Vluchtelingenkamp van Somaliërs in de buurt van het megakamp van Dadaab in Kenia (foto: IRIN)
Nieuws, Wereld, Afrika, Oxfam-Solidariteit, Hongersnood, Noodhulp, Kenia, Droogte, Somalië, Hulporganisaties, Ethiopië, FAO, Recht op voedsel, Hoorn van Afrika -

Hoorn van Afrika blijft op honger zitten

De Hoorn van Afrika kampt met de grootste droogte sinds zestig jaar. Gevolg daarvan zijn slechte oogsten, torenhoge voedselprijzen, een massaal voedseltekort en vluchtelingenstromen. Ondanks een resem waarschuwingssignalen blijft de nodige financiële steun uit. "Het is voor niemand een goede zaak om deze situatie verder te laten verrotten", waarschuwt Stefaan Declercq van Oxfam.

woensdag 27 juli 2011 18:25
Spread the love

De financiering van de noodhulp voor de Hoorn van Afrika loopt spaak. Het gebrek aan middelen maakt de acute humanitaire crisis nog complexer dan die al is. Hoe komt het dat er ondanks waarschuwingen voor een nakende voedselcrisis sinds augustus 2010 slechts de helft van de nodige twee miljard dollar gevonden werd om deze noodtoestand op te vangen?

Officiële erkenning

Olivier De Schutter, speciaal VN-rapporteur voor het Recht op Voedsel, verklaart de trage reactie van de donorgemeenschap op de voedselcrisis aan de hand van het ontbreken van tastbare bewijzen. “Het is al lang duidelijk dat er een probleem was, maar pas sinds 20 juli werd de hongersnood in het zuiden van Somalië officieel door de VN erkend.”

“Na iedere periode van droogte hoopt men op verbetering, of denken de landbouwers nog te kunnen overleven. Nu er beelden zijn van stervende kinderen, wordt het drama ook voor de hele wereld werkelijkheid.”

Verklaringen voor het uitblijven financiële steun

“Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor het uitblijven van de dringende en noodzakelijke geldsteun”, oppert Stefaan Declercq van Oxfam-in-België. “Het feit dat de climax van de crisis uitbreekt tijdens onze vakantieperiode, beïnvloedt de betrokkenheid en de vrijgevigheid van het publiek negatief. De veeleer beperkte media-aandacht en het gebrek aan indrukwekkende beelden in vergelijking met bijvoorbeeld natuurrampen, speelt ook een rol. En daarnaast zijn ook de westerse regeringen minder vrijgevig omdat die zelf een financiële crisis proberen te onderdrukken.”

Raphaël Piret van de Belgische afdeling van Artsen Zonder Grenzen vertelt dat in de hulpactie wat terughoudend verloopt vanwege de onzekere context waarin de organisatie momenteel in Somalië opereert.

“We kunnen de veiligheid van onze projecten niet garanderen en daarom verloopt de hulpverlening nog niet optimaal. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab, die een groot deel van het zuiden van Somalië domineert, ontkent namelijk het hongerprobleem.”

Zelf geeft de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties op haar website aan dat de trage reactie deels te wijten is aan de bijna continue crisistoestand waarin landen als Somalië zich de laatste jaren bevinden.

En-en-verhaal

Op korte termijn moet er snel een financieel antwoord komen op deze humanitaire ramp, maar daarnaast moet ook op lange termijn geïnvesteerd worden. “Het gaat hier om een en-en-verhaal”, vertelt Declercq. “We moeten snel handelen om erger te voorkomen, maar we moeten tegelijkertijd ook investeren in de toekomst.”

“Als er niet nagedacht wordt over structurele oplossingen vanuit politieke hoek, zullen dergelijke crisissen in de toekomst blijven voorkomen, en nog frequenter. Dat zal ons uiteindelijk veel meer kosten dan wat we nu aan noodhulpbudget nodig hebben.”

Startbudget

“Met het geld dat we nu reeds verzameld hebben, kunnen we op korte termijn de mensen in nood opvangen”, verduidelijkt De Schutter. “Het geld dat we te kort hebben, moet dienen voor de opvolging van de mensen die hun woonplaats verlaten hebben en niet willen of kunnen terugkeren.”

Crisisvergadering

Op maandag 25 juli organiseerden de Verenigde Naties onder leiding van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) een dringende vergadering in Rome om een oplossing voor de huidige voedselcrisis te zoeken.

Uit haar verslag kunnen we afleiden dat er zowel op korte als op lange termijn een oplossing moet worden gevonden, maar verder dan wat vage beschrijvingen gaat het niet. Er worden geen concrete maatregelen voorgelegd, er wordt weinig met cijfermateriaal gestaafd. In oktober volgt een opvolgingsvergadering.

Geldinzameling door hulporganisaties

Verschillende noodhulporganisaties in ons land zamelen geld in voor de getroffen regio. Een grote nationale actie is er (voorlopig) niet, maar er is wel een gemeenschappelijk rekeningnummer van het consortium 1212. Dat consortium omvat Handicap International, Caritas International, Oxfam-Soldariteit, Unicef België en Dokters van de Wereld.

Daarnaast zijn er nog andere afzonderlijke organisaties actief in de regio die ook geld inzamelen, waaronder Artsen Zonder Grenzen, SOS Kinderdorpen en Rode Kruis-Vlaanderen.

De regio van de Hoorn van Afrika omvat Somalië, Ethiopië, Kenia, Eritrea en Djibouti. De crisis bedreigt ondertussen 12 miljoen mensen onder wie twee miljoen kinderen onder de vijf jaar.

De opeenvolgende uitblijvende regenseizoenen, de stijgende voedselprijzen, de politieke conflicten en de beperkte humanitaire hulp veroorzaken vluchtelingenstromen, hongersnood, watertekort en acute ondervoeding op grote schaal.

Een generatie kinderen riskeert onomkeerbare psychologische en cognitieve stoornissen als een verwoestend gevolg van de ondervoeding en ziektes.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!