Tom De Meester
Nieuws, België, Peter Mertens, PvdA, Groene energie, Freya Van den Bossche, Zonnepanelen, De ware energiefactuur, Tom de meester, Raad van State, Eandis, Groene stroomcertificaten, Distributietarieven -

Energiespecialist PVDA naar Raad van State tegen prijsverhoging

"Geen wettelijke basis voor prijsverhoging van de distributietarieven"

dinsdag 21 juni 2011 11:30
Spread the love

Tom De Meester, energiespecialist van de linkse Partij Van De Arbeid (PVDA) stapt naar de rechtbank tegen de verhoging van de distributienettarieven voor elektriciteit. “De prijsverhoging is onwettelijk, de distributienettarieven liggen in principe voor vier jaar vast, en daar kan slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden van afgeweken worden.”

De federale energieregulator CREG keurde de tariefverhoging desondanks toch goed, en blijkt zich daarvoor te baseren op een nieuwe Europese energierichtlijn. “Kan niet”, beklemtoont Tom De Meester. “Die Europese energierichtlijn moet eerst nog omgezet worden in Belgische wetgeving, en is hier dus niet van toepassing. Dat een overheidsinstantie zich rechtstreeks steunt op een Europese richtlijn om de bestaande wetgeving te omzeilen is ongezien.”

De prijsverhoging wordt al sinds 1 april aangerekend door de energieleveranciers, daarom wordt nu een spoedprocedure bij de Raad van State gestart.

Een gemiddeld gezin betaalt door de prijsverhoging jaarlijks 25 tot 147 euro meer voor elektriciteit. Bij de collectieve klacht van de PVDA tegen die prijsverhoging hebben zich ondertussen 17.100 mensen aangesloten. “De ondertekenaars verklaren zich akkoord met alle nodige stappen die we zetten tegen deze prijsverhoging”, aldus de energiespecialist.

PVDA-voorzitter Peter Mertens wijst op de politieke verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid: “Dat de gezinnen moeten betalen voor de mega-zonneparken van multinationals is een politieke keuze van de Vlaamse overheid. Dat is onrechtvaardig. Wij vragen dat Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche de kostprijs van de groenestroom-certificaten uit de distributietarieven haalt. Niet de consument, maar Electrabel & co moeten de investeringen in groene energie betalen”, stelt Peter Mertens. “Electrabel maakt 1 tot 2 miljard euro winst dankzij afgeschreven nucleaire en steenkoolcentrales.”?

take down
the paywall
steun ons nu!