Poster HannaM GVZ
Verslag, Nieuws, Actie, Kav, Zorgsector -

Gouden medaille voor zorgsector

De Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV) vragen onder het motto ‘Goud voor Zorg’ dringend aandacht voor de zorgsector. Volgens de KAV wordt die zorgsector zwaar onderschat, hoewel de inspanning te vergelijken is met topsport, aldus de enthiousiaste meter van de actie, olympisch kampioene Hanna Mariën.

dinsdag 20 september 2011 15:48
Spread the love

Als vrouwenvereniging bevroeg de KAV haar leden over hun bezigheden en interesses. “Zorg kwam als thema het vaakst voor,” zegt algemeen directrice Eva Brumagne. “Dat is ook logisch, want vrouwen zijn proportioneel nog steeds meer bezig met zorg dan mannen. Het is wel vreemd dat een thema dat zo sterk leeft, zo weinig aandacht krijgt in het maatschappelijk debat.”

Drie eisen voor betere zorg

De KAV brengt in deze campagne drie eisen naar voor. Een eerste is een uniformisering van de mantelzorg (nvdr: mantelzorg is de zorg die wordt verleend door de directe omgeving (kennis & familie) van een zorgbehoevend persoon).  “Vele gemeenten en steden hebben al een beleid voor mantelzorg. In sommige gemeenten krijg je een bepaald bedrag als vergoeding, in andere gemeenten is het lager of onbestaande. Wij willen graag een egalisering van het beleid. Zo komt er ook meer duidelijkheid, want ook dat is er niet.” Mantelzorg is belangrijk, en vooral een vrouwenzaak, zo stelt KAV.

Daarom is de tweede eis een beter evenwicht tussen arbeid en gezin. De KAV wil dat realiseren door het tijdskrediet te versterken. Momenteel tellen slechts drie van de vijf jaren tijdskrediet mee voor het pensioen. “De KAV heeft ook een feministische functie, daarom is het volledig meerekenen van het tijdskrediet belangrijk. Vrouwen gebruiken dat tijdskrediet vaker om voor zieke ouders of kinderen te zorgen. Zij zijn dan ook kwetsbaarder als ze de pensioenleeftijd bereiken. Door deze eis in te willigen, hopen we dat vrouwen een evenwaardig pensioen krijgen,” zegt Brumagne.

Een derde eis betreft de professionele zorgsector. “We kunnen niet meer om de vergrijzing heen,” zegt de algemeen directeur. “In de zorgsector zijn momenteel al 60.000 (!) banen te kort. De vergrijzing zorgt ervoor dat dat tekort nog zal toenemen. We moeten dus nu maatregelen nemen en wel in alle sectoren en afdelingen: rusthuizen, thuisverzorging, gehandicaptenzorg en kinderopvang.”

Omdat zorgen topsport is

Met Hanna Mariën krijgt de KAV een Olympische topper als meter voor hun actie. Mariën weet zelf hoe moeilijk het kan zijn om fulltime voor een ziek persoon te zorgen. “Mijn moeder heeft een jaar lang voor mijn (zieke) broer én mijn vader moeten zorgen. Dat vraagt een enorme inspanning. Als ik dan kijk naar wat topsporters verdienen voor hun investering, dan vind ik dat eigenlijk niet eerlijk. Zorgen is topsport, het wordt tijd dat er wat aandacht naartoe gaat. Wie zorgt, verdient eigenlijk elke dag een gouden medaille.” Mariën twijfelde er dan ook geen moment toen de KAV haar vroeg om de actie in te lopen.

Op 12 mei 2012 eindigt de actie van KAV en dan worden de drie eisen voorgesteld aan de beleidsmakers. Vanaf vandaag kunnen de lokale KAV-afdelingen die drie eisen kracht bijzetten door een beetje aan topsport te doen. Er wordt gefietst voor mantelzorgpremies, gezwommen voor vijf jaar tijdskrediet en gewandeld voor 60.000 plaatsen in de Vlaamse zorgsector. Alle kilometers worden verzameld en samen met het eisenpakket overhandigd aan de minister. “Het is echt belangrijk dat politici begrijpen dat dit geen lauwe actie is, maar een weerspiegeling van wat de mensen écht bezighoudt. Hopelijk luisteren ze naar de mensen die gezwommen, gefietst en gewandeld hebben en verandert er dan ook iets in het beleid,” aldus de KAV.

Wie wil meewandelen/fietsen/zwemmen of meer wil weten kan een kijkje nemen op de website van Goud Voor Zorg.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!