Hoera, eindelijk komen er besparingen

Hoera, eindelijk komen er besparingen

dinsdag 4 oktober 2011 09:39
Spread the love

Als het gaat over besparingen en belastingen zou de vraag moeten zijn of de lasten verdeeld zijn volgens draagkracht en volgens rechtvaardige beginselen

Misschien ben ik een uitzondering, maar ik ben blij als er een regering komt die eindelijk de zware schuldenlast van België zal wegwerken en zal bezuinigen. In het andere geval vallen we ten prooi van de speculanten en zouden onze sociale voorzieningen in het gedrag komen. De volgende generatie zou bovendien opgescheept worden met deze schulden. Dus bezuinigen maar. De vraag is wel hoe en door wie.

De laatste maanden is er heel wat onderzoek gebeurd en zijn er heel wat artikels verschenen over de manier waarop de Belgische overheid haar schulden zou kunnen afbouwen.  Elio di Rupo heeft een nota met besparingen, de politieke partijen hebben hun keuzelijstje evenals de werkgevers en zovele andere groeperingen.

Als mondige burger, die in zijn vroeger loopbaan wat te maken had met financies en begrotingen, heb ik de toestand wat gevolgd en wil ik ook een kleine inbreng doen met mijn keuze aan concrete besparingsvoorstellen. De meeste van deze voorstellen zijn reeds door anderen naar voor gebracht. Een paar heb ik ook zelf bedacht.

Volgens mij zullen deze besparingen het economische herstel niet ondermijnen, de koopkracht niet in gevaar brengen en de burger niet verarmen maar wel wat minder “comfort” geven zoals een politici het zo mooi verwoordde..

Men beweert dat de belastingdruk te hoog is. Dat is juist, maar voor wie of op wat? Zeker op arbeid maar zeker niet op de winsten van de meerderheid van de grote bedrijven. Het reële belastingtarief dat vennootschappen betalen is door de notionele intresten en andere aftrekken nog amper 11,8% en bestaat het tarief van 33,99% alleen nog in theorie.

Strikt genomen zouden we ons er gemakkelijk vanaf kunnen mee maken door te stellen dat de nodige miljarden onmiddellijk gevonden worden indien de overheid de belastingen correct int.
Alleen al met de recuperatie van het geld dat de staat ontglipt zouden we al miljarden kunnen verzamelen.
 

Maar toch, hierna dan mijn lijstje met voorstellen.

Invoering van een progressieve belasting op vermogens van meer dan 1 miljoen euro; eigen en enige woning niet inbegrepen.
Invoering van een taks op de superwinsten van Electrabel zou bijna 2 miljard euro per jaar opleveren.
Afschaffing van de fiscale aftrek van pensioensparen en andere levensverzekeringen die alleen een kapitaal voorzien bij leven. Een LV met een kapitaal bij overlijden kan wel fiscaal aangemoedigd worden. (denk aan een schuldsaldoverzekering bij een lening)
Zelf sparen voor je oude dag door middel van een Levensverzekering (LV) of pensioensparen is zinvol, het fiscaal aanmoedigen niet. Het draagt niet bij aan de wettelijke pensioenvorming en het verhoogt evenmin de minimumpensioenen. Integendeel het kost de staat bijna een miljard wat ze juist niet kan spenderen aan de wettelijke pensioenen. Het verhoogt ook de ongelijkheid tussen de burgers.

Afschaffing van de fiscale aftrek van dienstencheques
Als de fiscale aftrekbaarheid afgeschaft wordt, zullen we nog steeds slechts 7,50 euro per uur betalen voor dienstencheques en is er nog steeds 13,3 euro rechtstreeks subsidie.  Geen fiscale aftrek dienstencheques is een besparing van 1,8 miljard.
Afschaffing van de aftrek notionele intrest.
De aftrek de van notionele intrest komt overeen met een fiscale kostprijs van 5,8 miljard euro. Die aftrek afschaffen of beperken geeft dus vele miljarden minder uitgaven. Een eventuele aftrek moet afhankelijk gemaakt worden van jobcreatie.
Afschaffing van het fiscaal gunstig regime bedrijfswagens.
De overheid spendeert vandaag 4,1 miljard euro aan het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens. Bijna vier keer meer dan wat het zou kosten om de uitkeringen tot op het niveau van de Europese armoedegrens op te trekken.
Afschaffen van de gesloten centra voor asielzoekers. Een gesloten centrum is een gevangenis waar men vreemdelingen opsluit met als enig misdrijf: het niet hebben van de juiste papieren. In de helft van de gevallen moeten ze worden vrijgelaten omdat ze ten onrechte werden opgesloten. Zo’n opsluiting is onmenselijk en kost veel geld. Deze gesloten centra afschaffen levert miljoenen besparingen op. Men kan de gesloten centra nadien gebruiken om de overvolle gewone gevangenissen te ontlasten.
Invoering van een belasting op de meerwaarden bij de verkoop van aandelen binnen een termijn van één jaar. Zo’n verkoop is speculatie. De aankoop van deze aandelen zijn niet bedoeld om die bedrijven kapitaal te verschaffen voor hun ontwikkeling, zij worden enkel aangekocht om te speculeren op winst. Wel in zo’n geval zou men de meerwaarden bij verkoop binnen het jaar kunnen belasten.
Milieubelasting
Milieuverenigingen roepen de Belgische overheid op om niet langer milieuvervuiling te subsidiëren, maar correct te belasten. Zo kunnen kosten voor onder meer gezondheidszorg verminderd worden en stijgt de levenskwaliteit, redeneren ze. De milieuorganisaties stellen elf maatregelen voor gaande van slimme kilometerheffing tot een belasting op pesticiden.
– Besparing op de aankoop van geneesmiddelen,
– Vereenvoudiging van de belastingaangifte en de administratie in het algemeen.
– Aantal ministers, kabinetten en kabinetsleden verminderen, aanpassen van pensioenregeling parlementsleden.
– Fiscaal voordeel zonnepanelen tweede of derde woning, bijvoorbeeld ook in het buitenland, afschaffen.
– Moeilijker maken van het opzetten van legale vennootschapsconstructies om belastingen en bijdragen sociale zekerheid te ontwijken.

Als het gaat over besparingen en belastingen zou de vraag moeten zijn of de lasten verdeeld zijn volgens draagkracht en volgens rechtvaardige beginselen. Daarnaast moet de regering eindelijk dringend de financiële sector reguleren om grote financiële crisissen te vermijden. Moet de belastingbetaler, telkens een bank in moeilijkheden is, opdraaien voor de gevolgen? ( zie nu weer Dexia) In zo’n omstandigheden is het beter ze te nationaliseren..

Pol Van Camp
oud-hoofddélégué LBC-ACV
verzekeringssector

take down
the paywall
steun ons nu!