Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, Holebi, Mensenrechten, VN, Verenigde Naties, Transgender, Holebirechten, Holebi's en transgenders -

Resolutie holebi- en transgenderrechten aangenomen door Mensenrechtenraad

Vrijdag 17 juni aanvaardde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) een resolutie over het beëindigen van gewelddaden en schendingen van de mensenrechten gebaseerd op seksuele geaardheid en genderidentiteit. Een historische gebeurtenis.

zondag 19 juni 2011 10:31
Spread the love

Historische resolutie

Voor de eerste maal in de geschiedenis focust een VN-resolutie specifiek op mensenrechtenschendingen op grond van iemands seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

De resolutie, ingediend door Zuid-Afrika, kon rekenen op veertig cosponsors en haalde het met drieëntwintig stemmen voor, negentien stemmen tegen en drie onthoudingen. Er was voornamelijk oppositie van Afrikaanse en Arabische landen, maar ook de Russische Federatie stemde tegen.

Bij zijn presentatie herinnerde Zuid-Afrika aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarin staat dat “iedereen recht heeft op alle rechten en vrijheden zonder enig onderscheid van welke aard ook.”

Met de resolutie wordt de universaliteit van mensenrechten bevestigd en grote bezorgdheid uitgedrukt over gewelddaden en discriminatie gepleegd tegen holebi’s en transgenders.

Onderzoek naar discriminerende wetten en gewelddaden

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten wordt om een studie verzocht om in alle regio’s van de wereld discriminerende wetten en praktijken en gewelddaden tegen individuen op basis van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit te onderzoeken.

Ook moet worden onderzocht hoe het internationaal recht kan aangewend worden om deze praktijken tegen te gaan. De studie moet afgerond zijn tegen december 2011.

Daarnaast wordt gevraagd voor de oprichting van een comité dat een “constructieve, geïnformeerde en transparante dialoog” over deze zaken moet houden, alles zal opvolgen en moet onderzoeken hoe de aanbevelingen die uit de studie naar voor zullen komen geïmplementeerd kunnen worden.

Erkenning en steun voor holebirechtengroeperingen

Het is een sterk en hoognodig signaal van steun aan holebirechtengroeperingen wereldwijd en een niet mis te verstane erkenning voor het werk dat zij leveren. Dit komt niets te vroeg gezien de virulente haat waarmee holebi’s en transgenders wereldwijd nog steeds te kampen hebben.

Nog veel werk, ook in ‘holebivriendelijke’ landen

Recentelijk had de Gay Pride in Kroatië, cosponsor van de resolutie, nog af te rekenen met geweld van duizenden tegenbetogers die de enkele honderden deelnemers aan de Pride bekogelden met allerlei projectielen. De Gay Pride in Moskou werd door politie, fundamentalistische religieuzen en neonazi’s verhinderd.

In veel landen is homoseksualiteit ook nog steeds strafbaar. In Oeganda werd in maart, ternauwernood, onder massale internationale druk de stemming van een wet verhinderd die holebi’s bedreigde met levenslange gevangenisstraf en executie.

Maar ook in landen die voor de resolutie stemden, schort er soms nog een en ander aan de bescherming van holebi’s en hun rechten.

In Brazilië werd op 17 mei nog door duizenden actie gevoerd voor het invoeren van een wet tegen homofobie. In 2010 vielen in dat land meer dan tweehonderdzestig doden waarvan geweten is dat ze slachtoffer waren van homofobisch of transfobisch geweld.

Uit Zuid-Afrika komen de laatste tijd dan weer alarmerende berichten over ‘corrigerende verkrachtingen’. ‘Hetero’ mannen verkrachten hierbij lesbiennes met het excuus hen te willen ‘genezen’.

Campagnevoerders tegen het fenomeen maakten in mei nog melding van de verkrachting van een dertienjarig meisje. In Kaapstad alleen al zouden er volgens hen om deze reden wekelijks meer dan tien lesbiennes verkracht worden, door enkelingen of groepen.

* * *

Staten die voor de resolutie stemden:
Argentinië, België, Brazilië, Chili, Cuba, Ecuador, Frankrijk, Guatemala, Hongarije, Japan, Koreaanse Republiek, Mauritius, Mexico, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Slovakije, Spanje, Thailand, Uruguay, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland.

Staten die tegen de resolutie stemden:
Angola, Bahrein, Bangladesh, Djibouti, Gabon, Ghana, Jordanië, Kameroen, Maldiven, Maleisië, Mauritanië, Moldova, Nigeria, Oeganda, Pakistan, Qatar, Russische Federatie, Saudi-Arabië, Senegal.

Staten die zich onthielden:
Burkina Faso, China, Zambia

Afwezigen:
Kyrgystan, Libië (geschorst)

Cosponsors van de resolutie:
Albanië, Argentinië, Australië, België, Bolivië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Honduras, Ierland, Ijsland, Israël, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Timor, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Uruguay, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!