Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran
Nieuws, Wereld, Politiek, Iran -

Wat zegt Ahmadinejad precies over Israël?

Het regime in Iran is ronduit abject. Zoveel doodvonnissen en mensenrechtenschendingen zijn alleen maar te veroordelen. Maar dat is nog geen reden om de woorden ‘Israël moet van de kaart geveegd worden’ verkeerdelijk toe te schrijven aan de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad.

donderdag 6 oktober 2011 20:02
Spread the love

‘Israël moet van de kaart geveegd worden’. De aan de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad toegeschreven woorden lijken wel een in koor gezongen mantra. De solisten zijn de Amerikaanse president Barack Obama, zijn Republikeinse tegenstrever Michele Bachmann en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De Nederlandse regering verzorgt ondertussen de achtergrondbegeleiding. Van dit gezelschap zul je geen twijfel horen over wat Ahmadinejad volgens de media over Israël zegt. Toch is daar alle reden toe.

Het regime in Iran is ronduit abject. Bij een land waar zoveel doodvonnissen worden uitgesproken dat het bloed je bij wijze van spreken om de oren spat, past alleen om die reden al een veroordeling. En dan heb ik het nog niet over de andere mensenrechtenschendingen in Iran. In Europa en de VS is een overweldigende meerderheid het daar over eens, maar dat is nog geen reden om de uitlatingen van Ahmadinejad over Israël verkeerd te vertalen.

De beruchte opmerking van Ahmadinejad is gebaseerd op een uitspraak van Ayatollah Khomeini. Deze geestelijk leider zei eens dat ‘het bezettingsregime in Jeruzalem uit de arena van de tijd moet verdwijnen’. Ahmadinejad citeerde Khomeini slordig, want hij verving ‘arena van de tijd’ door ‘pagina van de tijd’. Ook dat is echter een heel ander verhaal dan het fysiek ‘van de kaart vegen’ van Israël, wat er in het westen van gemaakt werd. Daarbij ontstonden al snel associaties met de veronderstelde plannen van Teheran tot kernbewapening. Wellicht was dat dan ook een van de redenen waarom Ahmadinejad verkeerd vertaald werd.

Waar geen twijfel over bestaat, is dat Iran graag een van het zionisme ontdaan Midden-Oosten zou zien. Dat blijkt uit een verklaring van Ayatollah Khamenei, de werkelijke machthebber van de islamitische republiek. Hij zei weliswaar ooit dat ‘de kwaadaardige tumor die Israël genoemd wordt uit de regio moet verdwijnen’, maar voegde daaraan toe dat autochtone moslims, christenen én joden vervolgens een regering konden vormen. Ook dat is iets anders dan het fysieke ‘van de kaart vegen’ van Israël. Tijdens een conferentie over Palestina benadrukte Khamenei dat kort geleden nog eens: ‘We willen geen klassieke, door de legers van islamitische landen gevoerde oorlog, noch willen we joodse immigranten de zee in drijven.’

Iran onderstreepte de afwijzing van het zionisme na het verzoek van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas aan de Verenigde Naties om Palestina als lidstaat te accepteren. Er is in Europa en de VS nauwelijks over geschreven, maar Iran behoorde samen met de VS en Israël tot de landen die het Palestijnse voorstel afwezen. Logisch, want een Palestijnse staat naast Israël is voor Iran niets anders dan een bevestiging van het zionisme.

Er is op zich veel voor te zeggen dat het zionisme niet in deze tijd past. Per slot van rekening is deze ideologie uit de negentiende eeuw gebaseerd op rassenwaan en sociaaldarwinisme, zaken waarvan het onwetenschappelijke karakter al lang geleden werd aangetoond. Het ergste is dat dergelijke denkbeelden ook nu nog zeer herkenbaar zijn in de mensonwaardige behandeling die de autochtone bevolking van Palestina ten deel valt. In die zin is er geen plaats voor het zionisme. Evenmin als dat er plaats was voor de apartheid in Zuid-Afrika, dat op soortgelijke ideeën gebaseerd was. Het is dan ook geen toeval dat de Israëlische staat nauw samenwerkte met de Zuid-Afrikaanse racisten. Beiden herkenden duidelijk iets in elkaar.

Gezien de specifieke eigenschappen van het zionisme, is het zeer de vraag of een tweestatenoplossing zoals Abbas die zich voorstelt wel een echte oplossing kan zijn. Het zal hooguit tot de vorming van bantustans leiden, zoals Zuid-Afrika die vroeger kende. Een echte oplossing ontstaat alleen met het heengaan van het zionisme. Het vervelende is echter dat dergelijke geluiden zich binnen de internationale politiek beperken tot Iran, dat door talloze mensenrechtenschendingen binnen de eigen grenzen ieder recht van spreken heeft verspeeld. Bovendien is Iran gebaseerd op beginselen die minstens zo verwerpelijk zijn als het zionisme.

Ondertussen wordt de mantra over het ‘van de kaart vegen’ van Israël voortgezet. Onder de toehoorders bevinden zich de christelijke fundamentalisten in de VS en hun neoconservatieve bondgenoten. De christenen omdat een allesvernietigende kernoorlog in het Midden-Oosten de wederkomst van het kindeke Jezus zou bespoedigen. De neocons omdat ze gezien hun belangen in de wapenindustrie sowieso verheugd zijn over iedere nieuwe oorlog. In dergelijke kringen wenst men geen onderscheid te maken tussen het einde van het zionisme en de fysieke vernietiging van de staat Israël. Een creatieve vertaling van Ahmadinejads woorden komt dan goed van pas.

take down
the paywall
steun ons nu!