Nieuws, Wereld, Milieu, Greenpeace, Ontbossing, VN-Klimaattop, WWF, REDD+, CARE International -

Ontbossing tegen 2020 de kop indrukken

CARE International, Greenpeace en WWF vragen aan alle wereldleiders en regeringen om voldoende maatregelen te nemen zodat, tegen 2020, ontbossing uit den boze zal zijn. De besprekingen over de uitstoot door ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden (REDD+), liggen deze week op de onderhandelingstafel van de VN-klimaattop.

donderdag 16 juni 2011 14:35
Spread the love

De milieuorganisaties willen niet enkel bosvernieling aan banden leggen. Ze willen ook de vraag naar biobrandstoffen, veevoer en vlees onder de aandacht brengen.

De stijgende belangstelling voor deze producten leidt immers tot ontbossing voor landbouwgronden. Een geheel van regels, opgenomen in REDD+, moet ertoe leiden dat de rechten en levensomstandigheden van de miljoenen arme mannen en vrouwen, die afhankelijk zijn van de bossen, beschermd worden.

Hoewel er een aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zullen de wereldleiders nog veel toezeggingen moeten doen om de ontbossing, en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering, tegen te houden.

Vandaag vragen enkele westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, dat de ontwikkelingslanden op hun emissie-uitstoot worden gecontroleerd. Een grotere noodzaak is echter de voorziening van een mondiaal transparant beleid, dat de oorzaken van ontbossing duidelijk in kaart brengt. 

Geïndustrialiseerde landen spelen een cruciale rol in de financiering van het REDD+ initiatief. De milieu-organisaties benadrukken dan ook dat de investering in het behoud van onze bossen essentieel is, zowel voor de mens als voor de natuur.
 

take down
the paywall
steun ons nu!