Sneeuwruimen New York (foto: Phil Hollenback)
Opinie, Nieuws, Economie, Politiek, België, Openbare diensten - Luc Hamelinck

Steeds hetzelfde plaatje gaat vervelen

"De werkgeversorganisaties pleiten vandaag opnieuw voor een inkrimping van de openbare sector. "Maar is dit plaatje intussen niet al grijsgedraaid?" vraagt Luc Hamelinck, voorzitter ACV-Openbare Diensten, zich af.

maandag 26 september 2011 11:18
Spread the love

Appelen en peren

We hebben de afgelopen jaren al meermaals aangetoond dat de voorstelling van een veel te grote overheid niet klopt. Het aandeel van de overheidstewerkstelling in de totale economie is al meer dan 30 jaar praktisch ongewijzigd. En internationale vergelijkingen maken tussen overheden, komt neer op het vergelijken van appelen en peren.

En ja, de pensioengolf van de komende jaren biedt kansen, maar die moeten op een verstandige manier gegrepen worden. Zomaar niet-vervangen leidt tot problemen. Denk maar aan de continudiensten, zoals politie, gevangenissen, zorginstellingen en inspectiediensten.

Dat de werkgevers de gezondheidszorg als speerpunt willen gebruiken om tot personeelsreducties te komen, verwondert ons. De personeelsbezetting in de gezondheidszorg afbouwen terwijl er steeds meer zorgbehoevenden zijn en de wachtlijsten voor zorg overal toenemen, is niet de juiste weg.

Stabilatoren

Natuurlijk willen de werkgeversorganisaties plaats ruimen voor privéspelers, maar dat zal de kwaliteit en kostprijs van de zorg niet ten goede komen, en opnieuw is de gewone burger daar het slachtoffer van.

De werkgevers verzwijgen handig dat de effectieve belastingsvoet voor vennootschappen de afgelopen 10 jaar quasi gehalveerd is (19,9% in 2001 – 11,8% in 2009). We zwijgen dan nog over de manier waarop de grote vermogens buiten schot blijven.

En zijn de werkgevers vergeten dat een goed uitgebouwde openbare sector en sociale mechanismen als de loonindexering als stabilisatoren hebben gewerkt om de gevolgen van de crisis van de jongste jaren en maanden te beperken?

Dat de overheidsfinancies opnieuw in evenwicht moeten gebracht worden, weet iedereen. Maar als het gaat om maatregelen met een weerslag op de openbare sector, dan moet dat vooraf overlegd worden. Met eenzijdige, populistische voorstellen, is niemand geholpen.

Dus, werkgeversorganisaties, haal de naald maar van het vinyl, we hebben er genoeg van.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!