Samenleving, België, Kif Kif, Meyrem Almaci, Allochtonen, Selahattin Koçak, Marc Hooghe, Guido De Padt -

“Guido op het verkeerde Pad(t)!” Kif Kif organiseert sit-in

Guido op het verkeerde Pad(t)! Kif Kif organiseert vrijdag een sit-in: een vreedzaam protest tegen het voorstel van etnische registratie bij criminele feiten. Met de steun van Meyrem Almaci (Groen!) en Selahattin Koçak (SP.A).

woensdag 12 oktober 2011 14:25
Spread the love

Kif Kif is uiterst verbouwereerd over het pleidooi van senator Guido De Padt (Open VLD) om de etniciteit van daders van criminele feiten te registreren als basis voor beleidskeuzes. Stigmatisering en foute beleidskeuzes loeren om de hoek.”Als de senator echt gedegen feitelijk materiaal wil hebben als voeding voor het beleid, dient hij ook alle andere criteria in rekening brengen zoals sociaaleconomische positie, gender, leeftijd …”, steltIco Maly, coördinator van Kif Kif.

Lees hier het persbericht dat als reactie op het artikel in De Standaard werd verstuurd

Het voorstel van De Padt draagt op geen enkele wijze bij aan een constructief beleid in de bestrijding van criminele feiten, het zal enkel leiden tot stigmatisering. De onderzoeksresultaten vanprof. Marc Hooghe(2010 – KU Leuven) rond criminaliteit brengen zowel etniciteit als de sociaaleconomische achtergrond in kaart en concluderen dat deze laatste factor primeert. De factor etniciteit wordt bijgevolg nagenoeg irrelevant.

Meyrem Almaci (Groen!) laat weten via Facebook dat”registratie van etniciteit moet samengaan met registratie van geslacht en socio-economische achtergrond. Dat is de enige correcte weg”.

Kif Kif vraagt dan ook met aandrang aan senator De Padt en collega’s om geen losstaande feiten te destilleren en in statistieken te verzamelen, die enkel de bestaande vooroordelen nogmaals bevestigen.

Selahattin Koçak (SP.A) reageert: “In een tijd waarin allochtoon zijn, van een vreemde origine zijn, en eigenlijk gewoon anders zijn, wordt gediaboliseerd, zeg ik: Proud to be allochtoon”.

Op vrijdag 14 oktober om 14 uur trekt Kif Kif met sympathisanten – onder wie politicusSelahattin Koçak – naar het kabinet van minister Annemie Turtelboom (Open VLD) om gekleed in het ‘Allochtoon T-shirt’ te protesteren met een sit-in tegen dit merkwaardige voorstel van senator De Padt. Kif Kif voorziet iedereen ter plaatse van een gratis Allochtoon T-shirt.

take down
the paywall
steun ons nu!