Affiche van de Rabad-actie 'Duurzaamheid zaaien voor een verantwoorde voeding' van 26 juni 2011 (foto: Rabad)
Opinie, Nieuws, Milieu, België, Brussel, Hongersnood, Fair trade, Brussel, Voedingslabels, Broeikasgassen, Vleesconsumptie, Bio-boer, Rabad, Duurzame voeding, Andere voeding, Noord-Zuidrelaties, Kwaliteit van voeding, Veevoeder, Rob Renaerts - Rob Renaerts

Duurzaamheid zaaien voor een verantwoorde voeding

Brusselse initiatieven en alternatieven voor duurzame voeding stonden zondag 26 juni op het voorplan. Op het programma onder meer een opendag in verschillende Brusselse gemeenten en een informatiedorp op het Sint-Katelijneplein, waar de nieuwsgierigheid en de eetlust van de deelnemers geprikkeld werd door middel van informatiestands, workshops en traiteurs.

dinsdag 28 juni 2011 15:45
Spread the love

‘Duurzaamheid zaaien voor een verantwoorde voeding’ werd georganiseerd door het Rabad, het netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding en hun leden.

Het Rabad is een vzw bestaande uit 37 leden die werken aan de promotie van een ‘andere voeding’ in Brussel. Voeding die respect heeft voor de aarde en de mensen die ze bewerken, maar die eveneens rekening houdt met het dierenwelzijn, de gezondheid van de consument, de kwaliteit van de voeding en rechtvaardige en solidaire Noord-Zuidrelaties. In de praktijk komt dit neer op biovoeding, lokale, fair trade en seizoensgebonden voeding.

Alarmerende feiten

Want enkele feiten zijn inderdaad alarmerend: elk jaar gaan er in België 800 tot 1000 arbeidsplaatsen verloren in de landbouw; intensieve landbouwpraktijken zijn verantwoordelijk voor één derde van de uitstoot van broeikasgassen, de afbraak van 15 miljoen hectaren landbouwgrond en het verlies van 75 procent van de biodiversiteit; de vleesconsumptie in Europa is alleen mogelijk omdat elders in de wereld het equivalent van 7 keer de Europese landbouwoppervlakte gebruikt wordt voor de productie van veevoer; één miljard mensen lijdt ondervoeding, tweederde van deze mensen zijn zelf landbouwers; 3 miljard ton voedsel, wat overeenkomt met één derde van onze consumptie, wordt elk jaar verspild; onze voedingsgewoonten zijn niet meer aangepast, 42 procent van de Belgische mannen kampt met overgewicht.

Maar het Rabad doet gelukkig ook een andere vaststelling. De investering en de inzet van de producenten, verdelers en consumenten die zich elke dag inspannen om duurzame landbouwpraktijken en verantwoorde consumptie aan te moedigen, is bijzonder groot.

Duurzame voeding in Brussel

Zondag 26 juni was een voorbeeld van het werk van al deze actoren die zich inzetten voor duurzame voeding in Brussel. Het publiek kon informatie krijgen om zijn voedingsgewoontes aan te passen: weten waar en hoe boodschappen doen, voedingslabels herkennen, voedingswaardes van producten ontdekken, andere kookmethodes aanleren, oude en ‘primitieve’ zaden herontdekken, enz.

Om dit alles te realiseren, hebben de leden verschillende activiteiten van plantworkshops tot degustaties voorgesteld aan het publiek. De dag werd afgesloten op de ritmische klanken van Fanfoireux. Een mooi einde van een gezellige dag.

Maar het werk en het engagement van de leden van het Rabad eindigde natuurlijk niet op 26 juni! Wie meer wil weten over de doelstellingen en de projecten van het Rabad kan een kijkje nemen op www.rabad.be.

Rob Renaerts

Rob Renaerts is coördinator van het Rabad.

Het Rabad is een project dat ondersteund wordt door het ministerie van Milieu, Energie en Waterbeleid van het Brussels hoofdstedelijk gewest.

take down
the paywall
steun ons nu!