Opinie, Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, VN, Israël, Gaza, Opinie, Drinkwater, Conventie van Genève, Westelijke Jordaanoever, Ilan Pappé, Ethnische zuivering -

De Israëli’s stelen, branden en vernielen waterbronnen

Op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem breken Israëli's Palestijnse woningen af, branden ze boomgaarden en velden plat en vernielen ze waterbronnen en reservoirs. Dit staat in het recente rapport (27/9) van drie VN-rapporteurs, onder wie onze landgenoot Olivier De Schutter. De Palestijnen moeten zelf betalen voor het afbreken van hun huis, en een boete wegens 'illegaal bouwen'.

donderdag 29 september 2011 21:33
Spread the love

De cijfers gelden voor de periode begin 2011 tot augustus 2011. Zowat 1.500 Palestijnen werden gedwongen verjaagd, zonder compensaties. Sommige families woonden hier sedert decennia. 140 woningen werden vernield en 79 velden of kwekerijen. De vernietiging van 12 drinkwaterbronnen en 20 reservoirs treffen tienduizenden Palestijnen. Het aantal verjaagde personen is hoger dan over het hele jaar 2010. Herders worden afgesneden van water voor hun kudden. Er zijn plaatsen waar bijna wekelijks brand wordt gesticht door Joodse kolonisten, terwijl de Israëlische politie en leger toekijken.

De drie VN-rapporteurs – Raquel Rolnik, Catarina de Albuquerque en Olivier De Schutter – laten er geen twijfel over bestaan dat het gaat om criminele daden van ‘de Israëlische autoriteiten’, die het humanitaire recht en de mensenrechten schenden (Article 54 of the 1977 Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). ‘Deze acties moeten onmiddellijk stoppen’. Het Israëlisch leger is één van de daders, maar ook joodse kolonisten. Criminele daden tegen Palestijnen en Palestijnse eigendommen gepleegd door Israëlische kolonisten (‘settlers’), moeten vervolgd worden aan de hand van een onafhankelijke, onpartijdige, doelmatige en tijdige procedure.

Ethnische zuivering

Wat de Israëlische historicus Ilan Pappé in 2006 omschreef als de Ethnic cleansing of Palestine, gaat dus sedert jaren onverminderd verder. Het doel – dat Israëlische politici reeds vroeger uitspraken – is het verdrijven, wegpesten, uithongeren, gevangen zetten, en desnoods vermoorden van de Palestijnse bevolking (elke week worden er wel een paar doodgeschoten, nu ook vanuit onbemande drones – zoals op 18/8 een jongen van 12 in Gaza; en minstens tienduizend zitten in Israëlische gevangenissen, waaronder vrouwen, politieke leiders en verkozen parlementsleden). Dat is de voorwaarde die premier Nethanyahu en Tel-Aviv stellen aan de ‘vredesonderhandelingen’: dat zuivering, diefstal en branden ongestraft mogen voortgaan, terwijl tot in het oneindige gepalaverd wordt in Genève of Washington. Als het nog een tijdje doorgaat, blijft voor de Palestijnse staat geen grondgebied meer over, of alleen wat woestijn en rotsen, ingesloten tussen kolonies en wegen ‘for Jews only’.

Alle vergelijkingen gaan mank

Wat kunnen we hiertegen ondernemen? Waarmee kan het lot van de Palestijnen vergeleken worden, en hoe wordt daartegen opgetreden? Ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, en ik kom in de verleiding het gedrag van de Duitse militairen te vergelijken met het optreden vandaag van het IDF (Israeli Defense Forces, nvdr) tegen de Palestijnen. Weliswaar heeft Israël geen gaskamers.

Ik weet dat deze vergelijking sommigen zou schokken, zoals ik geschokt ben door de feiten over de Israëlische onmenselijkheid. En alle vergelijkingen gaan mank. Neen, Tel-Aviv organiseert geen holocaust. Een meer eigentijdse vergelijking: Libië is half plat gebombardeerd ‘om de bevolking te beschermen’. Het kan meer dan een jaar duren voor de olieproductie weer normaal is, zeggen de autoriteiten (en die olieproductie is natuurlijk een prioriteit – we spreken niet over ziekenhuizen, scholen, universiteiten, woningen,…).

Moeten we, in navolging van het geval Libië, voorstellen om Tel-Aviv te bombarderen, of Haifa (waar vroegere vrienden van mij wonen), of de kerncentrales en atoombomreserves? Toen de VS tijdens de Vietnamoorlog de hoofdstad Hanoi bombardeerde, heb ik ook geschreven: moeten we nu New York bombarderen? Het is natuurlijk een symbolische, maar wel een morele vraag.

Veel eenvoudiger èn doelmatiger zou het zijn als in de EU enkele landen een geheime diplomatieke mail zouden sturen naar hun Israëlische ambassadeurs, met de mededeling dat vanaf volgende week alle kapitaalsoverdrachten naar  Israël zullen geblokkeerd worden. Dat kan, met één toets van de moderne IT. Het is al toegepast voor andere landen.

Israëlische blokkade van Gaza onwettig

Een vijfkoppig panel van VN-rapporteurs heeft op 13 september de toestand in Gaza onderzocht vanuit wettelijk standpunt. Ze zeggen dat de “collectieve bestraffing” van de bevolking “een flagrante overtreding is van de internationale rechten van de mens en van het humanitair recht”. Ook het Internationale Rode Kruis had de blokkade al onwettig genoemd. 

Ofschoon we al wisten dat de levensvoorwaarden voor de bewoners van Gaza ‘ondraaglijk’ zijn (woord van Obama in zijn mooie speech in Caïro – hoe lang is dat geleden…), doet de lezing van dit verslag mij onpasselijk worden. Zo is meer dan 9/10 van het drinkwater in Gaza vervuild, doordat Israël de nodige materialen en energie voor het zuiveringsstation tegenhoudt. De enige ondergrondse waterreserve van Gaza is in gevaar. Leden van het VN panel zijn o.m. Richard Falk, María Magdalena Sepúlveda Carmona, Catarina de Albuquerque, Anand Grover en Olivier De Schutter.

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/un-independent-panel-rules-israel-blockade-of-gaza-illegal-1.384267

PS: het rapport over de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem is nog niet doorgedrongen tot onze kwaliteitskranten. The New York Times, Haaretz, De Morgen, De Standaard: nooit van gehoord (29/9).

take down
the paywall
steun ons nu!