Samenleving -

25 jaar vredesboom in Herent

maandag 26 september 2011 14:44
Spread the love

25 jaar geleden werd in Herent de vredesboom geplant. VAKA-Herent en het gemeentebestuur protesteerden daarmee tegen het plaatsen van kernraketten in ons land.

De vredesboom is al 25 jaar het symbool van inzet voor vrede. Zondag 25 september werd dat gevierd onder een stralende zon met de Vredeswake 2011 met een honderdtal aanwezigen. Daarbij werden ook de mensen herdacht die er niet meer bij zijn. Hilde Anrijs werkte mee in de werkgroep namens de Oxfam Wereldwinkel en Marie-Claire Ongenaert vanuit het Strijdkoor Kontrarie.

Deze Vredeswake kadert in de Vlaamse Vredesweek. Het thema “Schiet ontwikkeling niet aan flarden” benadrukt de noodzaak van een sterk internationaal wapenverdrag. Gewapend geweld belemmert de realisatie van ontwikkeling en onttrekt middelen die aan ontwikkeling zouden kunnen besteed worden.

In 2010 werd wereldwijd 1.630 miljard dollar uitgegeven aan militaire doeleinden. Het zelfde jaar bedroeg de officiële ontwikkelingshulp 128,7 miljard dollar. Nog geen tiende van de militaire uitgaven. En dit terwijl één miljard mensen leven in extreme armoede en honger lijden. Staten onderhandelen sinds 2009 binnen de Verenigde Naties over een internationaal verdrag dat de controle op de wapenhandel versterkt. Zij willen een akkoord bereiken in 2012.

Samen met vele ontwikkelings- en vredesorganisaties wil de Vlaamse Vredesweek dat het een alomvattend akkoord wordt: het moet gaan over alle (conventionele) wapens en alle transacties van wapens. En het moet een streng akkoord zijn. Wapenleveringen moeten resoluut verboden zijn wanneer ze een gewapend conflict kunnen veroorzaken of versterken, als zij een duidelijke negatieve weerslag zullen hebben op de ontwikkeling van een land of regio, als het risico bestaat dat ze zullen gebruikt worden voor schendingen van mensenrechten.

Jeugdmuziekatelier De Hommel fleurde de vredeswake muzikaal op. Jos Van Beek schetste de geschiedenis van de vredesboom. Vrede door afschrikking met bewapening stond lijnrecht tegenover vrede door ontwikkeling. Burgemeester Willy Kuijpers onthulde een nieuwe gedenkplaat voor de vredesboom, gemaakt door Wonen en Werken.

Asmik Ayunts van het Lokaal Opvanginitiatief getuigde hoe zij als Armeense in Rusland werd gediscrimineerd. Russische skinheads en neonazi’s bedreigen hun veiligheid en zijn zelf een speelbal in handen van politici die het streven naar autonomie in de Kaukasus met geweld onderdrukken.

De deelnemers aan deze Vredeswake konden vredesliederen meezingen met leden van het Strijdkoor Kontrarie en Dauwgard. Deze liederen werden afgewisseld met vredesgedichten, voorgelezen door de dichteressen zelf. Hun gedichten werden geselecteerd uit vierendertig inzendingen voor een gedichtenwedstrijd uitgeschreven door Mengmettaal en het interculturele huis Hannah. Leerlingen van De Kraal deden mee aan een project voor een vredeskunstwerk. Zij kwamen hun eigen vredesboom aan het publiek voorstellen en vertelden hoe zij vrede in de klas en op school nastreven. De volwassenen organisaties overhandigden de ondertekende petities.Ter plaatse tekenden  ook nog heel wat mensen de petitie.

Schepen Luk Draye gaf het antwoord van het gemeentebestuur op de politieke eisen van de vredesweek. Herent zal voorstellen aan de politiezone Herent-Kortenberg om de afgedankte politiewapens te vernietigen. Hij deed een oproep om het samenleven met de andere niet als een bedreiging te zien maar als een kans tot verrijking. Koen Neyens (voorzitter GROSH – Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent) sloot af met een dankwoord. Hij nodigde al uit voor de musical hART eind april 2012 rond de figuur van pastoor Van Bladel die in de eerste wereldoorlog sneuvelde omdat hij opkwam voor zijn parochianen en medebewoners.

Inzet voor vrede vraagt moed en blijft actueel.

Marcel De Prins

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!