Verslag, Nieuws, Europa, Economic governance -

Duizenden betogers proberen Europa in andere richting te duwen

De Europese vakbonden deden in Luxemburg-stad een ultieme poging om de stemming in het Europees parlement over de verstrakking van het economisch beleid te beïnvloeden. Eind deze week al moet duidelijk worden of het Europees parlement en de Europese Raad het eens worden over een pakket maatregelen waarmee Europa greep probeert te krijgen op het sociaal-economische beleid van de lidstaten.

dinsdag 21 juni 2011 23:00
Spread the love

De Europese Unie ondergaat de komende weken een gedaanteverandering. De Europese instellingen proberen het sociaal-economische beleid van de lidstaten meer onder controle te krijgen.

Daarvoor werden in de nasleep van de financiële crisis een aantal instrumenten uitgewerkt. Er is het Euro-Plus Pact en er zijn de jaarlijkse aanbevelingen van de Europese Commissie. Die veroorzaakten enkele weken geleden nog commotie in de Belgische politiek toen bleek dat de Europese Commissie een groot vraagteken plaatste achter de automatische loonindexering en de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

Die aanbevelingen zijn vooralsnog vrijblijvend. Er zijn geen sancties aan verbonden. Dat kan na de goedkeuring van de zes maatregelen (het zogenaamde sixpack) die voorliggen in het Europees parlement wel even anders worden. Als er dan nog ‘onevenwichten’ worden vastgesteld, zullen de lidstaten snel moeten ingrijpen anders volgen er financiële sancties.

“Europa wordt zo gebruikt om de lonen, de uitkeringen en de openbare diensten naar beneden te krijgen”, zegt Bernadette Ségol, algemeen secretaris van het Europees Vakverbond (EVV).

In Luxemburg kwamen de vakbonden een laatste keer op straat voor de stemming in het parlement. Vooral de Belgische vakbonden speelden opnieuw een belangrijke rol in de mobilisatie. Het ABVV en het ACV transporteerden elk 3500 militanten naar Luxemburg. Daarmee waren ze goed voor de helft van de zowat 15.000 betogers.

Traag

Het was al de derde grote betoging van het EVV in een jaar tijd, maar veel beweging lijken de vakbonden niet te krijgen in het dossier. “Het gaat bijzonder traag, dat kunnen we niet ontkennen”, zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.

“De druk is enorm. Je ziet nu zelfs Herman Van Rompuy opschuiven. Hij vond altijd dat de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd niet nodig was, maar pleit nu ook voor verhoging tot 67 jaar. Ook onze Belgische politici bedienden zich te gemakkelijk van Europa, praten Europa te makkelijk na”, aldus Cortebeeck.

Niet dat de betoging en het lobbywerk van de vakbonden niets uithalen. In het Europees parlement werden meer dan 2000 amendementen ingediend. Die wisten enkele scherpe kantjes van de zes wetgevende initiatieven af te vijlen.

“Alleen is het de vraag of de Europese Raad akkoord gaan met die lichte verbetering. Ik vrees dat ze die terug zullen proberen afzwakken”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. “Regeringsleiders als Merkel, Sarkozy en Cameron zetten volop in op een matigingspolitiek. Zij misbruiken de crisis om hun rechts programma uit te voeren.”

Volgens Cortebeeck is het nog helemaal niet duidelijk wanneer de maatregelen definitief goedgekeurd worden. “En dan is het nog de vraag hoe ze uitgevoerd worden. En als Europa niet luistert, moet het maar in België. Of desnoods in de bedrijven. Ondernemers moeten toch beseffen dat het daarop kan uitdraaien.”

Fatalisme

15.000 betogers tegen één van de belangrijkste hervormingen van de voorbije jaren, is dat niet wat mager? Cortebeeck: “Dit is wat we verwacht hadden. We moeten daar eerlijk in zijn: het is niet makkelijk. Er is wat fatalisme. Na Griekenland probeert iedereen stilletjes in een hoekje te kruipen. Alleen is dat geen optie. Ook in dat hoekje weten ze je te vinden.”

“Alle landen worden ook op een verschillend moment geraakt”, zegt Rudy De Leeuw. “Na 20 jaar neoliberalisme heb je een permanente sensibilisering nodig. En we hebben trouwens al bewezen dat we ook in die omstandigheden kunnen mobiliseren. Alleen is het heel spijtig dat men de kans niet heeft gegrepen om hierover een breed maatschappelijk debat te voeren, ook met de vakbonden. Door dat niet te doen groeit de kloof nog tussen de instellingen en de bevolking.”

Voor ACV-voorzitter Luc Cortebeeck betekende de confrontatie met de Europese politiek – na enkele weken gewerkt te hebben op de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) – een cultuurschok.

“In de rest van de wereld zie je juist een tendens om de sociale zekerheid te verbeteren, om de rol van de inspectie te verbeteren, om meer rechten te geven aan huispersoneel. Ook in de IAO speelde Europa deze keer een zwakke rol. Ons land deed nog zijn best, maar moest heel veel moeite doen om de andere Europese landen mee te krijgen. Het is vreemd om te zien dat landen als Brazilië, Argentinië of zelfs China de rol van Europa overnemen als trekkers van sociale vooruitgang”, aldus Cortebeeck.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!