Nieuws, Economie, Milieu, België, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Energie, WWF, IEW, CREG, Energiebeleid, Energiebevoorrading, Langetermijnenergiebeleid - Kris Van Rossem

Regering krijgt lik op stuk van CREG

Volgens Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en IEW bewijst de nieuwe studie van de CREG over onze energiebevoorrading dat er al vier jaar geen energiebeleid gevoerd wordt in dit land.

dinsdag 28 juni 2011 14:30
Spread the love

Al in 2007 waarschuwde de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) voor een bevoorradingstekort bij het uitblijven van een beter investeringsklimaat en duidelijkheid over de wet op de kernuitstap. Vandaag schetst de CREG een pessimistisch scenario over onze energiebevoorrading van 2012 tot 2014. Het is cruciaal dat we onze eenzijdige afhankelijkheid van kernenergie verminderen.

Onze regering moet nu een grootschalige inhaalbeweging op het vlak van energiebesparing inzetten. Zo hebben we in 2015 een pak minder energie nodig en kunnen we de oudste kerncentrales probleemloos sluiten. Om daarna ook de andere kerncentrales te sluiten moet de regering vandaag nog een offerte uitschrijven voor een nieuwe gasgestookte centrale, zoals ook de CREG voorstelt.

Zonder daadkracht dreigt een pessimistische energietoekomst

Volgens de studie van de CREG kunnen nieuwe investeringsbeslissingen het bevoorradingsprobleem ten vroegste vanaf 2016 oplossen. De CREG gaat in haar scenario echter uit van een grote stijging van de elektriciteitsvraag met 1,8 procent per jaar. Dit is niet in lijn met de realiteit, legt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu uit: “Tussen 2000 en 2008 steeg de elektriciteitsvraag met ongeveer een half procent per jaar. In 2007, het jaar voor de economische crisis, nam ons elektriciteitsgebruik zelfs af. De inschatting van de CREG is dus zeer pessimistisch als het op de toekomstige energievraag aankomt.”

Bovendien verspillen we veel energie. Jan Vandermosten van WWF: “Via eenvoudige maatregelen, zoals het vervangen van elektriciteitsverslindende toestellen of een efficiënter gebruik van verlichting in kantoren, kunnen we enorme besparingen realiseren. Onze overheden moeten hier voluit op inzetten.”

“Onze regering moet nu al verder kijken dan 2015, door onverkort vast te houden aan de wet op de kernuitstap”, verduidelijkt Eloi Glorieux van Greenpeace. “De onduidelijkheid over ons toekomstig energiebeleid schrikt investeringen in alternatieven af. Kerncentrales zijn niet compatibel met hernieuwbare energie, omdat ze niet kunnen worden uitgeschakeld op momenten dat er veel zon schijnt, of wind waait.”

Onze beleidsmakers moeten dus volop inzetten op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, met flexibele gascentrales als overgangstechnologie.

Bovendien kan onze regering de netbeheerder (Elia) de toestemming geven om zelf elektriciteit te produceren om ons elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Dit kan de tarieven van Elia zelfs verlagen omdat het dan geen elektriciteit meer moet aankopen op de markt. Elia zal dan enkel de reële productieprijs betalen.

Nood aan een coherent langetermijnbeleid

De milieuorganisaties roepen onze beleidsmakers op om onze eenzijdige afhankelijkheid van kernenergie te verminderen en volop in te zetten op een ambitieus langetermijnenergiebeleid. Jan Vandermosten van WWF stelt: “Energiebesparing en hernieuwbare energie moeten de sturende principes worden, met als einddoel om tegen het midden van deze eeuw 100 procent hernieuwbare energie te bereiken. Voor kernenergie is er in deze toekomst geen plaats.”

Kris Van Rossem

Kris Van Rossem is verantwoordelijke pers en communicatie bij de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw.

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende taak ten overstaan van de overheid, is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!