Politierepressie+EU soberheid+Brussel -

Politierepressie na vergadering tegen EU-soberheid

Politierepressie na vergadering tegen EU-soberheid
donderdag 23 juni 2011 23:17

De algemene vergadering tegen de EU-soberheid in Brussel eindigde met politierepressie.

Deze algemene vergadering had plaats op het moment dat de europarlementariërs bijeenkwamen op 23 juni. De Europese Raad zal op 24 juni bijeenkomen. 

Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor het economisch beleid van dit land en van de EU. Onze parlementsleden kondigen aan deze maatregelen te stemmen in naam van de ‘heilige concurrentiekracht’. Ze deden dat zonder enige betrokkenheid van de bevolking, En wie zegt dat dit trouwens een prioriteit is voor de meerderheid van die laatste?

Onder het mom van competitiviteit, flexbiliteit en stabiliteit wordt een plan uitgewerkt om nog maar eens de crisis te laten betalen door de werkers in Europa, met of zonder werk. Terwijl de profiteurs van de crisis, de grote financiële spelers en de grote vermogens, niet alleen worden vrijgesteld van hun verantwoordelijkheid, maar rechtstreeks zullen profiteren van de aangekondigde maatregelen

Wat wordt voorgesteld is een economisch bestuur ten dienste van de rijksten: loondumping, aanslag op het sociaal overleg, ontkoppeling van de lonen aan de index, langer werken, afbraak van de openbare dienstverlening, hervorming van de arbeidsmarkt om afdankingen te vergemakkelijken,… Dat zijn de plannen die de EU voor ons in petto heeft.

En bijzonder pijnlijk bij dit alles is de blanco cheque die aan de EU-Comissie wordt overhandigd. De Commissie neemt aldus de plaats in van de nationale parlementen : de EU-comissie zal vanaf nu de ontwerp-begrotingen van de lidstaten controleren en nagaan of die conform zijn aan de neoliberale politiek van de EU. En indien deze EU-directieven niet correct worden nageleefd, zullen sancties worden opgelegd.
Dat zijn de recepten die al in Griekenland, Ierland ,Spanje en Portugal worden toegepast, waar het volk « cash » de rekening betaalt van een diner dat het niet gegeten heeft.

Overal in Europa ontstaan bewegingen die opkomen tegen dit Europa van het kapitaal dat de bevolking eenzijdig veralgemeende inleveringen oplegt.

De Euro-actiecomités verzamelen vakbonders, verenigingen en burgers tegen de stemming van deze Europese wetten die katastrofale gevolgen dreigen te hebben voor de burgers in Europa.

De politierepressie als antwoord van de Staat (Staten) daar waar de Euro-actiecomités bijeenkomen spreekt boekdelen,…

(Dank aan  Comités Europe voor opmaak tekst).

take down
the paywall
steun ons nu!