Censureert de Israël-lobby de grote media?
Nieuws, Politiek, België, Israël, Gaza, Oost-Jeruzalem, Westbank, Dries van Agt, Btselem, Gisha, Al-Mezan -

Censureert de Israël-lobby de grote media?

Een collectieve brief ondertekend door 17 politici, hoogleraren en vakbondsleden is niet opgenomen door enkele Vlaamse kranten. Lees ook verder: Dries van Agt vanuit Gaza.

vrijdag 7 oktober 2011 14:50
Spread the love

De brief getiteld “Israëls voorwaarden” bevatte hoofdzakelijk informatie uit twee rapporten van VN waarnemers, over de dagelijkse schending van de mensenrechten door de Israëlische overheden, leger en joodse kolonisten, in de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza (van resp. 13/9 en 27/9). Ofschoon de VN- rapporten eerdere klachten van joodse vredesorganisaties bevestigden, werden ze doodgezwegen door de massamedia. De ondertekenaars van de brief vragen dat de geldstroom naar Israël zou opgeschort worden.

De ondertekenaars van de brief zijn: Lydia Deveen, Brussel, gewezen staatssecretaris en senator; Paul Pataer, eresenator; Frank Beke, oud-burgemeester; de parlementsleden Eva Brems, Marleen Temmerman, Dirk Van der Maelen, Kurt De Loor en Jan Roegiers; de hoogleraren en emeriti Frank Roels, U.Gent; Ludo Abicht, U.Antwerpen; Etienne Vermeersch, U.Gent; Rik Pinxten, U.Gent; Lieven Decauter, KU.Leuven; Michel Vanhoorne, U.Gent; Guido Van Nooten, UGent. Amir Haberkorn (lid van UPJB), Brussel; Alain Clauwaert, voorzitter Algemene Centrale ABVV.

DeWereldMorgen.be heeft wel reeds eerder bericht over de twee VN rapporten. In The Guardian en The New York Times heb ik ze niet kunnen vinden.

Oud-premier Dries van Agt in Gaza

Vanuit Gaza schrijft oud-CDA politicus en jurist aan zijn correspondenten:

“Dierbare,
Maandagavond ben ik met enkele leden van het bestuur en de Raad van Advies van The Rights Forum in de Gazastrook gearriveerd. We zijn hier in het kader van een factfinding missie, ondersteund door de VN-organisaties UNRWA en OCHA en de Palestijnse mensenrechtenorganisatie al-Mezan.

Het doel van onze missie is te rapporteren over feiten en omstandigheden die ernstig inbreuk maken op de mensenrechten van de Gazanen en die de vooruitzichten op een duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen bedreigen. 

Wat we de afgelopen twee dagen hebben gehoord en gezien is onvoorstelbaar. De situatie in de Gazastrook is vele malen nijpender dan wij dachten en het falen van de internationale gemeenschap in het beschermen van de fundamentele rechten van de Gazanen veel ernstiger dan we konden vermoeden.

Het programma begon met een briefing over de verstikkende blokkade die Israël aan de Gazastrook heeft opgelegd. Daarna bezochten we een Palestijns gezin dat nog steeds te lijden heeft onder de gevolgen van de grootschalige aanval die het Israëlische leger in december 2008 en januari 2009 heeft uitgevoerd. Het huis van dit gezin is bij die aanval verwoest. Een ander gezin dat we spraken, woont in een gebied dat om de haverklap door Israël wordt beschoten. Burgers die in hoge nood verkeren, zonder dat de wereld ingrijpt.

Bij het haventje van Gaza spraken we met vissers die voortdurend door de Israëlische marine worden opgejaagd. Een van hen was dezelfde dag nog beschoten, binnen de zone waarin de vissers volgens gesloten akkoorden mogen vissen. De Israëlische bezetter heeft die zone inmiddels teruggebracht tot 3 zeemijlen – een ramp voor 50.000 Gazanen die van de visserij afhankelijk zijn.

Het is een kleine greep uit de vele schrijnende verhalen die ons ter ore komen. Na terugkeer in Nederland zullen we onze bevindingen en conclusies bundelen in een verklaring. Zodra die gereed is, zult u haar ontvangen. In de tussentijd kunt u onze verrichtingen volgen via het dagboek op onze website. Daar zijn ook foto’s te vinden.

Mocht u zich wat meer in de achtergronden van onze reis willen verdiepen, heb ik enkele tips voor u. Nuttig zijn de fact sheet en kaart die OCHA van de Gazastrook heeft gemaakt. Informatie over de Israëlische aanval van 2008-2009 biedt onder meer B’Tselem. En Gisha heeft waardevolle informatie over de Israëlische blokkade van Gaza”.

Ondertekend: Dries van Agt.
www.rightsforum.org
http://www.facebook.com/therightsforum

Van Agt geeft ook meerdere links naar de VN organisaties, en naar joodse vredesbewegingen, zie hieronder.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!