Nieuws, Samenleving, België, Lokaal, Gent, De Wereld Morgen, Kernwapens, Frederik Sadones, Oorlog en vrede, Gent, Hiroshima Nagasaki Herdenking -

Hiroshima Nagasaki Herdenking

zondag 7 augustus 2011 08:55
Spread the love

Gent – Naar aanleiding van de 66ste, eerder tragische verjaardag van de bombardementen op de beide Japanse steden Hiroshima en Nagasaki werden er zaterdagavond 66 lampionnen te water gelaten aan de Korenlei in Gent.

Naast het herdenken van de slachtoffers die vielen bij de bombardementen wil Vredesoverleg Gent tegelijkertijd ook pleiten voor een kernwapenvrije wereld.

Met de recente gebeurtenissen in Fukuyama werden kernenergie en de bijbehorende risico’s nog eens pijnlijk op de agenda geplaatst. Zowel deze tragische gebeurtenis als de herzieningconferentie van het Non-Proliferatieverdrag in New York maken de afgelopen jaren cruciaal voor de verdere kernontwapening. Er zijn al stappen gezet  in de richting van kernontwapening, maar die zouden ontoereikend zijn.

Frederik Sadones – http://frederiksadones.wordpress.com/

take down
the paywall
steun ons nu!