Protestposters op de Havenlaan
Nieuws, Samenleving, België, Brussel, Watmet -

Werken op Havenlaan gaan door, ondanks burgerprotest

De voorbije maanden was er heel wat commotie rond het vernieuwen van de Brusselse Havenlaan. Buurtcomités en groene actievoerders verzetten zich samen met verschillende politici tegen de plannen. Donderdag werd op een spoedvergadering van de gewestregering de knoop doorgehakt: de werken gaan door zoals gepland.

donderdag 1 september 2011 16:41
Spread the love

Volgens de plannen, goedgekeurd in 2008 door minister Pascal Smet (SP.A), wordt de volledige laan links van het kanaal richting Antwerpen heraangelegd. Van de Sainctelettesquare tot aan de brug in Laken ruimen de kasseien baan voor beton en worden 300 grote platanen vervangen door kleinere bomen.

Deze plannen hielden destijds rekening met de mogelijke inplanting van het Brussels International Logistics Centre (BILC) vlakbij de haven. Omwille van het zware vrachtverkeer werd gekozen voor beton in plaats van kasseien, die snel verzakken. Wanneer het BILC uiteindelijk wegviel, bleef beton toch de eerste keuze.

Ook de grote, majestueuze platanen waren een doorn in het oog van de stedenbouwkundigen die de Havenlaan hertekenden. Sommige bomen staan er al sinds 1927, maar de meesten zijn slecht onderhouden en zien er belabberd uit. Bovendien groeien hun wortels niet altijd zoals gepland. Ze vertakken zich soms horizontaal, waardoor ze het voetpad en het asfalt aantasten. Om die reden moeten de bomen weg. Volgens de plannen wordt hun plaats ingenomen door de Turkse Boomhazelaar, de Amerikaanse Rode Es en de Noorse Esdoorn.

Burgerprotest

Dit renovatiegeweld lokte in 2008 al protest uit bij sommige buurtbewoners. Zij betreurden het verdwijnen van de authentieke kasseien en de vertrouwde groene reuzen.

Hun bezwaren kregen pas onlangs weerklank in de media, toen gewestministers Emir Kir (PS) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo) zich in het debat mengden. Zij hekelden de pletwalspolitiek van minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V). Die zou bij de uitvoering van de plannen geen rekening houden met de verzuchtingen van de burgers. Pikant detail: zowel PS als Ecolo stemden in met de plannen in 2008. Ze kwamen pas naar buiten met hun kritiek, toen ze merkten dat het mediacircus volop op gang kwam.

Deze laattijdige politieke reacties, samen met de verdeeldheid tussen burgers die kasseien verafgoden en fietsers die er de pest in hebben, gaven minister Grouwels en minister-president Charles Picqué (PS) de gelegenheid om de discussie te beslechten in het voordeel van de aannemer. Het contract is getekend, de werken beginnen op maandag 5 september. De totale kostprijs bedraagt momenteel 12 miljoen euro. Eind 2013 moeten de werken klaar zijn.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!