Nieuws, Politiek, België, Tmd, Di Rupo, Elio Di Rupo -

Update – Di Rupo uit de kast: wie reageert, en hoe?

Op 4 mei is formateur Elio Di Rupo eindelijk uit de kast gekomen met zijn voorstellen om een regering te vormen. Het is voor hem nu afwachten hoe de verschillende partijen daarop reageren; en ook hoe er vanuit de georganiseerde samenleving wordt gereageerd. We proberen hier overzichtelijk te verzamelen wie reageert, en welke die reacties dan wel zijn. De meest recente reacties staan bovenaan.

dinsdag 5 juli 2011 16:22
Spread the love

Reacties politieke partijen

sp.a is tevreden met de richting van de nota-Di Rupo
Ook sp.a is tevreden met de richting van de nota-Di Rupo en wil verder onderhandelen om betere hervormingen en meer stabiliteit te bereiken. Lees meer

Groen wil onderhandelen met de acht partijen die JA zeggen
‘De acht partijen die ‘ja’ hebben gezegd, mogen zich niet laten gijzelen door de N-VA. Lees meer

CD&V wil alleen met N-VA
De aanwezigheid van N-VA een “noodzakelijke voorwaarde” voor een communautair akkoord en een regeerakkoord. Lees meer

Open VLD: Zonder nieuwe regering, geen hervormingen
“Open Vld blijft op haar lijn,” zegt Alexander De Croo na de afwijzing van de formateursnota door N-VA. Lees meer

N-VA zegt neen tegen nota-Di Rupo
De N-VA vindt de nota van formateur Elio Di Rupo geen aanvaardbare basis om voort te onderhandelen. Zie volledig document in attachement. Lees meer

PVDA“Deze nota is niet van links. Ze is een klap.”
“Di Rupo had een nota beloofd ‘niet van links, niet van rechts’. Nu ze er ligt, is ze vooral ‘niet van links’”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens over de formateursnota. Lees meer

MR zegt ja
MR zegt op dinsdagmiddag als eerste partij ‘ja’ tegen onderhandelingen op basis van de voorstellen van Elio Di Rupo.

Reacties sociale bewegingen: 

LBC-NVK: Formateursnota: onevenwichtig
De nota van formateur Di Rupo wordt in de pers algemeen gunstig onthaald. Ten eerste omdat er na een heel lange periode iets op papier staat. Ten tweede omdat ze van veel moed zou getuigen. Klopt dit alles als we de voorstellen even door de syndicale mangel halen? Lees meer

Nota Di Rupo goed startpunt voor milieu
Bond Beter Leefmilieu (BBL) verwelkomt de nota van formateur Di Rupo als een goed startdocument. Naast de nodige institutionele hervormingen, geeft Di Rupo ook een voorzet om tot een vergroening van ons. Lees meer

De Gezinsbond
De Gezinsbond heeft de nota van formateur Di Rupo met de “gezinsbril” gelezen en vindt het een vrij evenwichtige en werkbare vertrekbasis om tot een nieuw regeerakkoord te komen. Zie ook de reactie van de Gezinsbond onder dit artikel.

Het ACW vindt de politieke vernieuwing verfrissend, maar het sociaal beleid te hard
Het ACW vindt het positief dat de formateur een evenwicht zoekt tussen besparingen en nieuwe inkomsten en kiest voor een verlaging van de lasten op arbeid en een verhoging van de lasten op kapitaal. Lees meer

Reactie 11.11.11 en CNCD-11.11.11
11.11.11 en CNDC-11.11.11, de Vlaamse en Waalse koepels van de Noord-Zuidbeweging, betreuren het schijnbare verlaten van de doelstelling 0,7 procent voor ontwikkelingssamenwerking in de nota Di Rupo. Lees meer 

De drie vakbonden over nota Di Rupo
“De nota van de formateur is onevenwichtig en vormt geen aanvaardbare basis voor een regeerprogramma.”  Lees meer

OKRA vraagt een grondig pensioendebat aan formateur Di Rupo! “De formateursnota van Elio Di Rupo geeft gas en remt af voor de toekomstige ontwikkeling van de pensioenen,” vindt de Christelijke seniorenbeweging OKRA – Lees meer 

VBO en Unizo zien in een basis
De werkgevers reageren als eerste nadat de tekst officieel bekend is gemaakt. Zowel het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) als Unizo zien in de voorstellen van Di Rupo een basis voor onderhandelingen.

Eerste reactie overheidsvakbonden – we zullen ingrepen in overheidspensioenen bekampen (reactie op basis van persberichten, nog voor het volledige document publiek is gemaakt)
Het gemeenschappelijke front van de vakbonden ACOD, ACV en VSOA van het overheidspersoneel, heeft met grote verwondering en afkeer kennis genomen van de persberichten die aangeven dat de formateur ingrepen in de overheidspensioenen zal voorstellen – lees meer

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!