Burgerprotest op de Havenlaan
Nieuws, Brussel, Lokaal, Brusselse gewestregering, Brussel, Watmet, Havenlaan, Buurtcomités, Kortgeding -

Buurtbewoners halen slag thuis op Havenlaan

BRUSSEL - Na maandenlang actievoeren zijn de buurtbewoners rond de Havenlaan er in geslaagd om de werken definitief te laten stopzetten. Begin september had de Brusselse regering nochtans de aftrap gegeven voor een volledige heraanleg. De buurtcomités trokken daarop naar het gerecht. En hebben hun zin gekregen: de oorspronkelijke plannen moeten nu hertekend worden.

maandag 10 oktober 2011 18:50
Spread the love

De plannen die in 2008 werden goedgekeurd door de overheid, waren van bij het begin omstreden. Maar het ongenoegen van de buurtbewoners kreeg pas dit jaar grote weerklank. Zij die tegen het project gekant waren, inspireerden zich op de succesvolle acties tegen de Lange Wapperbrug in Antwerpen.

Ze organiseerden zich in buurtcomités en voerden actie op het terrein en online. Een grote dosis gezond verstand gemengd met de nodige humor leverde de tegenstanders van de betonmolens meer en meer sympathie op. Lokale politici, wier partijen mee de plannen hadden goedgekeurd, begonnen zich te bedenken. En schaarden zich achter de comités.

Ondertussen hadden de media de onenigheid in de Brusselse gewestregering opgepikt. En werd de kwestie op het einde van de zomer breed uitgesmeerd in de nationale media. Brussels minister-president Charles Piqué (PS) zag zich verplicht om op 1 september tijdens een spoedvergadering de tucht in zijn klas te herstellen. De dreiging van een schadeclaim bij het afblazen van de werken, legde tegenstanders het zwijgen op.

Maar dat was dus buiten de onvermoeibare buurtcomités gerekend. Hun politieke kaarten waren uitgespeeld, dus legden ze hun bezwaren voor aan het gerecht. En voor de werken goed en wel waren begonnen, liet het parket de werken stilleggen. Een onderzoek naar een mogelijk bouwmisdrijf moest duidelijk maken of de regering wel alle nodige milieuvergunningen had aangevraagd.

De Brusselse regering wachtte de resultaten niet af en ging ook in het verweer. Via een burgerlijk kortgeding en strafrechtelijke procedures, eiste ze dat het parket de bouwplaats weer zou openen. Maar zowel de kortgedingrechter als het Brusselse hof van beroep verklaarden zich onbevoegd. En de milieurechter schorste de algemene vergunning voor de werken.

Ondertussen ligt de Havenlaan er nog altijd even slecht bij als 3 jaar geleden. Voordat de aannemer echt aan de slag kan gaan, zal er eerst een plan moeten komen dat rekening houdt met alle betrokken partijen. Politici, ingenieurs, buurtbewoners en bedrijven uit de buurt zullen daarvoor samen rond de tafel moeten gaan zitten.

En eerst de plooien gladstrijken die de bultige kasseien van de Havenlaan in het tafellaken hebben achtergelaten.

take down
the paywall
steun ons nu!