Verslag, Nieuws, Wereld, Bolivia -

Boliviaanse regering gaat landbouw grondig hervormen

LA PAZ — De Boliviaanse regering gaat de landbouw grondig hervormen. Ze wil het land minder afhankelijk maken van voedselimport. Landbouwondernemers die sterk op export gericht zijn, zijn daar niet blij mee. Maar ook milieuactivisten en inheemse leiders hebben kritiek.

maandag 18 juli 2011 15:06
Spread the love

De nieuwe landbouwwet van de linkse president Evo Morales koppelt  moderne, strikte normen en procedures aan oude, inheemse gewoontes. De  klemtoon ligt daarbij op gemeenschappen en kleine producenten. De opslag van  overschotten moet tegenvallende oogsten en internationale prijsschommelingen  opvangen.

De resultaten zullen we over vijf jaar zien, zegt een van de  architecten van het plan, Germán Gallardo, directeur-generaal van de  afdeling Landbouwproductie en Voedselsoevereiniteit van het ministerie voor  Plattelandsontwikkeling. Dan moeten de gemeenschappen voor 80 procent van de  voedselproductie voor binnenlands gebruik kunnen instaan. “We willen de  agro-industrie niet treffen, maar wel de kleine producenten versterken zonder  dat dit ten koste van de grote gaat.”

Gallardo spreekt van een  “inclusief beleid dat de private, gemengde, individuele en collectieve  producenten erkent.” Alle producenten moet even makkelijk toegang krijgen tot  bankleningen, technologie en zaden. Vandaag kunnen kleine producenten  bijvoorbeeld hun kleine percelen niet als waarborg gebruiken om een lening te  bekomen.

Het plan voorziet in een netwerk van opslagplaatsen,  geïnspireerd door de pirwa, een traditionele opslagplaats die gemaakt is van  lokale materialen en die producten gedurende langere tijd in hun natuurlijke  toestand kan bewaren.

Voedsel invoeren

Het Internationaal  Instituut voor Onderzoek naar Voedselbeleid (Ifpri) noemt Bolivia als een van  de landen met “ernstige problemen” op het vlak van voedsel. En het Technisch  Comité van de Nationale Raad voor Voedsel en Voedingsbeleid gaf vorig jaar  aan dat ruim een kwart van de 10,4 miljoen Bolivianen aan chronische  ondervoeding lijdt. Geen enkel Latijns-Amerikaans land doet  slechter.

In 2010 produceerden de Boliviaanse landbouwers 271.330 ton  tarwe, terwijl het verbruik 631.000 ton bedroeg, zegt het ministerie van  Plattelandsontwikkeling.

Begin dit jaar hebben grote landbouwbedrijven  hun investeringen flink teruggeschroefd. Dat was een gevolg van aanhoudende  droogtes, terugkerende vorstperiodes, smokkel en exportbeperkingen. De  regering moest daardoor de import opvoeren om voedseltekorten te  vermijden.

Ggo’s

De invloedrijke inheemse organisatie Conamaq  vindt dat de nieuwe wet tekortschiet op het vlak van genetisch gemodificeerde  gewassen (ggo’s). “De genetisch gemodificeerde gewassen zullen een impact  hebben op samenleving en gezondheid want ze veroorzaken stoornissen en  kanker”, zegt Conamaq-leider Rafael Quispe. Volgens Quispe maakt het gebruik  van ggo’s Bolivia bovendien afhankelijk van multinationals.

Edwin  Alvarado, woordvoerder van de Liga voor de Verdediging van het Milieu  (Lidema), wijst erop dat de nieuwe wet wel inheemse gewassen zoals quinoa  beschermt maar dat men in de interpretatie van de wet ook andere variëteiten  zoals suikerriet en katoen toestaat.

Lidema eist daarom bijkomende  wetgeving die bescherming biedt aan Boliviaanse gewassen die zich aan de  klimaatwijziging aanpassen en van het land een model voor  “agrobiodiversiteit” kunnen maken.

Gallardo is het daarmee eens maar  hij wijst erop dat de klok niet meer kan worden teruggedraaid voor  gemodificeerde soja omdat die teelt al werd toegestaan tijdens de regering  van Carlos Mesa (2003-2005). Vandaag is 86 procent van de geproduceerde soja  in Bolivia gemodificeerd.

–  –  –  –  –  –  –  –     
Auteur: Franz Chávez

take down
the paywall
steun ons nu!