De Plaza de la Revolución in de Cubaanse hoofdstad Havana
Cuba, Christenen voor het socialisme -

Met ‘Christenen voor het Socialisme’ in 2012 naar Cuba

In juli 2012 gaan 'Christenen voor het Socialisme' (CvS) voor de zevende keer naar Cuba. Sinds 2000 richt hun Werkgroep Cuba Solidariteit deze 'socio-politieke reizen van binnenuit' in. Het programma is erop gericht om de unieke wijze waarop de Cubaanse samenleving is georganiseerd te leren kennen en te begrijpen. Deze editie heeft speciale aandacht voor duurzame ontwikkeling en ecologie.

maandag 26 september 2011 11:18
Spread the love

Goedgevuld programma

De reis duurt drie weken, begint en eindigt in Havana. Op de voornaamste plaatsen van het land wordt één of meerdere dagen verbleven zoals Santa Clara, Trinidad, Camaguey, Bayamo, de provincie Pinar de Rio. Ook Santiago de Cuba, de tweede grootste stad van het land, wieg van de revolutie,  aan de voet van de Sierra Maestra.

“Het goedgevuld en gevariëerd programma omvat ruimschoots de mogelijkheid tot grondige kennismaking”, vertelt Lieve Debaecke. “In alle geval willen wij het oppervlakkige beeld doorbreken dat wij bij ons voorgeschoteld krijgen van Cuba en zijn inwoners. Ons hoofddoel is met open blik te ervaren en van gedachten te wisselen. Wij gaan ook de problemen die Cuba kent niet uit de weg”.

“Zo wordt door nogal wat Cubanen geklaagd over de lage lonen”, vult Rik Valcke aan. “Je kan er gerust een pintje of jeans kopen, maar velen hebben het geld niet om zich dat aan te schaffen. Het aanbod is fel toegenomen, de koopkracht veelal niet. Interessant is ook kennis te maken de hervormingen die door het beleid worden opgezet, en hoe de verschillende generaties daarmee omgaan”.

Steunproject

De reis laat de aspecten van opbouw van de Cubaanse samenleving zien. Uitbouw van gezondheidszorg en onderwijs, cultuur en sport. Hoe men in Cuba aankijkt tegenover mensenrechten, hoe hun ‘participatieve democratie’ wordt gerealiseerd.

Zo wordt onder andere een polikliniek en een fabriek bezocht, een coöperatieve, een kindercrèche… En worden ontmoetingen georganiseerd met een wijkcomité, de vakbond, mensen van de partij, vertegenwoordigers van de Poder Popular, enzomeer.

Tijdens het programma maken de deelnemers ook kennis met een steunproject van huizenrenovatie. De partner van CvS in Cuba is het Oecumenisch Centrum Martin Luther King Jr. Van hieruit wordt een project ondersteund, waarbij het opknappen van woningen in een volksbuurt van de gemeente Marianao (Havana) hand in hand gaat met gemeenschapsopbouw.

Ecologie

“In vergelijking met de omliggende landen in Zuid en Midden Amerika is de kloof tussen arm en rijk is heel wat minder groot. De cijfers van levensverwachting en kindersterfte zijn vergelijkbaar met de onze”, zegt Lieve Debaecke.

“Een klemtoon die wij dit jaar leggen is duurzame ontwikkeling en ecologie. Hoe integreert Cuba milieu- en natuurbescherming  en milieuopvoeding in zijn beleid en in zijn opbouw van een socialistische samenleving? Via bezoeken en gesprekken rond biologische landbouw, zonne-energie, bezoek aan een biosfeerreservaat… kunnen wij ontdekken dat er heel wat te leren valt over de ‘groene revoutie’ in Cuba”.

“Volgens cijfers van het WWF en Global Footprint Network kan Cuba, als enige land ter wereld, een respectabel niveau van duurzame ontwikkeling aantonen”, zegt Debaecke nog. “Zo heeft het land de meeste millenniumdoelstellingen al bereikt, en is goed op weg om de andere te realiseren”.

Praktisch

Vanaf december 2011 wordt de reis in vijf vormingssessies voorbereid. Thema’s zoals de geschiedenis van Cuba, de Amerikaanse blokkade en de Europese politieke houding, de Cubaanse economie, democratie, de rol van de partij… komen aan bod.

Zoals reeds eerder vermeld is de reis van drie weken gepland in juli 2012 (exacte data zijn eerstdaags bekend). Voor minimum 10 personen is de richtprijs 2650 euro (prijs voor een gelijkaardige reis in 2010 met een groep van 10 personen). Gespreide betaling is mogelijk.

Voor meer info kan je terecht bij de organisatie:  Christenen voor het Socialisme en vzw Opstaan, Belgradestraat, 82, 2800 Mechelen. Tel: 015/41.64.84. E-mail: christenen.v.h.socialisme@skynet.be. Op de website www.cvhs.be (onder werkgroepen Cuba solidariteit) kan je reisverslagen lezen van de vorige edities.

Je kan ook contact opnemen met Toon Mondelaers, tel: 02/538.55.44 of mail tmondelaers@brutele.be, Lieve Debaecke, tel 051/22.85.70 of mail lieve.debaecke@pandora.be, of Rik Valcke via mail rik.valcke@sialme.be, tel 056/42.08.99.

Omdat de afspraken met het reisagentschap in de laatste lijn zitten wordt gevraagd, mocht je interesse hebben, zo vlug mogelijk een seintje te geven.

“Tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa
donde esperan la firmeza
de tu brazo libertario

Seguiremos a quererte
como junto a ti seguimos
y con Fidel te decimos:
“hasta siempre Comandante!”
    (Uit Hasta Siempre ! van Carlos Puebla)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!