Vluchtelingen die door Italië zijn teruggestuurd bij hun aankomst in Libië (foto: UNHCR)
Opinie, Nieuws, Afrika, Libië, EU, Vluchtelingen, Amnesty International - Lore Van Welden, Amnesty International Vlaanderen

“EU laat vluchtelingen uit Libië in de steek”

In een nieuw kort rapport vraagt Amnesty International aan de EU-lidstaten om hun verantwoordelijkheid op te nemen en vluchtelingen uit Libië een veilige thuishaven te bieden. Amnesty bekritiseert de passieve houding van Europese overheden tegenover de vluchtelingencrisis.

dinsdag 20 september 2011 13:45
Spread the love

Begin dit jaar leefden duizenden door de VN erkende vluchtelingen in Libië.

Ze woonden er of waren er op doortocht. Ze waren gevlucht voor vervolging en geweld in eigen land. De meesten kwamen uit landen zoals Eritrea, Ethiopië, Somalië en Soedan. Toen in februari in Libië het conflict in alle hevigheid losbarstte, moesten ze opnieuw vluchten.

Ongeveer 5.000 mensen kwamen terecht in vluchtelingenkampen in Tunesië en Egypte. Daar moeten ze nu zien te overleven in mensonwaardige omstandigheden. Ze kunnen nergens naartoe. In Tunesië en Egypte kunnen ze niet blijven en ze kunnen ook onmogelijk terug naar hun eigen land. In Libië kunnen ze evenmin de nodige bescherming vinden.

De uitzichtloze situatie drijft mensen er zelfs toe om terug te gaan naar Libië en de riskante oversteek naar Europa te wagen. Door wanhoop gedreven stierven naar schatting 1.500 mensen op zee sinds het begin van het conflict. De enige veilige uitweg voor deze mensen is hervestiging: dit houdt in dat ze als erkend vluchteling een nieuwe thuis krijgen in een ander land.

De VS, Canada en Australië hebben al inspanningen geleverd om vluchtelingen uit Libië te hervestigen. De EU-lidstaten hinken echter achterop. Slechts 8 Europese landen hebben amper 700 plaatsen aangeboden.

Aan de vooravond van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken vraagt Amnesty de EU-landen om meer inspanning te leveren voor deze mensen in nood. Europa draagt bovendien een bijzondere verantwoordelijkheid: verschillende Europese landen hebben door hun deelname aan NAVO-operaties in Libië bijgedragen aan de vluchtelingenstroom.

Ook België moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Tot nu toe besliste België om 26 vluchtelingen uit Libië uit te nodigen naar ons land. Dit is een belangrijke eerste stap, maar België kan en moet meer doen. Amnesty vraagt al geruime tijd aan de Belgische overheid om deze ad hoc initiatieven te bestendigen en een structureel hervestigingsprogramma in te voeren.

Lore Van Welden

Lore Van Welden is mediaverantwoordelijke bij Amnesty International Vlaanderen.

take down
the paywall
steun ons nu!