Verslag, Nieuws, Wist je dat -

Wist je dat? Over hongersnood, besparingen en yoghourt

In deze rubriek brengt veellezer Marc Vandepitte markante feiten, cijfers of quotes van over heel de wereld die in de andere media weinig of geen aandacht kregen, maar zeker het vermelden waard zijn om de chaotische wereld van vandaag te begrijpen.

vrijdag 19 augustus 2011 16:30
Spread the love

Rellen in grootsteden en politiebrutaliteiten

De rellen in Londen begonnen n.a.v. het neerschieten van Mark Duggan, een zwarte twintiger. Het is geen alleenstaand feit. Sinds 1998 zijn in Groot-Brittannië al 333 personen in de gevangenis omgekomen. Het gaat vooral om personen van zwarte afkomst of behorend tot een etnische minderheid. Geen enkele betrokken politieman of –vrouw werd voor die feiten veroordeeld.

In de VS vormen de brutaliteiten van de politie een echte epidemie. Tussen april 2009 en juni 2010 alleen al kwamen hierbij bijna 400 mensen om het leven, voornamelijk ook personen afkomstig uit de etnische minderheden. Er is een groeiende beweging die zich daartegen verzet.[1]

Hongersnood in Afrika en steun van het Westen

Tussen 2000 en 2009 steeg het aantal hongerende mensen van 850 miljoen naar net boven het miljard, in diezelfde periode werd de wereldwijde voedselhulp gehalveerd (van 10,9 miljoen ton naar 5,5 miljoen ton).

In oktober vorig jaar waarschuwde het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN dat indien er niet snel meer middelen zouden vrijgemaakt worden, er miljoenen mensen dreigden om te komen van de honger. Een maand later kwam er de waarschuwing van een ernstige hongersnood in Somalië. Van de beloofde hulp van 1,6 miljard dollar leverden de rijke landen maar de helft.

Vandaag hebben meer dan 10 miljoen mensen dringend voedsel nodig in de Hoorn van Afrika. Het WFP komt 190 miljoen dollar tekort om daaraan tegemoet te komen. Dat bedrag komt overeen met een halve dag oorlogvoeren in Afghanistan. Om het bedrag vooralsnog (maar te laat) bij elkaar te kregen wordt nu gebedeld bij het grote publiek.

Brazilië heeft voor deze hongersnood meer gegeven dan Duitsland, Frankrijk en Italië samen.[2]

Europa: crisis, bezuinigingen, suïcides en yoghurt

De politieke leiders van Europa willen de crisis te lijf gaan met besparingen op het budget. Maar volgens het IMF is dat een slecht medicijn. Een recente studie toont namelijk aan dat in landen waar men het budget met 1 procent van het bnp verlaagt, de economische groei met twee derde van een procent vermindert en de werkloosheid met één derde van een procent toeneemt.

Geen wonder dus dat in België, een land zonder regering en dus zonder besparingen, een van de sterkst presterende landen is op dit moment.

Besparingen kennen we al sinds de jaren tachtig en tezelfdertijd wordt het leven duurder. In Frankrijk besteden gezinnen vandaag 38 procent van hun budget aan elektriciteit, gas, water en benzine, tegenover 21 procent in 1979.

De voorbije crisis heeft volgens het vermaard medisch tijdschrift The Lancet het aantal suïcides doen toenemen. In West-Europa is het aantal zelfdodingen na de crisis met 7 procent toegenomen.

Wat er moet gebeuren om in Griekenland uit de crisis te geraken is volgens The Economist heel eenvoudig. De vakbonden moeten verslagen worden, want zij zijn een belangrijke bondgenoot van de politici. Die politici zelf geraken meer en meer hun legitimiteit kwijt en krijgen het hoe langer hoe moeilijker om nog in het openbaar te verschijnen, want dan krijgen ze regelmatig yoghurt over zich heen.
Ook in Spanje stijgt het protest tegen de bezuinigingen. De zogenaamde indignados hebben de steun van 80 procent van de bevolking.[3]
 
Bronnen
[1] GB: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/26/metropolitan-police-arrests-hacking; http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/03/deaths-police-custody-officers-convicted.
De VS: http://rawjustice.com/2010/09/15/police-brutality-across-the-united-states/; http://www.pslweb.org/liberationnews/news/whats-behind-polic-brutality-epidemic.html.
[2] The Economist, 21 november 2009, p. 62; http://www.wfp.org/fais/reports/quantities-delivered-two-dimensional-report/run/year/All/cat/All/recipient/All/donor/All/code/All/mode/All/basis/0/order/0; http://www.guardian.co.uk/environment/2009/oct/11/millions-starvation-food-aid-cuts?INTCMP=ILCNETTXT3487; The Economist, 30 juli 2011, p. 32; The Economist, 9 juli 2011, p. 35. Financial Times, 9-10 juli 2011, p. 4; The Economist, 13 augustus 2011, p. 9.
[3] Guajardo J., Leigh D. & Pescatori A., Expansionary austerity: New international evidence, IMF Working Paper 11/158, juli 2011; The Economist, 16 juli 2011, p. 72; Financial Times, 12 juli 2011, p. 2; Stuckler D., e.a., ‘Effects of the 2008 recession on health: a first look at European data’, The Lancet, 9 juli 2011;
‘Making Greece’s economy work better would mean far greater changes to a dysfunctional state. That means defeating the unions, important allies for the politicians.’ The Economist, 2 juli 2011, p. 11;
Hope K., ‘Greeks add yoghurt to their arsenal’, Financial Times, 9/10 juli 2011, p. 2; The Economist, 16 juli 2011, p. 32.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!