Nieuws, Samenleving, België, Lokaal, Antwerpen, Wonen, Wonen en bouwen -

‘t Groen Kwartier krijgt vorm

Met de ontwikkeling van de site van het Militair Hospitaal krijgen Berchem en Antwerpen er een levendige, groene en gevarieerde woonbuurt bij. Het nieuwe terrein beoogt een evenwichtige mix van heringerichte historische gebouwen en moderne woningen.

zondag 11 september 2011 12:18

In totaal komen er 404 woongelegenheden: lofts, appartementen en eengezinswoningen. Het concept moet een mix van jonge starters, gezinnen met kinderen, tweeverdieners, alleenstaanden en senioren aantrekken. Wegens de unieke omvang van de locatie werd het ontwikkelingsproject opgedeeld in drie bouwfasen, die samen ongeveer zes jaar in beslag zullen nemen. Elk van deze drie fasen omvat zowel sloop- en renovatie- als nieuwbouwwerken en hoewel de fasen elkaar lichtjes zullen overlappen, komt het er op neer dat op het einde van elke fase een nieuw deel van de woningen opgeleverd wordt.

Twee fase opgestart

Langs het poortgebouw in de Lange Leemstaat zijn de werken van de tweede fase gestart. De wegfunderingen en een gedeelte van de nutsvoorzieningen werden nog voor de zomer gerealiseerd. Inmiddels is gestart met de graafwerken voor de ondergrondse parking die dienst zal doen voor de eerste nieuwbouwwoningen en appartementsgebouwen. In totaal worden in deze fase twee handelsruimtes en 27 appartementen gerealiseerd in twee gebouwen en 27 ééngezinswoningen met tuin.

Groen en autovrij

Voor de verschillende onderdelen gingen drie verschillende architectenbureaus aan de slag waardoor een grote verscheidenheid gegarandeerd is. Inmiddels is meer dan de helft van deze fase verkocht en blijft de interesse voor wonen op ’t Groen Kwartier erg groot. De unieke kwaliteiten van ’t Groen Kwartier met zijn ligging en de aanwezige monumenten en uiteraard het autovrije karakter blijven veel mensen aanspreken.

Monumentenzone

Ook in de monumentenzone schieten de restauratiewerkzaamheden aan de Paviljoenen goed op. De voormalige ziekenhuiszalen worden volledig gerenoveerd en omgetoverd in aantrekkelijke lofts. Gevels worden gereinigd en hersteld,originele elementen in hun glorie hersteld en de gebouwen krijgen een nieuw dak aangemeten. Het Paradeplein is niet langer een bouwput maar werd reeds ingezaaid.

Bomen

De eerste exemplaren van de meer dan 300 nieuwe bomen zijn  geplant. Inmiddels wordt ook de volgende fase met parkappartementen in het westen van de site ontworpen. Tegelijkertijd worden ook de volgende restauratiedossiers voorbereid teneinde in 2012 de werken aan de overige monumenten zoals de Kapel en de Generale Staf te kunnen starten. Het project loopt volledig volgens plan en zal afgewerkt zijn in 2014.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!