De opdracht van Vlaams minister Crevits (CD&V) luidde: "Het is de bedoeling om tegen de zomer 2011 een streefbeeld voor de ondertunneling R11 en de ontsluiting van de Rupelstreek op te maken, die verder invulling geeft aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 en 29/9/2010 met betrekking tot het Masterplan Antwerpen."

Dit Masterplan heeft verschillende doelstellingen: de bereikbaarheid van stad en haven verbeteren, de verkeersveiligheid verhogen en de leefbaarheid herstellen. Het is echter zeer complex, zoals de vele opties die hier voorgesteld werden, lieten uitschijnen.

De R11 heeft een tweelingbroertje: de R11b. Dit is de ondertunneling voor doorgaand verkeer die een verbinding moet worden tussen de E313 en de E19 om zo de druk van de Antwerpse ring R1 te halen.

Gouverneur Berx vraagt om inbreng van derden, maar benadrukt dat wat goed is voor de één, slecht is voor de ander. Men kan nooit iedereen tevreden stellen. Ze hoopt dat deze formule van inspraak echt vruchten afwerpt.

Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, StRaten-generaal, Cathy Berx, R11, R11bis, Gouverneur Berx -

Klankbordgroep R11 in Provinciehuis

dinsdag 28 juni 2011 22:25
Spread the love

ANTWERPEN – Op dinsdag 21 juni werden in het Antwerpse provinciehuis de uitgewerkte plannen voor de heraanleg van de R11 – in de volksmond bekend als de ‘Krijgsbaan’ – ter discussie voorgelegd door provinciegouverneur Cathy Berx en enkele deskundigen van MOW (Mobiliteit en Openbare Werken).

Een honderdtal geïnteresseerden volgde belangstellend de presentatie en liet zich niet onbetuigd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!