Opinie, Nieuws, Milieu, Samenleving, België, GGO's, Opinie, Velt, Ecosystemen, Agro-ecologie, Voedselvoorziening, Ggo-aardappelen, Eco-actieve consumenten, Wereldvoedselprobleem, Voedseltransitie, Ggo-vrije voeding - Geert Gommers

Eco-actieve consumenten spreken zich uit over ggo’s

Er was begin juni in Vlaanderen veel te doen rond ggo’s in voedingsgewassen. In de media werd opgeroepen tot debat. Daarop organiseerde Velt een onlinebevraging bij 6.000 gezinnen uit haar achterban, waarvan er 396 reageerden. Ze deden dat uitgebreid en doordacht. In het julinummer van haar tijdschrift ‘Seizoenen’ rapporteert Velt over deze ‘eco-actieve’ consumenten en hun visie op ggo’s.

donderdag 7 juli 2011 16:05
Spread the love

Grote betrokkenheid

De talrijke reacties en uitgebreide commentaren wijzen op een grote betrokkenheid bij het  thema. Eco-actieve consumenten grijpen graag de kans om hun stem te laten horen en ze doen dat op een doordachte, beleefde manier, waarvoor dank.

Uit de verschillen en de nuances in de commentaren blijkt een brede kijk op de ggo-kwestie en dat is een goede zaak, want dat voedt het debat, stelt men bij Velt.

De meningen

Voor of tegen?

Een op de vier vindt dat gentechnologie een rol kan spelen in de strijd tegen de aardappelziekte (phytophtora).
Anderzijds vinden twee op de vier dat de conventioneel veredelde rassen als Toluca en Bionica te verkiezen zijn boven ggo-aardappelen.

Bemerkingen

In de commentaren verwijzen velen naar het bredere plaatje: “Het is pas wanneer men op een horizontale, algemene weerbaarheid gaat veredelen en de diversiteit binnen de rassen gaat ontwikkelen dat men een duurzame weerstand tegen phytophtora op de velden gaat krijgen.”

Of nog: “Verander in eerste instantie de productiemethode: kleinschalig en geen monoculturen. Er zouden dan al veel minder plagen zijn dan nu het geval is.”

Drie grote lijnen

Een drietal grote lijnen springen in het oog, waarover onder de deelnemers aan de poll grote consensus is:

– Ggo’s moeten niet gezien worden als dé oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Op langere termijn moet men evolueren naar kleinschaliger landbouwmodellen en ‘agro-ecologie’: landbouwsystemen die veel meer geënt zijn op lokale ecosystemen dan nu het geval is.

– Men staat achter het idee van een neutraal instituut dat het debat over de toekomst van de landbouw modereert en een brede visie op landbouw- en voedselsystemen helpt ontwikkelen. De overheid heeft transitietrajecten opgezet voor energiezuinig wonen en duurzame mobiliteit, dat moet ook voor landbouw en voeding kunnen.

De respondenten willen alvast zelf het voorbeeld geven door de ‘voedseltransitie’ te realiseren in hun eigen gezin en netwerk. Om hen te ondersteunen organiseert Velt trouwens op 1 oktober in het Vlaams Parlement de studiedag ‘Ecologisch consumeren smaakt naar meer’.

– Het recht van consumenten op ggo-vrije voeding moet gevrijwaard en verzekerd worden, ook op lange termijn, vindt 85 procent van de respondenten. Men vraagt om meer informatie en labeling: “In welke mate kiezen we nu? We worden veel te weinig geïnformeerd over de dingen die op ons bord belanden. Een duidelijke vermelding ‘ggo-vrij’ op de verpakking is nodig, dan pas kan de consument duidelijk kiezen.”

Daarnaast is er ongerustheid dat ggo-gewassen vroeg of laat genen gaan overdragen op niet-ggo-gewassen. Velen twijfelen aan de haalbaarheid van ‘co-existentie’ in Vlaanderen en dat leidt tot sterke uitspraken: ‘Ik zie niet in hoe beiden naast elkaar kunnen bestaan, dat is niet realiseerbaar. Dus geen ggo’s’.

Geert Gommers

Geert Gommers is medewerker bij Velt vzw.

Over Velt

Van tuinieren zonder gif tot genieten van gerechten met respect voor het milieu. Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, helpt je graag om een ecologische levensstijl te ontwikkelen in keuken, tuin en daarbuiten.En dit met kwaliteitsvolle publicaties, cursussen en campagnes.

Meer dan 13000 gezinnen en honderd lokale groepen in Vlaanderen en Nederland kiezen al voor een eco-actief leven en maken Velt tot een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!