Brusselse advocaten gechoqueerd door migratietoespraak van procureur-generaal Liégeois
Nieuws, Samenleving, België -

Brusselse advocaten gechoqueerd door migratietoespraak van procureur-generaal Liégeois

Jean-Pierre Buyle, stafhouder van de Franstalige Orde van Advocaten bij de balie van Brussel haalt in een brief aan de minister van Justitie hard uit naar procureur-generaal Yves Liégeois. Die had in zijn toespraak bij de opening van het gerechtelijk jaar het Belgische migratiebeleid zwaar op de korrel genomen. Volgens Buyle veroorzaakte die toespraak een schok bij de Brusselse balie.

woensdag 21 september 2011 11:40
Spread the love

In de zogenaamde mercuriale, de toespraak bij de opening van het gerechtelijk jaar maakten procureur-generaal Yves Liégeois en advocaat-generaal Piet Van Den Bon brandhout van het migratie- en asielbeleid. Zij hadden het onder meer over een “lawine” van “gelukzoekers die geen enkele bijdrage leveren aan onze economie”.

Die toespraak voor het arbeidshof van Antwerpen deed al de wenkbrauwen fronsen bij minister van Justitie Stefaan De Clerck die het had over een “incident”. De Clerck kreeg kort na de toespraak ook een vlammende brief van de stafhouder van de Franstalige Orde van Advocaten bij de balie van Brussel. Uit de brief die DeWereldMorgen.be in handen kreeg, blijkt dat sommige uitlatingen van de procureur-generaal de Brusselse advocaten zwaar op de maag liggen.

Volgens de stafhouder veroorzaakte de toespraak een schok aan de balie. Het ging volgens hem dan ook niet om een verslag over de toestand van justitie maar om een “requisitoir tegen de Belgische migratiepolitiek”.

Buyle noemt het choquerend dat Van Den Bon praktijken op de korrel neemt – zoals de migratie uit Oost-Europa – die alleen maar een strikte toepassing zijn van het Europees recht.

Taalgebruik

Ook het taalgebruik van Van Den Bon en Liègeois kan op weinig begrip rekenen van de balie. In de toespraak had Van Den Bon het bijvoorbeeld over een “lawine” die veroorzaakt wordt door de gezinshereniging.

De stafhouder wijst er op dat er nooit een wettelijke migratiestop is geweest. Het is dus verkeerd om te zeggen dat de overigens perfect legale gezinshereniging een verbod op migratie omzeilt.

“Ofwel is de procureur-generaal slecht geïnformeerd en dat is verontrustend. Ofwel wist hij dat hij foute dingen zei met sterke politieke connotatie en dat is nog meer verontrustend”, klinkt het streng.

In de toespraak zei advocaat-generaal Van Den Bon ook dat uit informatie van de Cel voor Financiële Informatieverwerking blijkt dat uitkeringen soms doorgesluisd worden naar organisaties die het terrorisme ondersteunen.

“We hadden liever gehoord dat, in plaats van publiek na te praten van wat niet meer dan uiterlijkheden zijn, de procureur onderzoeken had gelanceerd waardoor hij zou kunnen aankondigen dat ze die uiterlijkheden bevestigen of weerleggen.”

De stafhouder verwijst ook fijntjes naar het onderzoek over de enorme Antwerpse diamantfraude die enkele dagen na de toespraak van de procureur aan het licht kwam.

Ook over de andere wanpraktijken vindt de stafhouder dat de procureur niet enkel moet aanklagen maar dat hij ook moet zeggen wat de parketten onder zijn bevoegdheid gedaan hebben om die wantoestanden uit te roeien.

Asieltoerisme

Ook de uithaal van de procureur-generaal naar de medeplichtigheid van de advocaten aan het “asieltoerisme” schoot in het verkeerde keelgat. Advocaten zouden te snel een procedure op starten bij elke cliënt die “zich voordoet als politiek vluchteling”, aldus Van Den Bon.

Stafhouder Jean-Pierre Buyle: “De stafhouder bij de grootste balie werd door de procureur-generaal nooit aangesproken over dergelijke praktijken. Het is betreurenswaardig dat de procureur-generaal van Antwerpen vindt dat hij dergelijke insinuaties publiekelijk moet uiten als hij niet in staat is om precieze feiten aan te klagen bij de bevoegde autoriteiten die kunnen sancties nemen.”

Magistraten zijn ook burgers, zo besluit de stafhouder zijn brief. “En ze zijn dus vrij om hun politieke ideeën te hebben. Maar ze moeten wel terughoudend zijn. Of anders moeten ze maar ontslag nemen en, als ze dat wensen, zich lanceren in de politiek.”

“In deze tijden van institutionele crisis betreur ik in naam van mijn balie dat de procureur-generaal op die manier het beeld van neutraliteit en onpartijdigheid van het korps dat hij leidt ernstige schade heeft toegebracht”, aldus nog de stafhouder van de Brusselse balie.

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois komt zijn toespraak woensdag toelichten in de Kamer.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!