Opinie, Nieuws, Samenleving, België, KifKif, Brussel - Tinne Kenis , Foto's; han Soete

‘Allochtonen’ tegen het vakjes denken

BRUSSEL- In een zonovergoten Wetstraat verzamelden vrijdag sympathisanten van KifKif, gekleed in een KifKif-t-shirt met het opschrift ‘Allochtoon’, voor het ministerie van Binnenlandse Zaken om minister Annemie Turtelboom (Open VLD) een infopakket te overhandigen. Over hoe het beter kan dan het merkwaardige voorstel van partijgenoot senator Guido De Padt.

zaterdag 15 oktober 2011 17:22
Spread the love

In dit voorstel wordt gepleit voor etnische registratie bij criminele feiten. Natuurlijk is Kif Kif niet tegen de bestrijding van criminaliteit. Maar wij geloven dat het destilleren van een enkele factor, namelijk etniciteit, statistieken zal opleveren die de bestaande vooroordelen enkel zullen bevestigen.

Om een structureel en wetenschappelijk onderbouwd beleid uit te schrijven moeten andere ook factoren in acht genomen worden, zoals: geslacht, leeftijd, maar vooral socio-economische achtergrond.
Als er op basis van dergelijke éénzijdige input een beleid wordt uitgetekend, verbaast het niemand dat daarna het failliet van de multiculturele samenleving wordt verkondigd. Als er een beleid wordt uitgetekend dat steunt op alle kenmerken van de reële samenleving zoals die vandaag is – namelijk superdivers -, dan hoeft er geen failliet van het beleid te volgen (want dat is het net).

“We zijn allemaal allochtonen”

Met fierheid droegen alle aanwezigen, van verschillende etnische origines, ook de Belgische, een Kif Kif T-shirt met het opschrift ‘Allochtoon’. “We zijn allemaal allochtonen, als je maar diep genoeg graaft in je familieverleden. Het is een moeilijk begrip waar de dragers nooit vanaf geraken. Of je nu tot de tweede, de vierde of de tiende generatie van een andere etnische origine behoort, met een achternaam als ‘Al Nasser’ of ‘Muambe’ blijf je een allochtoon, wat je ook doet, en je kinderen zullen dat ook zijn. Maar wat als je geadopteerd bent? En waarom is onze Engelse of Nederlandse buurman dan geen allochtoon?
Door allemaal dezelfde T-shirt te dragen toonden we aan dat er geen onderscheid te maken valt, althans niet voor ons.”

Het liberale gedachtegoed

Zijn de meest kenbare aspecten van het liberalisme niet ‘het individu’ en zijn kracht? Waarom impliceert Open VLD-Senator De Padt dan, door enkel etnische factoren te laten registreren bij het onderzoek naar criminaliteit in ons land, dat het individu moet geklasseerd worden binnen één bepaalde etnische gemeenschap? Alsof cultuur en criminaliteit met elkaar in verband staan? Wie met recht en reden durft te beweren dat ‘alle Polen dieven zijn’ kan alvast starten met het repatriëren van alle Poolse klusjesmannen en kuisvrouwen. Het cliché zegt ook dat alle Nederlanders gierig zijn, maar maatregelen tegen de invasie van onze noorderburen die zich in het belastingsvoordeligere België komen vestigen, horen we ook niet weerklinken uit liberale hoek.

Bart Somers is het alvast niet eens met zijn partijgenoot en uitte zijn bezorgdheid op Facebook: “Mo, vierde generatie Mechelaar van Marokkaanse afkomst, wat is die? Blijft men dan altijd maar opnieuw allochtoon? Voor mij ook geen hokjes.”
En volgens ons was het ook oud premier Guy Verhofstadt die zei: “Niet je afkomst, maar je toekomst telt”.
Dus gaan we ervan uit dat de liberalen even op een dwaalspoor zitten, en dus gingen we langs bij Minister Turtelboom.

Informatiepakket

Minister Turtelboom was niet aanwezig, maar een vriendelijk kabinetsmedewerkster nam de honneurs waar. We overhandigden haar een informatiepakket met onder andere een exemplaar van het boek ‘Cultu(u)r(EN)Politiek’ (geschreven door een groep mediawatchers van Kif Kif in 2007) met een verwijzing naar hoofdstuk 11: ‘Afkomst als motor’.
En een T-Shirt, met het ‘Allochtoon’ logo…die zat er ook bij. Hopelijk draagt ze die volgende week, na het beeldige groene kleedje (een belofte aan Groen!) van gisteren.

Tinne Kenis is  stafmedewerker bij  Kif Kif

take down
the paywall
steun ons nu!