Verslag, Nieuws -

Argentijnse overheid produceert zelf medicijnen

De Argentijnse overheid gaat zijn medicijnen en vaccins zelf produceren. Dat kan dankzij een nieuwe wet die gisteren werd goedgekeurd. De bedoeling is de kostprijs voor de bevolking omlaag te halen.

donderdag 30 juni 2011 16:54
Spread the love

Volgens de wet, die nu ook goedkeuring kreeg van de Senaat, is een medicijn “een sociaal goed” en is de productie van medicijnen in overheidslaboratoria een zaak “van nationaal belang”.

Volgens Claudio Capuano, coördinator van de leerstoel Mensenrechten en Gezondheid van de Universiteit van Buenos Aires, gaat het om “strategische kaderwet omdat hij ontwikkeling en onderzoek stimuleert.”

Argentinië telt 39 overheidslaboratoria die medicijnen en vaccins maken. Sinds 2006 vormen ze een Nationaal Netwerk van Openbare Laboratoria (Relap). Maar onderlinge coördinatie van de productie en distributie was er niet. Sommige laboratoria zijn sterk ontwikkeld en exporteren hun producten.

De Argentijnse overheid heeft nu al programma’s voor de gratis verstrekking van medicijnen en vaccins maar daarvoor moet ze aanbestedingen organiseren en niet alle overheidslaboratoria konden daar tot nog toe aan meedoen.

Voorbeeld van Brazilië

Met de nieuwe wet zullen de overheidslaboratoria “de basis vormen bij de dekking van sociale behoeften”, zegt arts Martín Isturiz, coördinator van de Beheersgroep Overheidsbeleid voor Wetenschap en Technologie. De Relap-laboratoria maken momenteel medicijnen waarvan de patenten al vervallen zijn. Isturiz sluit niet uit dat ze via de nieuwe wet nieuwe medicijnen gaan ontwikkelen, naar het voorbeeld van Brazilië.

Sommige overheidslaboratoria hadden zich al toegelegd op de productie van medicijnen voor plaatselijke gezondheidscentra. In crisisperiodes zoals die van 2001 speelden die een belangrijke rol toen Argentinië de invoer van belangrijke medicijnen niet meer kon betalen, merkt Capuano op.

Volgens Capuano betekent de nieuwe wet een besparing voor de overheid. Vandaag wordt 1,1 miljard euro uitgegeven aan medicijnen. Door de producten bij overheidslaboratoria aan te kopen, zal die uitgave een stuk lager liggen, zegt Capuano.

take down
the paywall
steun ons nu!