“Deze nota is niet van links. Ze is een klap”
PVDA

“Deze nota is niet van links. Ze is een klap”

“Di Rupo had een nota beloofd ‘niet van links, niet van rechts’. Nu ze er ligt, is ze vooral ‘niet van links’”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens over de formateursnota.

woensdag 6 juli 2011 18:51
Spread the love

“Ze is een klap voor de gepensioneerden en werklozen van vandaag en morgen, voor de zieken, voor de ambtenaren en de werkmensen in de privé, voor de kleine spaarders, voor wie de eenheid van het land en van de sociale zekerheid wil bewaren, voor de personen van vreemde origine… Al die mensen zouden moeten betalen voor een deficit waarvoor zij geenszins verantwoordelijk zijn. De banken, de miljonairs en speculanten, de verantwoordelijken voor de crisis, komen er in de nota vanaf met wat peanuts.”

“Di Rupo heeft het dogma van de Europese Commissie over ‘langer werken’ overgenomen. Hij maakt brugpensioen vóór 60 jaar onmogelijk en wil op termijn het vervroegd pensioen helemaal weg. Hij valt ook het pensioen van de ambtenaren aan: dat zou met 9% verminderen (bij een jaarlijkse loonsverhoging van 4%, index inbegrepen). De nota zet ons systeem van sociale zekerheid voor de pensioenen op de helling” besluit Peter Mertens. Hij wijst ook op de aanbeveling in de nota om “de tweede pensioenpijler – de privépijler dus – te veralgemenen. “Wat er nog socialistisch is aan die hervorming?”, zo vraagt hij zich af.

“De voorzitter van de PS heeft ervoor geopteerd de essentiële programmapunten van de liberale partijen en van de N-VA over te nemen. Bij de werkloosheidsuitkeringen wordt de werkloze aangepakt; die lijkt wel de schuldige van de crisis in plaats van het slachtoffer. Met de vermindering van de uitkeringen in de tijd en de beoogde schrapping na een bepaalde periode neemt Di Rupo het Duitse model dat kanselier Schröder lanceerde, over. De zware afbouw van de uitkeringen moedigt de veralgemening van precaire banen aan. Dat zet onvermijdelijk druk op de lonen: een druk naar beneden.” Peter Mertens besluit: “ Jacht op werklozen jaagt de werkloosheid niet weg. Dat is een evidentie voor links. Maar aan de Keizerlaan delen ze die mening blijkbaar niet.”

De PVDA vindt het vreemd dat Di Rupo voor de groeinorm in de gezondheidszorg het voorstel van de VLD zomaar overneemt. Peter Mertens: “De vergrijzing brengt een hogere kost van de gezondheidszorg mee. Vandaag stelt al 14 % medische zorgen uit wegens te duur. Hoeveel procent zal dat morgen worden? De meer dan halvering van de groeinorm stimuleert de nefaste privatisering van de zorg en de patiënten zullen meer moeten betalen. Zelfs een recente studie van het VBO geeft dat duidelijk aan.”

Wat te denken over het bevriezen van de dotaties aan de administraties? “Daardoor komt het goed functioneren van de openbare diensten in het gedrang. Nu al wordt een deel van de ambtenaren die op pensioen gaan, niet vervangen. Hoe kan je bijvoorbeeld blijven volhouden de fiscale fraude te willen bestrijden als je snijdt in de middelen van het ministerie van Financiën?”, vraagt Peter Mertens zich af.

De PVDA ziet de maatregelen die het kapitaal doen betalen als een fleurige verpakking voor een bittere pil. “De nota stelt allerlei maatregelen voor die het kapitaal zouden viseren, zoals de verhoging van de roerende voorheffing. Maar de meeste van die maatregelen zullen vooral de kleine spaarder treffen. De notionele interesten worden niet afgeschaft; ze worden alleen maar lichtjes aangepast. De kost ervan blijft enorm gezien de stand van zaken bij onze financies. Zolang er geen openbare bankcontrole is kan je maar weinig ondernemen tegen de organisatoren van de grote fraudeoperaties: de banken.”

Peter Mertens voegt eraan toe: “We zouden blij moeten zijn met de optie voor een miljonairstaks in de nota. Het voorstel van de formateur gaat jammer genoeg mank: het is ‘provisoir’, beperkt tot twee jaar, terwijl de maatregelen tegen de gepensioneerden en werklozen definitief zijn. Het voorstel is ook niet gelinkt aan een kadaster van de fortuinen en aan een reële opheffing van het bankgeheim en het maakt een uitzondering voor wie een professionele activiteit ontplooit in verband met zijn fortuin. Miljardairs als Albert Frère zullen dus gemakkelijk ontsnappen aan deze taks.”

“Ten slotte is er nog de verlaging van het loon van de ministers met 5 procent en de bevriezing van de dotatie aan de koninklijke familie, symbolische maatregelen om de bevolking de bittere pil te doen slikken.”

En de voorgestelde staatshervorming? “Di Rupo neemt vandaag de belangrijkste voorstellen van de N-VA, die daarbij de volle steun van het VOKA heeft, over. De tewerkstellingspolitiek wordt bijna helemaal geregionaliseerd. Daarmee ligt de weg open voor de splitsing van de sociale zekerheid. Daarnaast zal de fiscale autonomie, ook voor de vennootschapsbelasting, leiden naar fiscale concurrentie naar beneden zodat de publieke middelen verder zullen opdrogen. Op die manier wordt de sociale zekerheid op twee flanken aangevallen: op de flank van de bezuinigingen en op de flank van de splitsing.”

Peter Mertens wijst deze voorstellen resoluut af. “Als het erop neerkomt dat de PS dezelfde rechtse politiek voert als elders in Europa, dan kan je niet meer spreken van ‘het minste kwaad’, maar van het ergste. Het maakt de wereld van de arbeid machteloos tegenover een harde, asociale soberheidspolitiek. Deze maatregelen zijn een dictaat van de Europese Unie. Ze brengen geen oplossing. Ze dreigen de crisis alleen maar dieper te maken”, voegt Peter Mertens eraan toe.

“Er is, integendeel, een breed sociaal oppositiefront nodig dat deze soberheidspolitiek en deze verdeling afwijst. Dat front zal een programma verdedigen dat de verantwoordelijken van de crisis viseert, zoals de PVDA voorstelt in haar budgettair alternatief. (Klik hier)

In de komende weken nemen we contact op met alle acteurs van links in België om gezamenlijk weerstand te bieden tegen deze antisociale golf die het werkvolk een crisis wil doen betalen waarvoor het niet verantwoordelijk is”, besluit Peter Mertens.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!