Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, Rituele slachtingen -

Rituele slachtingen voortaan strenger geviseerd

ANTWERPEN - Religie mag niet langer een excuus blijven om dierenleed bij rituele slachtingen te tolereren. De stad Antwerpen zal daarom tijdens het komende islamitische Offerfeest op zaterdag 5 en zondag 6 november strenger toezien op het slachten van schapen. Dat beloofde een strijdlustige schepen voor Dierenwelzijn Luc Bungeneers (Open VLD) in de Antwerpse Zoo.

maandag 3 oktober 2011 16:15
Spread the love

Geflankeerd door Michel Vandenbosch, voorzitter van de Antwerpse Adviesraad voor Dierenwelzijn, werd er ook allusie gemaakt op de Joodse gemeenschap, waar het ritueel slachten van dieren zonder verdoving nog steeds schering en inslag is: “Er zijn voldoende wetenschappelijke bewijzen dat rituele slachtingen onnodig dierenleed veroorzaken. Wij pleiten ervoor om deze barbaarse gebruiken bij wet te verbieden in dien verstande dat ze enkel nog zouden mogen worden uitgevoerd als de dieren worden verdoofd”, aldus Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.

Dierenambulance

Bungeneers bracht nog meer goed nieuws mee voor de ruim vijfhonderd aanwezige dierenvrienden in de Koningin Elisabethzaal. Hij beloofde dat er nog voor het einde van de huidige legislatuur concreet werk wordt gemaakt van het oprichten van een Antwerpse dierenambulance.

De financiële middelen hiervoor zijn vrijgemaakt en als de resultaten van het marktonderzoek dat momenteel wordt gevoerd, bekend zijn, kan het project nog voor de verkiezingen van start gaan. En voorts kondigde hij nog aan dat hij het peterschap van de stichting Nello & Patrasche op zich heeft genomen. Deze vereniging houdt zich onder meer bezig met het aanbieden van gratis verzorging voor de huisdieren van Antwerpse daklozen.

Kattenplan

En tot slot deelde de mandataris nog mee dat hij zich achter het Vlaamse kattenactieplan heeft geschaard dat het steriliseren van katten verplicht maakt. De stad betaalt trouwens al enkele jaren een deel van de kosten terug aan eigenaars die hun kat laten steriliseren.

Het departement Dierenwelzijn behandelde in dit verband al ruim 3.500 dossiers. De schepen maakt zich sterk dat tegen eind 2016 de meeste poezen in de regio Antwerpen gesteriliseerd zullen zijn zodat de populatie tot aanvaardbare proporties zal zijn herleid.

Maar hij had ook nog goed nieuws voor hondeneigenaars. Het aantal hondenkoopzones zal worden uitgebreid terwijl er in de toekomst ook werk wordt gemaakt van de oprichting van een volwaardige Antwerpse dierenpolitie. De schepen voor Dierenwelzijn wil daarbij strengere straffen in de wet laten inschrijven voor lieden die dieren verwaarlozen en mishandelen.

take down
the paywall
steun ons nu!