Meer dan 150 vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, vakbonden, academici en politici ondertekenden een platformtekst van Abolition 2000 waarin gepleit wordt voor de onmiddellijke verwijdering van de kernwapens uit Kleine Brogel (foto: Keltoum Belorf, 3 april 2010)
Opinie, Nieuws, Wereld, Politiek, België, NAVO, Kernwapens, Kleine Brogel, Yves Leterme, Nucleaire ontwapening, Steven Vanackere, Abolition 2000, Vredesbewegingen, Deterrence and Defense Posture Review, Afschrikkingspolitiek, Tom Sauer -

Vredesbewegingen vragen Leterme & Vanackere actievere nucleaire ontwapening

Een delegatie van vredesbewegingen had op 23 augustus een onderhoud met de federale ministers Leterme en Vanackere (beiden CD&V). Ze verwachten van de Belgische regering een duidelijker en actiever engagement om de Amerikaanse kernwapens uit België weg te krijgen.

vrijdag 26 augustus 2011 11:15
Spread the love

De delegatie was een initiatief van Abolition 2000, netwerk voor nucleaire ontwapening, en werd vergezeld door professor Tom Sauer (UA), ACW-voorzitter Patrick Develtere en Els Dirix, afgevaardigde van ABVV.

De stationering van Amerikaanse kernwapens op Europese bodem is een anachronisme, de verwijdering ervan is noodzakelijk én politiek haalbaar.

De NAVO bekijkt momenteel zijn kernwapenbeleid in het kader van de Deterrence and Defense Posture Review. Op de volgende NAVO-top in mei 2012 in Chicago moet het resultaat daarvan worden goedgekeurd. De vredesbewegingen vragen dat de bevoegde ministers duidelijke richtlijnen geven aan de Belgische NAVO-ambassadeur en andere vertegenwoordigers bij de NAVO om actief te werken aan de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa.

“Aan landen als Iran zeggen dat ze geen kernwapens mogen ontwikkelen, terwijl we zelf kernwapens op eigen bodem hebben en volhouden dat we ze nodig hebben voor onze veiligheid is niet geloofwaardig”, stelt Tom Sauer, professor aan de Universiteit Antwerpen.

De eisen en argumenten van de vredesbewegingen zijn helemaal niet radicaal of extreem, geven ministers Yves Leterme en Steven Vanackere toe. Vanackere stelt dat nucleaire ontwapening niet alleen een ideaal, maar ook een politieke doelstelling van de regering is.

“De regering pakt de discussie naar eigen zeggen behoedzaam aan. Maar dat mag geen excuus zijn om op de vlakte te blijven. Van initiatieven om binnen de NAVO een consensus te krijgen over de verwijdering van de kernwapens uit Europa is weinig te merken. Onze ministers zeggen dat ze voor nucleaire ontwapening zijn, maar als het over de kernwapens in België gaat, kijken ze de kat uit de boom”, vindt Roel Stynen van Abolition 2000.

Meer dan 150 vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, vakbonden, academici en politici ondertekenden een platformtekst van Abolition 2000 waarin gepleit wordt voor de onmiddellijke verwijdering van de kernwapens uit Kleine Brogel en een kernwapenvrij Europa tegen 2015. Dat maakt het brede maatschappelijke draagvlak voor de eisen van de vredesbeweging duidelijk.

“De vredesbewegingen zullen de regering kritisch blijven bevragen en onder druk zetten. Dat de kernwapens, een nutteloze maar gevaarlijke erfenis uit de Koude Oorlog, hier nog altijd liggen, is eigenlijk te gek voor woorden”, zegt Pieter Teirlinck van Abolition 2000.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!