VOK betwist dat vrouwen tevreden zijn met ongelijke taakverdeling thuis
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Emancipatie, VOK, Vrouwen Overleg Komitee, Taakverdeling, Ongelijke taakverdeling, Huishouding, Zorgactieplan, Zorgkloofmeting - Sofie De Graeve (Vrouwen Overleg Komitee)

VOK betwist dat vrouwen tevreden zijn met ongelijke taakverdeling thuis

BRUSSEL - Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) is verbaasd dat het merendeel van de vrouwen uit het onderzoek van Sanoma Media en marktonderzoeksbureau GfK tevreden is met de ongelijke taakverdeling thuis. Uit focusgroepen die het VOK organiseerde over zorg blijkt net het tegenovergestelde.

woensdag 31 augustus 2011 17:05
Spread the love

Vrouwen zijn helemaal niet tevreden met de ongelijke taakverdeling in het gezin. Alleen leggen ze zich erbij neer. Heel wat van de vrouwen, vooral de jongere vrouwen, hadden het gevoel vast te zitten en geen andere keuze te hebben dan de zorg zelf op te nemen.

“Zorgen is iets wat je ondergaat. Alleen zo is het leefbaar. Anders word je alleen maar ongelukkig”, aldus één van de deelneemsters. Bovendien wringt het prijskaartje behoorlijk wanneer je je betaalde arbeid terugschroeft met het oog op het opnemen van zorgtaken.

Het lijkt dat de ‘revolutie is vastgelopen’ en de feministische agenda halverwege is blijven steken. Vrouwen hebben hun plaats verworven op de arbeidsmarkt, met alle kanttekeningen die we daarbij kunnen plaatsen, maar thuis is er weinig veranderd.

Wie vandaag zorgtaken opneemt – of dat nu vrouwen of mannen zijn – botst tegen een zorgplafond. Zo bleek uit een onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen begin dit jaar dat bijna 11 procent van de bevraagde mannen problemen ondervond bij het aanvragen van vaderschapsverlof op het werk, de tien luttele dagjes na de geboorte.

Het VOK pleit voor een jaarlijkse zorgkloofmeting naar analogie met de loonkloof. Zorgkloof en loonkloof zijn communicerende vaten. Omdat vrouwen meer zorgtaken verrichten, gaan zij (een tijdlang) minder werken, met alle financiële gevolgen en beroepsperspectieven vandien.

Aan de basis van de zorgkloof liggen hardnekkige rolpatronen. En maatschappelijke structuren die ze in de hand werken. Een zorgkloofmeting zet de zorgkloof tussen vrouwen en mannen op de agenda en monitort vooruitgang. Daaraan gekoppeld pleit het VOK voor een zorgactieplan.

Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op het krijgen en geven van zorg en dat de zorgtaken verdeeld moeten worden tussen vrouwen en mannen, en tussen de overheid en het individu.

Mogelijke elementen van zo’n zorgactieplan zijn: verplicht geboorteverlof voor de partner van de zwangere vrouw, extra ouderschapsverlof voor ouders die beiden ouderschapsverlof opnemen, dergelijke zorgverloven ook voor de laagste inkomens en éénverdieners financieel haalbaar maken, rolkritische opvoedingsondersteuning, meer mannen in de kinderopvang en andere zorgberoepen, maar ook voor de klas in het kleuter- en lager onderwijs.

Sofie De Graeve

Sofie De Graeve is woordvoerster bij het Vrouwen Overleg Komitee (VOK). Een pluralistische en feministische denktank die elk jaar op 11 november de Nationale Vrouwendag organiseert.

take down
the paywall
steun ons nu!