Brazilië jaagt Zuid-Zuidsamenwerking aan
Verslag, Nieuws, Wereld -

Brazilië jaagt Zuid-Zuidsamenwerking aan

NEW YORK — Brazilië, een van de opkomende economische machten in de wereld, werkt hard aan een van de belangrijkste economische doelen op de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties: Zuid-Zuidsamenwerking.

maandag 22 augustus 2011 08:44
Spread the love

Het Braziliaanse Samenwerkingsbureau houdt zich momenteel bezig met talloze economische projecten, vooral in de landbouw, in meer dan tachtig ontwikkelingslanden in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied. De projecten variëren van veeteelt en visserij tot tuinbouw en voedselproductie.

Brazilië steunt experimentele projecten op het gebied van katoen in Mali en rijst in Senegal, een opleidingscentrum en voedselzekerheidsprogramma in Oost-Timor en de productie van sojabonen op Cuba. Daarnaast zijn technische experts en landbouwingenieurs actief op Haïti en een opleidingscentrum in Paraguay. Ook werkt Brazilië aan het opzetten en instandhouden van het Instituut voor Landbouw en Veeteelt in Bolivia.

Alleen al in 2010, tekende Brazilië 21 internationale overeenkomsten met de Caribische Gemeenschap (Caricom). Ook werden bilaterale overeenkomsten gesloten met Jamaica, Guyana, Suriname en Haïti.

IBSA-fonds

De rol van Brazilië krijgt extra gewicht omdat het land een van de drie partners is van de IBSA-coalitie, een samenwerkingsverband tussen Brazilië, India en Zuid-Afrika.

Ambassadeur Gilberto Moura, directeur van het departement voor Interregionale Mechanismen, zegt dat IBSA ontwikkeling van groot belang acht, niet alleen voor de leden van de coalitie, maar ook andere ontwikkelingslanden. IBSA steunt ontwikkelingslanden via het Faciliteitsfonds voor Armoede- en Hongerverlichting. Dat fonds werd in 2003 opgezet tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Elk IBSA-land stort jaarlijks een miljoen dollar in het fonds. Dat geld wordt gebruikt voor samenwerkingsprojecten in ontwikkelingslanden, vooral in de Minst Ontwikkelde Landen (MOL) en landen die herstellen van conflicten.

Ban Ki-moon

Zuid-Zuidsamenwerking is volgens Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de VN, van groot belang in de strijd tegen honger en armoede wereldwijd. Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) “wil die Zuid-Zuidsamenwerking graag faciliteren en nauwer samenwerken met Brazilië”, zegt Helen Clark van het UNDP. “

Projecten die door de drie landen worden gefinancierd, zijn onder meer een sportcomplex in Ramallah (Palestina), een afvalinzamelingproject op Haïti en de renovatie van twee geïsoleerd gelegen gezondheidscentra op de Kaapverdische Eilanden.

Auteur: Thalif Deen

take down
the paywall
steun ons nu!