Nieuws, Wereld, Afrika, Hoorn van Afrika -

Tsjaad en Niger moeten uitkijken voor nieuwe voedselcrisis

BRUSSEL — De landen van West-Afrika hebben begin dit jaar goede oogsten binnengehaald, maar in Sahellanden als Niger en Tsjaad kan grootschalige honger toch snel weer toeslaan. Niger kan met "ernstige" problemen te maken krijgen als het te vroeg stopt met regenen, waarschuwt de regering.

maandag 29 augustus 2011 23:04
Spread the love

“De voedselsituatie in Niger is kalm”, zegt Mariama Ousseini, de coördinator van het Systeem voor Vroegtijdige Waarschuwingen van het kabinet van de premier van Niger. Dat is volgens haar onder meer op rekening te schrijven zijn “van de regering en haar partners”. In maart, de maand waarin de voedselvoorraden traditioneel krap worden, heeft de regering goedkoop graan op de markt gebracht en kwetsbare groepen geholpen met gratis levensmiddelen en financiële steun.

Goede oogsten

Niger had in 2009 te kampen met een voedselcrisis waardoor vijf miljoen mensen voedselhulp nodig hadden. De internationale gemeenschap leverde toen ook zaaigoed, en samen met goede regenval leidde dat ertoe dat de oogst begin vorig jaar veel beter uitviel. Volgens het jaarrapport van het RECA, het Netwerk van de Nigerese Kamers van Landbouw, lag de productie van gierst, sorghum, maïs en fonio, de belangrijkste graangewassen in het land, begin 2010 ruim 50 procent hoger dan begin 2009. Ook de voorbije oogst van begin 2011 was goed.

Tsjaad, een ander Sahelland dat vaak met honger te kampen heeft, kende een slechtere oogst in 2009/2010, maar haalde begin dit jaar recordhoeveelheden graan binnen.

Ondervoeding blijft

Toch heerst er in beide landen nog altijd ernstige ondervoeding. Volgens een inschatting van het Wereldvoedselprogramma (WFP) uit mei hebben in Niger 2,3 miljoen mensen met voedselonzekerheid te kampen; voor 1,2 miljoen daarvan is die situatie zelfs heel ernstig. Mensen die te maken hebben met voedselonzekerheid, kunnen niet constant aan genoeg eten komen om gezond te blijven. Van de kinderen tussen 6 en 23 maanden is in Niger ruim een vijfde ondervoed.

In Tsjaad leefden in maart de helft van de 2,7 miljoen inwoners van de Sahelregio in een toestand van voedselonzekerheid.

Alert blijven

De situatie in Niger en Tsjaad is nog niet kritiek, maar gelet op de extreme kwetsbaarheid van miljoenen inwoners moet de overheid de situatie toch van nabij opvolgen, zegt Malek Triki, woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma in West-Afrika.

Volgens Ousseini van het Nigerese Systeem voor Vroegtijdige Waarschuwingen kan de volgende oogst slechter uitvallen doordat het de voorbije maanden niet overal en niet gelijkmatig geregend heeft. Gierst- en sorghumvelden hebben ook veel last van insectenvraat. Als het voor 15 september ophoudt met regenen, kan de volgende oogst echt tegenvallen en dat zou tot een “ernstige” situatie kunnen leiden.

take down
the paywall
steun ons nu!