Nieuws, Wereld, Politiek, Vakbonden, Verenigde Staten, VS, Vakbondsmilitanten, Vakbondsstrijd, Blues, Sociale strijd, Wisconsin, Antivakbondswetten, Madison -

Scott Walker Blues – ‘Recall elections’ in Wisconsin

Wisconsin houdt recall elections in de nasleep van de protesten tegen de "Union Bill". Met deze wet tracht gouverneur Walker een begrotingstekort van 3,6 miljard dollar weg te werken voor de periode 2011-2013. De wet verbiedt ambtenaren om cao's af te sluiten, heeft een drastisch effect op hun pensioenen en ziekteverzekeringen en heeft een vermindering van het ambtenarensalaris tot gevolg.

zaterdag 6 augustus 2011 11:24
Spread the love

Muziek: Scott Walker Blues van Bonobo Secret Handshake.

De inspirerende protestvideo hierboven is een momentopname van de protesten die in Madison in de winter en het voorjaar van 2011 plaatsvonden tegen de doodsteek die gouverneur Scott Walker (Republikeinen) de ambtenarenvakbonden wil bezorgen.

De Wisconsin Budget Repair Bill, ook wel “Union Bill” genoemd, die hij daartoe in maart van dit jaar liet stemmen en ondertekende, verbiedt onder andere ambtenaren-cao’s, tast hun pensioenen en ziekteverzekeringen aan, is verantwoordelijk voor een daling van het ambtenarensalaris en heeft een negatieve invloed op de werkgelegenheid.

Momenteel neemt de werkloosheid in Wisconsin, onder Walker, zelfs dubbel zo snel toe als op nationaal niveau in de Verenigde Staten.

Het wordt algemeen aangenomen dat de gebroeders Koch, Walkers grootste geldschieters, de hand hebben in deze wet. Het is daarnaast ook geen geheim dat zij niet enkel de financiers zijn achter deTea Party-beweging, maar ook gul doneren aan meerdere antivakbondsgroeperingen.

Voor de één procent rijkste inwoners van Wisconsin en de grote bedrijven heeft Walker ondertussen wel behoorlijk wat inspanningen geleverd en belastingvoordelen gecreëerd.

Het Legislative Fiscal Bureau, dat door alle partijen als neutraal wordt beschouwd, heeft berekend dat het, gedurende het volgende decennium, over zo’n 2,3 miljard dollar aan belastingvoordelen gaat.

Deze berekening is van juni. Maar Walker is niet te stoppen. 1 augustus heeft hij nog een wet ondertekend waardoor grote bedrijven die zich in Wisconsin komen vestigen voor twee jaar vrijgesteld worden van belastingen.

De boodschap in de video klinkt daarom ook niet verrassend, helder en luid: “RECALL WALKER!”

Afzettingsprocedures tegen zes Republikeinse en drie Democratische senatoren

De wet die Walker liet stemmen lijkt de Republikeinen nu zuur op te breken. Dinsdag 9 augustus zijn er namelijk zogenaamde recall elections voor de Senaat in zes districten van de Badger State.

Recall elections zijn verkiezingen waarbij kiezers een verkozene zijn mandaat kunnen afnemen en die georganiseerd worden wanneer voldoende mensen een petitie ondertekenen met de vraag om dergelijke verkiezingen.

Momenteel hebben de Repubikleinen een meerderheid in zowel het Lagerhuis als de Senaat van Wisconsin. In de Senaat hebben ze een meerderheid van negentien tegenover veertien verkozenen.

Door deze meerderheden hebben de Republikeinen — na een aanpassing aan de “Union Bill” door hun senatoren, die de fiscale toepassingen uit de wet haalde waardoor er geen quorum van twintig Senatoren meer nodig was om te kunnen stemmen — de verguizde wet erdoor gekregen.

De veertien overige, Democratische senatoren waren immers, om de stemming op te houden, naar de staat Illinois afgereisd waardoor in de Senaat nooit het quorum van twintig senatoren gehaald kon worden.

De verkozen Republikeinen die voor de zes districten zetelen, worden nu geconfronteerd met een mogelijke ‘terugroeping’ in de nasleep van de massale protesten tegen Walkers “Union Bill”. Want daar gaan deze verkiezingen over.

16 augustus zijn er dan ook recall-verkiezingen in twee andere districten waarvoor momenteel Democraten zetelen in de Senaat. Zij zouden favoriet zijn tegenover hun minder gekende Republikeinse uitdagers.

Senator Dave Hansen beet voor de Democraten de spits af in de eerste van de in totaal negen recall-verkiezingen op 12 juli. Hij won met een uitslag van negenenzestig procent.

Republikeinse stromannen dwingen Democratische voorverkiezingen af in zes districten

Normaal hadden de recall-verkiezingen in de zes door de Republikeinen gecontroleerde districten ook een maand eerder moeten plaatsvinden.

Om ze uit te stellen — zodat de zetelende Republikeinen meer tijd hadden voor hun campagne — had de Republikeinse partij, op 12 juli, in elk van deze districten Democratische voorverkiezingen afgedwongen. Dit door in elk district een schijnkandidaat zichzelf te laten voordragen als uitdager voor de Democratische partij.

Alle zes Republikeinse stromannen hebben deze voorverkiezingen verloren tegen de door de partij gesteunde Democraten. Iets wat niet vanzelfsprekend is.

Republikeinen kunnen in Wisconsin namelijk deelnemen aan Democratische voorverkiezingen en vice versa. Als kandidaat en om te stemmen. Dit sinds vanaf 1904 het systeem van open voorverkiezingen in de staat wordt gehanteerd.

Wisconsin is niet de enige VS-staat met zo’n open primary-wet — het was wel de eerste — enkel wordt het in de Badger State zeer makkelijk gemaakt voor iedereen om deel te nemen aan de voorverkiezingen van eender welke partij.

Hoewel perfect legaal wordt deze demarche van de Republikeinen — om verwarring te zaaien in het Democratische kamp, hen te dwingen campagnefondsen te verspillen en de recall-verkiezingen uit te stellen op een wijze die tegen de politieke traditie indruist (deze manier van werken werd in het verleden steeds verworpen) — niet erg gewaardeerd. Het wordt door vele Wisconsinites opgevat als een belediging van de kiezer en misbruik van het kiesstelsel.

Ze zal dan ook de Republikeinse vooruitzichten eerder schaden dan baten.

Peilingen projecteren winst voor de Democraten

Indien de Democraten er drie verkozenen bij krijgen uit de zes districten die momenteel in handen zijn van de Republikeinen en ze hun verkozenen in de twee andere districten behouden, verliezen de Republikeinen de meerderheid in de Senaat.

Peilingen tonen momenteel aan dat de Democraten zullen winnen in drie van de zes districten die op 9 augustus zullen stemmen en in de twee districten die de week daarop naar de stembus gaan.

Gouverneur Scott Walker, die begin volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid zelf ook tegen recall-verkiezingen aankijkt, laat zich alvast niet zelfverzekerd uit over de aanstaande verkiezingen.

Voor ambtenaren en vakbonden in Wisconsin, die zich gesteund weten door de Democraten, zijn deze recall-verkiezingen een verderzetting van de strijd om Walkers “Union Bill” terug te draaien.

Volgend jaar kunnen trouwens ook nog de senatoren, waarvoor het door de bepalingen omtrent het organiseren van dergelijke verkiezingen dit jaar niet mogelijk was ze hieraan te onderwerpen (in Wisconsin moet een verkozenen reeds een jaar gezeteld hebben alvorens hij gerecalled kan worden) nog aan deze procedure onderworpen worden.

Ondertussen heeft de door de gebroeders Koch gesponsorde Tea Party-groep Americans for Prosperity alvast voor honderdvijftigduizend dollar aan reclameblokken gekocht om de Republikeinse kandidaten te steunen.

Historisch, politiek feit

Aanvankelijk heeft men geprobeerd om recalls te organiseren tegen acht Democratische en acht Republikeinse senatoren in Wisconsin. Tegen de Democraten omdat ze de Badger State verlieten, tegen de Republikeinen omdat ze voor Walkers wet stemden. Maar men vond hiervoor niet genoeg steun.

Het is hoogst uitzonderlijk dat, ongeveer op hetzelfde moment, meer dan één wetgever omwille van dezelfde aanleiding aan zulke verkiezingen wordt onderworpen. Dit is nog maar driemaal voorgevallen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Toen waren het er telkens twee.

Ook is het uitzonderlijk dat beide politieke partijen er tegelijkertijd met geviseerd worden. Op zich is een recall-verkiezing een extreme maatregel voor extreme omstandigheden. Wat er momenteel gebeurt in Wisconsin wordt door politieke wetenschappers om al deze redenen als niet in kaart gebracht terrein omschreven.

In gans de geschiedenis van Californië, met liberalere recall-regels dan Wisconsin, werden er nog maar vier wetgevers met succes gerecalled. Echter, door de mogelijkheden die sociale media bieden, is het tegenwoordig makkelijker om te mobiliseren en grass-roots politieke activiteiten te coördineren als voorheen.

Naast het debat over de “Union Bill” zullen de gebeurtenissen in Wisconsin dan ook met zekerheid het debat over de recall election aanzwengelen.

Politieke wetenschappers argumenteren al dat, om te voorkomen dat het leven van een burger een uitputtende serie van oneindige campagnes en verkiezingen wordt, men de recall-optie moet bemoeilijken. Dit om te ontmoedigen dat het deel gaat uitmaken van het standaard arsenaal bij een politiek conflict.

* * *

Bonobo Secret Handshake omschrijft zich als een politiek geladen en maatschappelijk gemotiveerde funk, rock en blues band, opgericht in Madison, Wisconsin, in 2007. Ze brengen originele songs en covers voor hun lokale en wereldwijde fanbasis, vrede, liefde en geluk bevorderend door middel van hun muziek…
Bonobo Secret Handshake op Myspace

take down
the paywall
steun ons nu!