelhouders (zie hoger), maar ook voorzitter Jean-Luc Dehaene en afgevaardigd bestuurder Pierre Mariani, zijn nog steeds verantwoordelijk.

Maar er is meer. De Belgische federale overheid controleert niet alleen 5,7 procent van de Dexia Groep, ze stelt zich nu ook garant voor alles wat er mis kan gaan bij de Dexia Groep. En dat is heel wat, zoals de naam ‘bad bank’ doet vermoeden. In totaal staat België garant voor maar liefst 54 miljard euro (3) van de totale 90 miljard euro die de Belgische, Franse en Luxemburgse bank samen uittrekken.

In de marge: nieuwe leugen van Jean-Luc Dehaene over Dexia Israël

In de hele heisa rond de Dexia Groep valt er als bij toeval toch nog nieuws te rapen over Dexia Israël. Op maandag 10 oktober schrijft de Israëlische website Globes een artikel onder de titel ‘Dexia Israel likely to join dismantled bank’s French arm’. (4)

Hierboven hebben we al uitgelegd hoe de vork precies in de steel zit: het is dus niet zo dat Dexia Israël niet meer bij de Dexia Groep zou horen. Er zijn wel twee andere interessante dingen te leren uit het artikel. Het onderbrengen van Dexia Israël in de Franse poot van de ontmantelde Dexia Groep wordt als volgt gemotiveerd:

 “This is because of pro-Palestinian activists in Belgium who have protested against Dexia Israel’s operations including building ‘Jewish settlements in the West Bank’ and that Dexia Israel is “party to war crimes.”” 

Het lijkt erop dat de campagne Israël koloniseert – Dexia financiert steeds meer weerklank vindt, tot in Israël toe.

Een tweede en belangrijker iets, is dat we weer een leugen hebben ontdekt van Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de Dexia Groep. In een brief van 31 mei 2010 schreef hij ons het volgende:

“Tenslotte moet u weten dat Dexia Israël autonoom optreedt op het vlak van de financieringen die het verstrekt: voor de door Dexia Israël toegekende kredieten wordt geen beroep gedaan op het door de groep ingezamelde spaargeld, maar enkel op de deposito’s van de Israëlische lokale openbare besturen en op de uitgiften van Dexia Israël op de Israëlische markt.” (5)

Maar wat lezen we in het artikel van Globes:

“Even so, rating agency Midroog Ltd, sees uncertainty surrounding DCL’s support for Dexia Israel. DCL is committed to trim the credit given to Dexia Israel, which has exceeded a NIS 760 million loan that was extended. This sum represents 15% of the bank’s credit.”

Dexia Crédit Local (DCL), dat tot vandaag nog bij de Dexia Groep hoort, heeft blijkbaar een krediet verstrekt aan Dexia Israël van meer dan 760 miljoen shekel (ongeveer 150 miljoen euro). En Dexia Israël kan wel eens in de problemen komen nu dit krediet afgebouwd zal worden.

Het klopt dus niet, zoals Dehaene beweerde, dat Dexia Israël enkel beroep zou doen op “de deposito’s van de Israëlische lokale openbare besturen en op de uitgiften van Dexia Israël op de Israëlische markt”. Dexia Israël krijgt wel degelijk kredieten vanuit de Dexia Groep, via Dexia Crédit Local.

Deze kredieten werden onder andere gefinancierd met spaargeld van de spaarders bij de Dexia Bank in België, vermits de Dexia Groep in Frankrijk geen kantorennetwerk heeft met privéklanten die spaargelden naar de bank brengen.

De cirkel is rond

Even recapituleren: de overheden in België redden, samen met Frankrijk en Luxemburg, in 2008 een eerste keer de Dexia Groep. Het spaargeld op de Belgische rekeningen wordt voorts gebruikt om de tekorten bij Dexia Crédit Local op te vangen.

Deze laatste verstrekte onder meer een krediet van 150 miljoen euro aan Dexia Israël, hoewel dit expliciet door Jean-Luc Dehaene ontkend werd. Het krediet van 150 miljoen euro wordt volgens Globes afgebouwd, waardoor Dexia Israël wel eens in de problemen kan geraken.

En dan komt opnieuw de Belgische overheid in beeld. Niet alleen als aandeelhouder van de Dexia Groep waartoe Dexia Israël behoort, maar ook door zich garant te stellen voor haar problemen. Zo riskeren Belgische overheden, spaarders en belastingbetalers twee keer mee te betalen voor Dexia Israël – eerst via kredietverlening, en dan via een staatswaarborg – en dus voor de financiering van illegale Joodse kolonies in bezet Palestijns gebied.

De campagne Israël koloniseert – Dexia financiert voegt daarom haar stem bij al wie ijvert voor een bank die zich niet leent tot speculatie en de financiering van illegale Israëlische kolonies, maar een bank die van dienstverlening aan mensen en gemeenschappen de prioriteit maakt.

Mario Franssen

Mario Franssen is woordvoerder van intal, een beweging voor internationale solidariteit – www.intal.be

Voetnoten

(1) De volledige aandeelhoudersstructuur van de Dexia Groep vind je hier: http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/dexia-aandeel/kapitaalstructuur/Paginas/default.aspx

(2) Jaarrapport 2010, hierin vind je alle participaties en verbonden ondernemingen van de Dexia Groep: http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/individuele_aandeelhouders/publicaties/Documents/Jaarverslag_2010_NL.pdf

(3) https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/11/gokstaat-belgie-nu-het-dexia-stof-gaat-liggen-wat-hebben-we-geleerd

(4) http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000689742

(5)  http://www.intal.be/nl/article/open-brief-aan-jean-luc-dehaene-over-dexia-israel

take down
the paywall
steun ons nu!