Meer dan dertig miljoen klimaatvluchtelingen in Azië
Nieuws -

Meer dan dertig miljoen klimaatvluchtelingen in Azië

In Azië joegen natuurrampen in 2010 meer dan dertig miljoen mensen op de vlucht. De Aziatische Ontwikkelingsbank (AOB) waarschuwt voor vele tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen naarmate de aarde verder opwarmt.

dinsdag 20 september 2011 16:41

“Azië en de Stille Oceaan zijn bij de regio’s die het zwaarst getroffen zullen worden door de impact van de klimaatverandering”, zegt de AOB in het rapport Climate Change and Migration in Asia and the Pacific. “De landen in de regio zijn bijzonder kwetsbaar omdat ze grote bevolkingsaantallen hebben en blootgesteld zijn aan een groot risico op natuurrampen. Veel landen hebben recent ook grootschalige en snelle socio-economische veranderingen doorgemaakt.”

Regeringen in Azië kunnen zich daarom maar beter voorbereiden op de enorme stromen klimaatvluchtelingen die in de toekomst op gang zullen komen door overstromingen, droogte, mislukte oogsten en een stijgende zeespiegel, zegt de bank.

Ook de economische kosten zijn enorm. Het rapport schat dat 29 miljard euro aan investeringen nodig zal zijn om de kustlijnen te beschermen tegen de stijgende zeespiegel met dijken of bijvoorbeeld de aanplanting van mangrovebossen op plaatsen waar die verdwenen zijn.

Nu al bezig

De AOB voorspelt niet alleen dat de Aziatische landen de klimaatverandering aan den lijve zullen ondervinden, maar wijst er op dat de tendens al begonnen is. Klimaatmigratie op grote schaal is een gradueel fenomeen, zegt de bank, maar gemeenschappen in Azië en de Stille Oceaan ondervinden nu al de gevolgen van het veranderende klimaat, met onder meer eroderende kustlijnen, verwoestijning en hevigere stormen en overstromingen.

“In 2010 sloegen meer dan dertig miljoen mensen in Azië en de Stille Oceaan op de vlucht als gevolg van natuurrampen zoals stromen en overstromingen. Een groot aantal vluchtelingen keerde terug naar huis, anderen niet. De klimaatverandering  zal de frequentie van extreme weerfenomenen verhogen, en op termijn een aanzienlijke stijging van de zeespiegel veroorzaken. Tegelijk blijft het bevolkingsaantal – nu rond de vier miljard – groeien.”

Beleidsadvies

De bank spreekt over een “grootschalige crisis” in de regio als de landen zich niet voorbereiden op de huidige en toekomstige gevolgen van de klimaatverandering.

De ontwikkelingsbank maakt zich vooral zorgen over laaggelegen regio’s zoals de Maldiven, waar nu al grote groepen mensen moeten verhuizen als gevolg van de stijgende zeespiegel, en India. Ook landen die nu al regelmatig te maken krijgen met overstromingen, zoals Pakistan en Bangladesh,  en grote steden in kustgebieden lopen gevaar. Andere landen die zich maar beter voorbereiden zijn Indonesië, de Filipijnen, Thailand, Vietnam, Japan, China en Zuid-Korea, zegt het rapport.

De bank werkt aan een overzicht van de te verwachten problemen per regio met de bijhorende aanbevelingen. Het rapport moet eind dit jaar klaar zijn en concrete voorstellen bevatten voor beleidsmakers  om onder meer de energievoorziening, communicatiesystemen en transportinfrastructuur te versterken om ze bestand te maken tegen natuurrampen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!