Nieuws, Economie, Samenleving, België -

Overmatige schuldenlast van gezinnen: een blijvend probleem

De kredietmolen blijft op volle toeren draaien, niet in het minst door de lage rentevoeten en de verleidelijke reclamecampagnes. Uit het algemeen overzicht van de Centrale voor Kredieten blijkt dat de teller in juni op 8.866.088 kredietovereenkomsten stond. Het gaat hier wel om consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die in ons land door natuurlijke personen werden afgesloten.

donderdag 14 juli 2011 12:32
Spread the love

De Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank registreert sinds 2003 niet enkel alle aangegane kredieten voor privédoeleinden, maar ook de betalingsachterstanden die daaruit voortvloeien. Een zaak is duidelijk: de overmatige schuldenlast blijft een massa gezinnen achtervolgen.

Volgens de recentste gegevens liepen de uitstaande achterstallige kredieten eind juni op tot 2.497.766.000 euro. Vergeleken met dezelfde periode in 2010 staat dat voor een stijging van bijna 8 procent.

Het aantal kredietnemers met minstens één achterstallig krediet bedraagt momenteel 368.403 personen. In een jaar tijd zijn er 7.733 personen bijgekomen.

De achterstallige aflossingen doen zich vooral voor bij de kredietopeningen en in veel mindere mate bij de leningen en verkoop op afbetaling en bij het hypothecair krediet.

De hamvraag is uiteraard: hoeveel gezinnen geraken uit hun moeilijke financiële situatie?

Personen die geconfronteerd worden met overmatige schuldenlast of ernstige financiële moeilijkheden kunnen beroep doen op de procedure van collectieve schuldenregeling die door de wet van 5 juli 1998 is ingesteld. Deze wetgeving is enkel van toepassing op niet-handelaars.

De toelaatbare aanvragen voor schuldregeling slaan momenteel op 91.282 personen: een stijging met 9 procent t.o.v. van vorig jaar. De hamvraag is uiteraard hoeveel gezinnen in staat zijn om hun financiële situatie te herstellen met het oog op een menswaardig bestaan.

Uit de cijfers blijkt alleszins dat de overmatige schuldenlast erg problematisch blijft. Hoewel de kredietgevers verplicht zijn het bestand van de Centrale voor Kredieten te raadplegen alvorens krediet te verlenen, dringt zich een kordatere aanpak qua voorlichting en informatie van de verbruikers op.

take down
the paywall
steun ons nu!