Verslag, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Oostende -

Actieplan in Oostende voor mensen zonder papieren. Vande Lanotte: “Frankrijk zou kunnen helpen”

80 procent van de mensen zonder papieren in Oostende zijn Algerijnen. Doordat Algerije hen weigert terug te nemen, kunnen deze mensen niet worden uitgewezen. Johan Vande Lanotte wil proberen afspraken te maken met Frankrijk dat wel een akkoord heeft met Algerije. Daarnaast komt er ook een actieplan om de hoogste noden te verlichten.

woensdag 17 augustus 2011 16:28
Spread the love

Begin juli bracht DeWereldMorgen.be aan het licht dat er ook kinderen van 12 jaar tussen de transitillegalen slapen in de bosjes van Oostende. Eén jongen was zelfs nog maar negen jaar.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck reageerde ontstemd op dit nieuws en bevestigde dat de dienst Voogdij niet langer kan volgen en er inderdaad kinderen tussen 12 en 15 jaar zijn die niet onmiddellijk een voogd en opvang krijgen en die dus met een papiertje waar hun rechten op staan terug op straat worden gezet. Hij beloofde vier nieuwe ambtenaren voor de dienst Voogdij om zeker voor deze kwetsbare groep kinderen een voogd te voorzien.

Of die extra ambtenaren ook voor voogden zullen kunnen zorgen, is nog maar de vraag. Wie voogd wil worden, moet een weekje cursus volgen. De eerstkomende cursus staat pas in december op de agenda.

Het bleef niet bij de reactie van minister De Clerck. Er kwam ook een overleg op het kabinet van staatssecretaris voor Asielbeleid Melchior Wathelet over de niet-begeleide minderjarigen die op straat leven. Naast korpschef Philip Caestecker van de zone Oostende waren ook de korpschef van de scheepsvaartpolitie en Johan Vande Lanotte aanwezig.

Actieplan

Johan Vande Lanotte zegt in een reactie aan DeWereldMorgen.be dat er op dat overleg ook over de problematiek van de ganse groep transitillegalen in Oostende werd gesproken: “80 procent van de mensen zonder papieren in Oostende zijn Algerijnen. Algerije aanvaardt zijn onderdanen niet. Deze mensen kunnen dus niet worden uitgezet. De groep zorgt echter voor veel overlast en een verhoogde criminaliteit.”

Tijdens het overleg bij Wathelet werd onderzocht of een samenwerking met Frankrijk soelaas kan bieden. Vande Lanotte: “Zij hebben wel een overeenkomst met Algerije en kunnen dus wel Algerijnse onderdanen terugsturen. We moeten echter betere afspraken maken. Zo zou Frankrijk Algerijnen die in België zonder papieren worden aangetroffen maar langs Frankrijk ons land zijn binnengekomen, moeten opnemen. Er zijn echter maar een paar Algerijnen waarbij dat gelukt is. Het ging om mensen die eerder een asielaanvraag in Frankrijk hadden ingediend. Daar stond het dus ontegensprekelijk vast dat ze eerder in Frankrijk vertoefden.”

Na het overleg op het kabinet van Wathelet kwam er ook nog een onderhoud met minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en daarna ook nog met de procureur des konings Berkvens van Brugge. “We werken nu aan groot actieplan tegen half september”, zegt Johan Vande Lanotte.

“Daarin gaan we een aantal zaken herbekijken en een aantal initiatieven nemen om de overlast en de criminaliteit aan te pakken. Zo werd met de politiehervorming bijvoorbeeld beslist om de spoorwegpolitie enkel nog in te zetten in de 25 drukste stations. Brugge zit daarbij en heeft dus spoorwegpolitie. Oostende zit daar niet bij. Men kiest dus stations op basis van het reizigersverkeer, niet op basis van de overlast en problemen. Oostende moet nu de hulp inroepen van de spoorwegpolitie uit Brugge. Dat zijn dingen die we willen rechtzetten”, aldus Vande Lanotte.

Dweilen met open kraan

Meer wordt er nog niet vrijgegeven over dat actieplan. Philip Caestecker, korpschef van de zone Oostende: “Het is ook niet zo simpel. In 2008 werd er immers een akkoord afgesloten met toenmalig minister van Migratie Annemie Turtelboom en de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) waardoor transitillegalen onmiddellijk nadat ze werden opgepakt door de politie uit het land zouden kunnen worden gezet. Bedoeling was dat DVZ iedere dag twee plaatsen zou vrijhouden in de gesloten centra zodat ze ook meteen konden worden uitgewezen. Tot vandaag rijdt er een interventieploeg van de politie van Oostende naar het gesloten centrum van Brugge. Dat betekent dus een politieauto minder in de stad en twee politiemannen minder op straat. Dat is dweilen met de kraan open. Mijn diensten brengen twee mensen naar Brugge en Brugge laat diezelfde dag twee mensen vrij die eerder werden opgepakt om plaats te maken. We moeten toch eens nadenken of dat wel de bedoeling is.”

Ook in de Seefhoek is er sinds 2008 een gelijkaardig akkoord met de burgemeester. Ook daar vermindert de problematiek niet door telkens twee mensen in de gesloten centra te stoppen en  tegelijkertijd twee mensen die eerder werden opgepakt vrij te laten. Enkel mensen uit de Balkanlanden worden teruggestuurd en heel af en toe iemand uit een ander land.

Honderden mensen arresteren, twee daarvan opsluiten en bijna geen mensen zonder papieren kunnen terugsturen. Dat zijn de feiten. Het dreigt ook alleen maar erger te worden. Door de revoluties in de Arabische wereld en de chaotische situatie in een aantal landen wordt het nog moeilijker om mensen terug te sturen. Blijft het dan wel nuttig om belastinggeld te besteden aan interventieploegen van de politie die mensen zonder papieren overbengen van de Seefhoek naar Merksplas en van Oostende naar Brugge waar ze even later weer worden vrijgelaten omdat het niet lukt om ze uit te wijzen? De vrijgelaten mensen zonder papieren belanden gewoon weer op straat. In de Seefhoek en in de bosjes van Oostende.

take down
the paywall
steun ons nu!