“Uitzendarbeid is geen One-Day-Stand!”

Brussel – Met de slogan 'Word je graag elke dag gedumpt? Ook interimwerk is geen One-Day-Stand!' voerden de jongeren van de socialistische vakbond ABVV een actie voor een uitzendkantoor in Brussel om de misbruiken in de uitzendsector aan te klagen. Eén op de drie uitzendcontracten zijn contracten voor één dag, terwijl het vaak om jobs voor weken of zelfs maanden gaat.

woensdag 6 juli 2011 17:19
Spread the love

Misbruik dagcontracten

“We zijn niet tegen uitzendarbeid op zich. Elke dag zijn er in ons land 100.000 werknemers aan de slag als uitzendkracht. We zijn wel tegen de misbruiken in de sector”, verduidelijkt Wouter Vanaelst van de ABVV-jongeren..

“Het grootste probleem in de uitzendsector is momenteel het permanent aanbieden van dagcontracten voor jobs langer dan een week of zelfs voor een job van maanden. Dit plaatst de werknemer in een enorm kwetsbare positie met een permanente stress om zijn job te verliezen. Deze praktijken zijn net negentiende-eeuwse wantoestanden.”

Volgens de wet moet een uitzendkantoor bij een job van bijvoorbeeld een maand, de persoon in kwestie een contract van een maand aanbieden. Maar de meeste uitzendkantoren geven gewoon een maand lang dagcontracten. 

Andere veel voorkomende misbruiken binnen de uitzendsector zijn volgens Wouter Vanaelst het niet uitbetalen van maaltijdcheques, overuren en vakantiepremies.

Daarnaast betaalt het uitzendkantoor vaak een heel lage bedrijfsvoorheffing waardoor de werknemer denkt dat hij een hoog nettoloon krijgt, maar op het einde van het jaar krijgt hij de afrekening van de belastingen en moet hij bijbetalen.

Meer controle op de uitzendsector

“We hebben in België een heel duidelijke en goede wetgeving die uitzendwerk regelt, maar die wordt niet gerespecteerd. Wij vinden dat de uitzendkantoren de wetten moeten respecteren. Daarom vragen we meer controle in de uitzendsector”, aldus Wouter Vanaelst.

“We krijgen heel wat uitzendarbeiders over de vloer. Wij proberen ze in de vakbond te krijgen maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Een normale werknemer is verbonden met het bedrijf, heeft voeling met zijn collega’s en is vertrouwd met de vakbonden op de vloer, terwijl een uitzendkracht zicht uitgesloten voelt en weinig binding heeft met het bedrijf.”

Start campagne

De actie vandaag vormt de start van een informatiecampagne rond misbruiken in de uitzendsector die de ABVV-jongeren een hele zomer lang zullen voeren op festivals. “We willen de jongeren informeren over hun rechten tijdens uitzendarbeid. En hun duidelijk maken dat ze bij ons terecht kunnen met vragen en klachten,” aldus Wouter Vanaelst.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!