OKRA vraagt een grondig pensioendebat aan formateur Di Rupo!
Politiek - OKRA

OKRA vraagt een grondig pensioendebat aan formateur Di Rupo!

"De formateursnota van Elio Di Rupo geeft gas en remt af voor de toekomstige ontwikkeling van de pensioenen," vindt de Christelijke seniorenbeweging OKRA

dinsdag 5 juli 2011 15:43
Spread the love

OKRA, trefpunt 55+  betreurt dat er geen duidelijke keuze gemaakt wordt voor de versterking van het verzekeringsprincipe in de eerste pijler (mensen krijgen dan een pensioen in functie van de betaalde bijdragen).

Tegelijk blaast Di Rupo koud en warm tegelijk. De eerste pensioenpijler wordt namelijk geconsolideerd en hij overweegt om de tweede pijler te veralgemenen. Di Rupo lijkt hierdoor een geruisloze verschuiving door te voeren van het verzekeringsprincipe van de eerste naar de tweede pijler. Met deze verschuiving voorziet hij echter niet in wettelijke garanties voor mensen met de laagste pensioenen en werknemers uit sectoren zonder tweede pensioenpijler (bijvoorbeeld alle werknemers uit de sociale sector).

De consolidering van de eerste pijler juicht OKRA toe. De minima worden tweejaarlijks met 2% verhoogd, de andere pensioenen met 0,7%. De minima’s van de pensioenen van werknemers en zelfstandigen groeien naar elkaar toe. Zo stevent België af naar een wettelijk basispensioen dat op een zeer laag niveau ligt. Hierdoor zullen de oudste pensioenen op termijn automatisch minimumpensioenen worden. Een tendens die OKRA zorgen baart, omdat vandaag al één op vijf van de gepensioneerden inkomensarm is.

De veralgemening van de tweede pijler wordt overwogen. Hier is de formateur zeer terughoudend. Di Rupo voorziet wel maatregelen om de hoogste pensioenen in de tweede pijler af te toppen, zonder echter een wettelijke garantie te bieden voor een volwaardige tweede pijler voor alle pensioenen.

OKRA wenst het verzekeringsprincipe ook voor de toekomstige pensioenen veilig te stellen! Voor OKRA blijft de beste garantie voor een volwaardig inkomen de eerste pensioenpijler. Hiervoor moet een jaarlijkse, structurele, automatische en procentuele aanpassing van de pensioenen aan de loonevolutie gebeuren.

Naast de feitelijke verlenging van de loopbaan worden arbeidsprestaties in de toekomstige pensioenberekening meer gewaardeerd dan periodes van inactiviteit. Zo gaat het om de verrekening van de werkloosheid van de derde periode, de verrekening van de brugpensioenen, de periodes van vrijwillige werkontbreking. Ook de individualisering van de rechten voor overlevingspensioenen kadert in het principe van arbeid meer te waarderen in de pensioenberekening.

De druk om aan het werk te gaan en te blijven verhoogt hierdoor. Effectieve tewerkstelling gaat zwaarder doorwegen bij de pensioenberekening dan periodes van inactiviteit. OKRA heeft begrip voor deze opvatting, mits grondig onderzoek naar de gevolgen.

Belangrijk hierbij zijn:

  • dat een degelijk pensioen voor de alleenstaanden door echtscheiding of overlijden met kinderlast nodig is.
  •  dat iedereen de kans heeft de loopbaan beperkt te verminderen om zo de werklast op oudere leeftijd draaglijk te houden.
  • dat personen die brugpensioen of vrijwillige werkonderbreking willen, op de hoogte gebracht worden van het effect op hun toekomstige pensioenberekening.

OKRA vraagt aan Di Rupo een grondig pensioendebat met betrokkenheid van de ouderenorganisaties. Daarom plant OKRA volgende week een overleg met Di Rupo.

Ondertussen mobiliseert OKRA volop voor de grote pensioenactie op 13 september in Brussel om bovenstaande eisen kracht bij te zetten.

OKRA, trefpunt 55+, is de grootste ouderenbeweging van Vlaanderen. Met 210.000 leden en bijna 15.000 bestuursleden behartigt OKRA de belangen van de senioren en organiseert het tal van activiteiten om gepensioneerden de kans te geven deel te nemen aan het sociale en culturele leven.
Meer info: www.okra.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!