Wereld telt meer particuliere beveiligers dan politiemensen
Nieuws, Wereld -

Wereld telt meer particuliere beveiligers dan politiemensen

NEW YORK — In de particuliere beveiligingsindustrie, die wereldwijd snel groeit, werken ongeveer 20 miljoen mensen. Dat is dubbel zoveel als het aantal politieagenten in overheidsdienst, blijkt uit 2011 Small Arms Survey.

donderdag 7 juli 2011 14:36
Spread the love

De industrie groeit vooral door de terroristische dreiging, binnenlandse opstanden en drugsoorlogen.

Keith Krause, directeur van het Small Arms Survey Programme, zegt dat in gevangenissen, op vliegvelden, bij grensovergangen en op straat steeds vaker particuliere beveiligingsdiensten worden ingezet.

“De cruciale vraag waar we geen antwoord op hebben, is of deze ontwikkelingen zorgen voor betere veiligheid of juist voor een aantasting van de veiligheid”, zegt hij.

Wapens

In sommige landen, zo blijkt uit het onderzoek, verdubbelde of verdriedubbelde het aantal particuliere beveiligers in de afgelopen tien tot twintig jaar. De sector groeit ook doordat de overheid meer beveiligingsactiviteiten uitbesteed.

De particuliere agenten dragen wel veel minder wapens dan politieagenten. Uit gegevens uit zeventig landen blijkt dat de particuliere beveiligers niet meer dan vier miljoen vuurwapens hebben. Bij wetshandhavers is dat 26 miljoen en gewapende troepen 200 miljoen.

Marteling

Volgens de onderzoekers groeit de particuliere beveiligingsindustrie harder dan de regelgeving en verantwoordingsmechanismen.

Een werkgroep van de Verenigde Naties probeert het wijdverbreide misbruik door deze particuliere militaire en beveiligingsbedrijven tegen te gaan. Een conceptconventie over regulering en controle van deze bedrijven is inmiddels bediscussieerd door meer dan 150 academici en niet-gouvernementele organisaties wereldwijd.

In het concept worden regels uiteen gezet over toezicht en gerechtelijke stappen als particuliere beveiligers onwettige handelingen verrichten. Het concept is ook aan VN-lidstaten ter inzage gegeven.

Sommige particuliere beveiligingsbedrijven worden ervan beschuldigd dat ze de Amerikaanse inlichtingendienst CIA geadviseerd hebben over martelingtechnieken. Ook zouden ze in tenminste één Latijns-Amerikaans land politieagenten getraind hebben in martelingtechnieken.

Het Small Arms Survey, een onafhankelijke onderzoeksproject dat geld krijgt van verschillende regeringen, bracht het rapport dit jaar voor de elfde keer uit.

take down
the paywall
steun ons nu!