foto: @jopauca (Joshua Paul)
Nieuws, Wereld, Samenleving, Democratie, Geweld, VS, Activisme, Wall Street, Bezetting, Antikapitalisme, Politiegeweld, Arrestatie, New york, Demonstratie, Burgeractivisme, Demonstranten, Massa-arrestatie, Buitensporig geweld, Excessief geweld, Pleinbezetting, Liberty Plaza, Union Square, Zuccotti Park, Indignadosbeweging -

#occupywallstreet: meer dan 100 arrestaties

NEW YORK - Tijdens een demonstratie op de achtste dag van de pleinbezetting in het financiële district van New York, zaterdag 24 september, werden ruim honderd personen gearresteerd. Vergeefs probeerde de New Yorkse politie de demonstratie te verhinderen. Uiteindelijk ging de politie over tot massa-arrestaties. Hierbij werd het gebruik van excessief geweld niet geschuwd.

maandag 26 september 2011 16:11
Spread the love

De mars vertrok met honderden demonstranten van het tot Liberty Plaza omgedoopte Zuccotti Park naar het iets meer dan zes kilometer verder liggende Union Square om te protesteren tegen een falend, kapitalistisch systeem.

Naarmate de demonstratie vorderde, vermenigvuldigde het aantal deelnemers tot enkele duizenden.

De politie van New York (NYPD) stelde alles in het werk om de demonstratie te verhinderen, richtte wegversperringen op met politiewagens en barricades en trachtte de demonstratie op te splitsen. De manifestanten wijzigden hierop telkens het parcours of gingen rond of over de obstakels. Om de gemotoriseerde politie af te schudden, namen ze ook routes tegen het verkeer in.

Om groepen demonstranten in te sluiten en te arresteren, maakte de politie gebruik van oranje netten. Tijdens de mars werd het aantal arrestaties op honderd geschat door de National Lawyer’s Guild. Uiteindelijk zijn er meldingen van tussen de honderdtwintig en zelfs tweehonderd arrestaties.

Buitensporig politiegeweld

De politie trad hierbij in meerdere gevallen met buitensporig geweld op. Zo werd er pepperspray gebruikt tegen vreedzame demonstranten. Op een video is duidelijk te zien hoe een groep vrouwen, die geen enkele bedreiging vormt, pepperspray in het gezicht wordt gespoten.

Op een andere video is te zien hoe een demonstrant geweldadig wordt gevloerd wanneer die met een agent tracht te praten. Demonstranten werden bij de haren getrokken en getackeld. Er circuleren meerdere foto’s en video’s van bloedende demonstranten.

Uiteindelijk kreeg de politie bijstand van de vervoersmaatschappij Metropolitan Transportation Authority (MTA-New York) die met bussen de arrestanten liet wegvoeren.

Naast de tegenwerking van de MTA-New York, waren er ook daden van solidariteit met de demonstranten. Zo hielp een theater in de buurt van Union Square de actievoerders door hen binnen te laten en van andere kledij te voorzien, zodat ze niet meer door de politie herkend zouden worden. Ook kregen de demonstranten bijval van de New Yorkse taxibestuurders.

Arrestanten waren verplicht om uren in bussen en politiewagens door te brengen, zonder mogelijkheid om naar het toilet te gaan en zonder toegang tot voedsel of water, alvorens ze naar een politiecommissariaat werden gebracht voor verdere afhandeling.

Het was duidelijk dat politie naast de massa-arrestaties, waar ook omstanders het slachtoffer van werden die niets met de demonstratie te maken hadden, bepaalde mensen viseerde. Zo werden zij gearresteerd die volgens de politie het meest vocaal waren.

Ook het mediateam, dat een livestream verzorgde, werd gearresteerd bij de aanvang van de massa-arrestaties en hun materiaal werd in beslag genomen. Gelukkig verhindert dat tegenwoordig niet meer de in real-time publicatie van getuigenissen of beelden.

De arrestaties hebben wel belet dat een deel van de manifestatie verder kon trekken naar het hoofdkantoor van de Verenigde Naties. Wat de bedoeling was van een aantal demonstranten.

Politionele mierenneukerij

Tegen de avond, na afloop van de demonstratie, werd er ook een verhoogde politieaanwezigheid en toename van arrestantenwagens aan het Liberty Plaza gesignaleerd. Wat de massa van vierduizend mensen die er op dat moment verzameld was, deed vrezen voor een op til zijnde ontruiming. In de loop van de dag circuleerde er namelijk een niet ondertekend ontruimingsbevel.

Deze gevreesde ontruiming vond voorlopig niet plaats. Ondertussen blijft de politie de pleinbezetters verder jennen en treiteren met allerhande regels die uit de duim lijken gezogen. Zo staan momenteel op de lijst van verboden voorwerpen onder andere paraplu’s, wegens een gevaar voor de veiligheid, megafoons, slaapzakken, kampeergerief, fietsen en kaarsen, dit bovenop het eerdere verbod op tenten en zeilen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat aan al deze voorwaarden door de demonstranten tegemoet zal worden gekomen. Maar het moet niet verbazen dat de politie zich bezig houdt met dergelijke pesterijen. Om het gebruik van de bekende Guy Fawkes-maskers te sanctioneren, die mensen dragen die zich associëren met Anonymous, werd speciaal een in onbruik geraakte wet uit 1845 opnieuw bovengehaald.

VS beschermer van democratische rechten?

Het is opmerkelijk dat een natie die zichzelf heeft opgeworpen als beschermer van democratische bewegingen en actievoerders tijdens de Arabische Lente, op dergelijke wijze optreedt tegen vreedzame demonstranten in eigen land. Zo zie je, alles blijkt relatief, ook democratische rechten die de VS elders gerespecteerd wil zien en propageert, worden op eigen terrein met de voeten getreden.

Voorlopig wenst de NYPD niet te reageren op de beschuldiging van het aanwenden van buitensporig geweld. Ook burgemeester Bloomberg blijft verbazingwekkend stil.

Het goede wat uit dit politieoptreden voortgekomen is, is dat de aan de gang zijnde actie #occupywallstreet iets meer media-aandacht heeft gekregen en zelfs vermeld werd op de voorpagina van een tweetal New Yorkse kranten. Tot hiertoe werd dit protest in de mainstream media grotendeels genegeerd. Te betreuren is dat er bij verslaggeving meestal een negatieve ondertoon heerst ofwel dat het protest wordt geridiculiseerd, maar dit is vrij herkenbaar.

Desondanks blijven de demonstranten en activisten gemotiveerd en zijn ze niet van plan te stoppen met de bezetting en hun dagelijkse acties. Zo werd er op 22 september actie gevoerd tijdens een kunstveiling van Sotheby’s in solidariteit met de International Brotherhood of Teamsters Art Handlers Union. Sotheby’s weigert collectieve arbeidsovereenkomst voor nieuwe werknemers.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!