De Belgische vredesactivist Bahar Kimyongür werd opnieuw aangehouden.
Verslag, Nieuws, Politiek, België -

Zwart op wit: Belgische staat organiseerde samenzwering tegen onderdaan

Op 26 april 2006 riep het toenmalige kabinet Justitie de gerechtelijke, politieke en politietop samen voor een uitzonderlijke vergadering met maar één doel: een jonge en zoals achteraf bleek onschuldige Belg uitleveren aan Turkije. Tegen alle rechtsregels in.

vrijdag 9 september 2011 23:01
Spread the love

In een naschrift bij zijn nieuwe boek rakelt cultuurfilosoof Lieven De Cauter een oude zaak op. Alleen komt hij deze keer op de proppen met het verslag van een vergadering waarin zwart op wit geschreven staat hoe de top van de Belgische staat samenzwoer tegen één onderdaan.

Keren we even terug naar 28 april 2006. Enkele minuten nadat hij de grens is overgestoken wordt de jonge Belg Bahar Kimyongür tegengehouden door de Nederlandse politie. Hij was op weg naar ‘s Hertogenbosch waar hij een concert van de Turkse progressieve groep Yorum wou bijwonen.

Op het concert zou hij nooit geraken. Kimyongür wordt opgepakt omdat Turkije een internationaal aanhoudingsbevel blijkt te hebben uitgevaardigd tegen hem. Turkije wil Kimyongür in de gevangenis omdat hij in 2000 een toespraak van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Turkije verstoord heeft in het Europees parlement. Hij stak toen een affiche in de lucht en schreeuwde enkele slogans voor hij door de veiligheidsdiensten uit het parlement gezet werd.

Samenzwering tegen de rechtsorde door de hoogste instanties van het land: de kabinetten van toenmalig premier Verhofstadt en minister van Justitie Onkelinx, de top van de federale politie en de staatsveiligheid, en de federaal procureur Johan Delmulle…

Aanvankelijk werd gedacht dat Kimyongür door de Nederlandse politie werd aangetroffen tijdens een routinecontrole. Het verslag van een vergadering op het allerhoogste niveau op 26 april 2006 toont een verbijsterend ander beeld.

De kabinetten van toenmalig premier Verhofstadt en minister van Justitie Onkelinx, de top van de federale politie en de staatsveiligheid en de federaal procureur Johan Delmulle, ze waren er allemaal.

In het verslag wordt duidelijk en zonder te verbloemen het doel van de vergadering beschreven. “Dit internationaal aanhoudingsmandaat werd aan het parket van Brussel overgemaakt op 28/03/2006. Substituut Pdk Lindemans heeft gemeld dat België geen onderdanen uitlevert”, zo staat er te lezen.

De aanwezigen zijn er zich van bewust dat de feiten die Turkije Kimyongür ten laste legt ondraaglijk licht zijn. “Wat betreft de feiten is er geen dossier in België en indien er een gerechtelijk dossier opgesteld wordt, voor de feiten waarvoor Turkije een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd heeft, ziet het federaal parket niet in dat hiervoor een aanhoudingsbevel zou afgeleverd worden.”

Een vertegenwoordiger van de federale politie meldt dat even voordien een pv werd opgesteld tegen Kimyongür omdat hij een affiche aan zijn raam had hangen waarop stond dat de “USA naar de gevangenis moest worden gestuurd”. Maar ook dat lijkt geen reden om hem op te pakken, stellen de aanwezigen vast. “Volgens het Federaal Parket is dit dossier niet zwaar genoeg”, staat in het verslag.

Misschien kan die “dirty job” uitbesteed worden aan Nederland?

En dan komt het. Puntje 7 van het verslag draagt de titel “Piste verplaatsing naar Nederland”. België mag geen onderdanen uitleveren aan een land dat een niet al te fraaie reputatie heeft op vlak van mensenrechten. In Turkije worden politieke opposanten nog altijd gefolterd en soms zelfs vermoord.

Maar misschien kan die “dirty job” uitbesteed worden aan Nederland? De staatsveiligheid had achterhaald dat Kimyongür van plan was naar het concert van Yorum te gaan in ‘s Hertogenbosch.

De vergadering besluit: “Er zal door OA3 (de federale politie, nvdr) en het Federaal Parket contact opgenomen worden met de Nederlandse autoriteiten, teneinde hen te wijzen op de eventuele aanwezigheid van Kimyongür in Nederland en de mogelijkheid betrokkene aan te houden op basis van de interpolseining van de Turkse autoriteiten ter fine van voorlopige aanhouding met het oog op zijn uitlevering naar Turkije.”

Eén aanwezige op de vergadering maakt een bezwaar tegen de samenzwering

Eén aanwezige op de vergadering maakt een bezwaar tegen de samenzwering. “De korpschef van de zone 5339 vraagt om een vergadering met alle betrokken partijen onder voorzitter van het Comité P (het controleorgaan van de politiediensten, nvdr).” Zijn bezwaren worden van tafel geveegd. Hij moet zelf maar gaan aankloppen bij Kamervoorzitter Herman De Croo.

Iets meer dan twee maanden later wordt Kimyongür vrijgelaten. De Nederlandse rechters beslisten dat de feiten te licht wogen en weigerden hem uit te leveren aan Turkije.

De Belgische autoriteiten slaagden dus ook niet via de Nederlandse piste in hun opzet: de illegale uitlevering van de Belgische onderdaan Kimyongür aan Turkije. Maar het kostte Kimyongür wel twee maanden vrijheid.

Bahar Kimyongür was toen al enkele jaren het mikpunt van de hardnekkigheid van federaal procureur Johan Delmulle. Die wilde de jonge Belg met alle macht veroordeeld zien voor terrorisme. Kimyongür werd als sympathisant van de Turkse beweging DHKC beschouwd als een kopstuk van een terreurorganisatie.

Na een juridische martelgang werd Kimyongür in 2009 over de hele lijn vrijgesproken. Kimyongür diende klacht in tegen de Belgische staat en hoopt op een schadevergoeding.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!