Kerncentrales, Tihange, Stop Tihange, Reseau Nucléaire Stop -

Tihange 17 september betoging voor sluiting van de kerncentrales

maandag 19 september 2011 18:52

Op de radio werd gemeld dat er 2000 deelnemers waren aan deze gezamenlijke Belgische-Nederlandse-Duitse betoging. In andere landen zoals Luxemburg en Frankrijk waren ook manifestaties gepland.

Speech van Louis Verheyden in naam van “Stop Nucléaire” aan het einde van de betoging in Tihange op 17 september 2011:
Beste vrienden,
Bedankt voor jullie komst. We zijn hier met meer dan 1500, een tweede succes voor de Belgische en internationale antikernenergie beweging na de geslaagde Paasbetoging op 24 april jongstleden.
Ik herkende hier verschillenden, die zoals ik hebben mee betoogd in de jaren 70 tegen de bouw van de kerncentrales in Doel en Chooz. Wij werden doodgezwegen, afgeklopt, met traangas beschoten en voor idioten uitgemaakt. De hoge verantwoordelijken van Electrabel en van de regering beweerden dat tegen het jaar 2000 het kernafval probleem wel opgelost zou zijn en dat men wel zou zien dat er géén enkel ongeval zou te betreuren geweest zijn.
Spijtig genoeg kregen wij gelijk en vandaag de dag hebben wij meer dan gelijk. Wij zijn reeds in 2011 en nog steeds is er géén oplossing voor het kernafval. Ik vraag jullie ook even stil te staan bij die arbeider van de kerncentrale van Marcoule die eergisteren zijn leven er bij liet. Wij zijn eveneens met ons hart bij hen die op dit moment op het festival van Bure een moratorium eisen op het begraven van kernafval.
Wat de ongevallen betreft, we zijn ze niet vergeten en zullen maken dat ze niet vergeten worden. We kunnen de ramp van Tsjernobyl, 26 april 1986, niet vergeten, noch de leugens over de radioactieve wolken die aan onze grenzen zouden gestopt zijn. We kunnen de ramp van Fukushima, 11 maart 2011, niet vergeten.
Wij vergeten niet het kernongeval in het Instituut voor radio-actieve elementen in Feluy, in België, in augustus 2008, geklasseerd als derde categorie op de gevarenschaal. Het is dus ook bij ons mogelijk! Te meer daar onder onze voeten een geologische breuklijn loopt die leidde tot de aardbeving van november 1983 in Luik. In 1692 bereikte een aardbeving hier zelfs 6,3 op de schaal van Richter. Wie waarborgt ons dat dit niet opnieuw gebeurt? Soms zij, die de maximale hoogte van tsunami’s bij Fukushima berekend hebben? De kans op een aardbeving is klein. Maar als het gebeurt en als een reactor nog in dienst zou zijn, dan zullen we 5,7 miljoen mensen moeten evacueren uit Hoei, Luik, Namen, Charleroi en zelfs Maastricht en Aken zullen voor eeuwig verlaten moeten worden. De Duitse en Nederlandse betogers die ons vandaag ondersteunen beklemtonen dat een kernramp géén grenzen kent.  Maar onze verzetsbeweging ook niet.
Wij willen dit risico beperken. Wij van “Stop Kernenergie” eisen de onmiddellijke sluiting van de drie oudste reactoren: Tihange 1 evenals Doel 1 en Doel 2 die midden in de Antwerpse zone van Seveso-bedrijven staan. Als daar een ramp in één van die reactoren zou zijn, dan zullen niet 5 maar 9 miljoen mensen geëvacueerd moeten worden! Die drie oudste reactoren produceren slechts 3% van de energie verbruikt in België. Sluiting is géén probleem. Maar de centrale hier achter mij maakt niet alleen elektriciteit: zij maakt vooral winst voor de grote aandeelhouders! Daarom draait Tihange 1 nog altijd!
Wij verdedigen de wet op het nucleair uittreden tegen allen die haar te veeleisend vinden. Maar wij willen eigenlijk veel verder gaan, met de onmiddellijke sluiting van de drie oudste reactoren en de sluiting van de andere reactoren zo snel als technisch mogelijk is. We willen een meerjaren plan voor een energiebeleid dat vastberaden afstevent op thermische isolatie van de gebouwen, op de verbetering van de energetische efficiëntie en op hernieuwbare energie in een intelligent gedecentraliseerd netwerk. Dat is perfect mogelijk en dient snel verwezenlijkt te worden zonder medelijden voor de inhaligheid van de grote aandeelhouders van Electrabel.
Bedankt voor het luisteren. Mag ik vragen, wie van jullie is bereid om zondag 11 maart 2012, de verjaardag van Fukushima, mee te betogen? Steek je hand omhoog! ….. Prachtig, begin vanaf morgen met mobilisatiecomités in jullie scholen, wijken en gemeenten en breng jullie vrienden mee.
Tekst opgesteld door JF Pontégnie en Louis Verheyden, beiden lid van Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid-Climat et Justice Sociale, één van de iniatiefnemers van het Netwerk Kernenergie Stop- Reseaux Stop Nucléaire.
Vertaling uit het Frans door Wiebe Eekman, woordvoerder voor Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid-Climat et Justice Sociale.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!